Nordens största coachnätverk

Vem kan tänkas behöva en coach? Vinnare som vill ha ut mer av livet!

Vem kan tänkas behöva en coach? Vinnare som vill ha ut mer av livet!

Vem behöver en coach

Vem kan tänkas behöva en coach? – “Vinnare som vill ha ut mer av livet!”.

Så skrev den amerikanska tidningen Chicago Tribune i början av 2000-talet. Idag är ordet “coaching” ett vanligt begrepp runt om i världen. Du kan ha nytta av en coach på flera områden. Vi ska titta närmare på vad en coach sysslar med och hur man väljer ut en coach. Varför ska jag ha en coach och vad kan det kosta att anlita en coach?

Vem kan ha nytta av en coach?

Alla kan ha nytta av en coach! Den som verkligen vill ändra saker i sitt liv kan behöva en coach. Det kan gälla exempelvis ekonomi, relationer, hälsa eller att få mer tid för ett intresse. Du kan ha önskningar, drömmar eller mål som du vill förverkliga. Att bli coachad kan hjälpa dig att nå din fulla potential! Det kan verkligen löna sig att investera mycket i sig själv – både i tid, kunskap och pengar. Det är så framgångsrika människor gör, de satsar rejält med pengar på en coach! Att anlita en coach är en bra investering i dig själv och din personliga utveckling. Coachen kan komma att betyda mycket i ditt liv och vara den människa som hjälper dig, handleder och coachar dig. Du kan få insikt om beteenden som påverkar och har påverkat ditt liv i stor utsträckning. En coach kan hjälpa dig i områden där du sitter fast. En som hjälper dig att definiera och uppnå dina mål!  En coach är till för dig som har en genuin önskan om att växa och bli bättre.

Coaching – ordets uppkomst.

Coaching är inget nytt fenomen. Ordet ”coach” betyder galavagn eller buss. Det användes till en början som ett ord för att beskriva ett sätt att ”frakta människor från där de var till dit de ville komma”. Att frakta människor från var de befinner sig till en önskad plats.

Begreppet Coaching började användas efter 1970-talet, men även före detta kan vi hitta coacher och coaching. Vi har den antike Sokrates från Grekland som kanske var vår första coach när han försökte hjälpa folk till verkliga insikter.

Vad är coaching?

Idag framställs coaching ofta som en korsning av personlig utveckling, organisationspsykologi, idrottspsykologi och terapi. De som arbetar med coaching är ofta psykologer, konsulter och ”självhjälpsgurus”. En coach använder sig av färdigheter som hänger ihop med terapi, filosofi, pedagogik, kommunikationsteori, vägledning, organisationspsykologi och andra områden.

Vad kännetecknar en bra coach?

En coach bör vara tränad i att lyssna, fråga, vara rak och ge feedback.

En coach måste våga säga sanningen.

En coach kan genom sitt sätt att vara på bidra till att klienten når sin fulla potential och kapacitet.

Ett coachingsamtal är unikt och kombinerat med en mängd förhållningssätt.

Coachen bör lägga ansvaret för allt hos individen och hålla denne ansvarig.

Coachen kan liknas vara en spegel som reflekterar klienten och skapar valmöjligheter kring personens beteenden.

Vad bör en coach undvika?

En coach bör inte tala om för någon annan hur en sak är, ska vara eller borde vara. Inte ge  tips, handledning, kunskap eller råd. Det är inte coaching att agera som en förälder eller terapeut. Det är heller inte att vara positiv, uppmuntrande och trevlig. Ett bra coachsamtal får gärna vara trevligt och ge energi till båda parter, men enbart “trevliga” samtal leder ingen vart! Vill man ha trevliga samtal så finns det andra personer man kan gå till. Skall det däremot hända något och för att få klienten att växa så måste det få kännas otrevligt och obekvämt emellanåt; eftersom växande ibland kan innebära “växtvärk”.

Många coacher är så rädda om sina klienter att de inte vågar säga som det är, speciellt om de kommer från det terapeutiska hållet där det i huvudsak handlar om att ”ta hand om”.  Coachen vill inte att kunden blir ledsen och inte kommer tillbaka. Många coacher kämpar med att få sin verksamhet att gå runt och då är coachen hellre “snäll” gentemot sin klient än att riskera förlora både kunden och inkomsten.

Hur arbetar en coach?

Coachens främsta uppgift är att lyssna. Coachen lyssnar på det du säger och framförallt på det du inte säger rakt ut. Han/hon måste försöka ställa de frågor som riktar blicken inåt och “skalar av de yttersta skalen på löken” så att vi når in till källan. Frågorna som ställs skall leda till medvetenhet och ett uppvaknande hos den man arbetar med. Efterhand kommer klienten att se målet mycket tydligare och vägen dit uppenbarar sig, likaså alla de hinder och problem som är förknippade med detta. Nästa steg innebär att undanröja hindren och närma sig de gemensamt uppsatta målen. Hur ofta man träffar sin coach kan variera från att träffas en gång i månaden till att träffas en gång i veckan. Det kan vara individuellt vilket som passar en bäst eller ger bästa resultatet, men träffarna bör äga rum med en viss regelbundenhet, eftersom man då slipper hamna och fastna i gamla hjulspår.

En coach förväntar sig att du är villig att göra de förändringar som krävs för att nå resultat. Du måste ta ett personligt ansvar om du vill nå resultat. Det är du själv som ska göra jobbet och är du inte beredd att jobba är coachingen bortkastade pengar. Resultatet du får ut från en coaching ligger helt och hållet hos dig själv och speglas av din insats.

Om du eftersträvar en specifik förändring kan din coach fungera som katalysator och påskynda förändringen; Istället för att det ska ta dig flera år att komma fram till vissa insikter hjälps man åt att korta ner den tiden till kanske några veckor.

Det viktigaste med coaching är tveklöst samtalet, för oftast handlar det inte om sakfrågan. Det handlar sällan om sakfrågan att lösa ett problem som att ”byta jobb”. Coachingens uppgift är att titta under ytan och man arbetar ofta med olika förhållningssätt. När klienten står inför ett val väger man för- och nackdelar.

Det visar sig ofta att ett beteende ger “problemsymptom” i andra områden också. Coachen och klienten börjar exempelvis titta på problemet ”ekonomi” och sedan när de har jobbat en tid får man resultat och genombrott även i områdena relationer, hälsa och karriär. Det visar sig att det ogynnsamma förhållningssättet gav upphov till symptom i dessa områden också. Löser man grundproblemet så försvinner oftast alla symptomen.

Hur väljer jag ut en coach?

Inför att hitta och välja ut en lämplig coach behöver du framförallt veta vad du vill uppnå med en coach. Du måste ha ett klart syfte eller mål med samarbetet. Om du inte är helt på det klara med vad det exakt är du vill, så kan det vara en sak att reda ut tillsammans med en coach; i det här fallet blir detta målet.

Oavsett vilken coach du väljer att arbeta med så handlar det om att arbeta från var du är idag och framåt och det faktum att det är du själv som kommer att göra jobbet. Coachen kommer inte att berätta för dig vad det är du ska göra. Man kanske inför val av coach kan ta reda på vad coachens tidigare klienter har för resultat i sina liv? Vad har coachen själv för resultat i sitt liv, har han nått sina mål? Lever coachen som han lär? Ska han prata med sina klienter om att övervinna rädslor då måste han veta precis hur det kan kännas att stå där och darra av rädsla.

Personkemin mellan mig och coachen är också en viktig faktor att ta hänsyn till. Kommer jag att ha förtroende för coachen och kommer denne att vara uppriktig och säga som det är? En coach måste kunna säga de saker jag behöver höra och inte klä in det eller försöka ”ta hand” om mig.

Att tänka på inför val av coach:

Vad har coachen för bakgrund?

Vad vill du ha ut av att anlita en coach?

Kolla upp referenser på din coach. Vilka resultat har tidigare kunder visat?

Fråga tidigare kunder huruvida coachen var enbart ”trevlig”?

Säger coachen som det är och går under ytan?

Brukar coachen komma med råd och tips? (vilket är dåligt)

Fråga coachen vilka mål/utmaningar som han/hon själv har för tillfället?

Lever din coach som han/hon lär?

Vad kostar det att ha en coach?

Det kan handla om stora prisskillnader att nyttja en coach. Kostnaden per timme kan ligga på någon hundralapp till tiotusentals kronor. Att ge några tusenlappar kan vara mycket väl investerade pengar. Coaching är absolut värd en avsevärd summa förutsatt att den hjälper dig att få mer tillbaka och i slutändan kan det hjälpa dig att tjäna in den summan många gånger om.

Ofta börjar man med att diskutera just ekonomifrågor med sin coach, en form av ekonomicoaching. Man jobbar tillsammans för att personen ska kunna tjäna mer pengar för att få fler valmöjligheter och alternativ i sitt liv. Här är det av vikt att klienten fullföljer sina åtaganden, annars blir det bortkastat.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att anlita en coach eller om du söker en coachutbildning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Synonymer till behöva

  • vara i behov av, ha behov av, vilja ha, fordra, erfordra, kräva, tarva