Nordens största coachnätverk

Vad är kommunikativt ledarskap? - Coachförbundet

Vad är kommunikativt ledarskap? - Coachförbundet

Vad är kommunikativt ledarskap? - Coachförbundet

Kommunikativt ledarskap handlar förstås om kommunikation. Egentligen är det gammalt uttryck som kom till på sjuttiotalet men som haft en ganska lång väg att hitta fram till att bli så populärt som det är idag.

Kommunikativt ledarskap är ett förhållningssätt mer än en ledarstil eftersom det kräver allas medverkan och att företaget har förtroende för personalens åsikter och lyssnar på dem mer än i traditionella toppstyrda organisationer. God kommunikation mellan medarbetare, ledning och intressenter är själva förutsättningen för modellen – och för att företaget ska bli framgångsrikt.

Kommunikativt ledarskap kräver chefer med fingertoppskänsla och “örat mot rälsen”. Det låter som klyschor men är otroligt viktiga i sin innebörd för att kommunikativt ledarskap ska ha en chans att fungera. Chefen är chef men det smarta är att modellen skapar större känslor av delaktighet hos alla parter. Inte alla chefer har styrka och självinsikt nog att vara en kommunikativ ledare.

Nackdelen med kommunikativt ledarskap kan vara att frågor och beslut hamnar i långbänkar och att många kockar gör soppan man tillverkar fadd i smaken. Här är det chefens jobb att avgöra vilka frågor som tjänar på att kommunicerar mer för att skapa just ett lag – och vilka frågor som surnar av för många åsikter och tankar. Ett annat problem att övervinna är att skapa en miljö där alla kommer till tals och att det finns olika sätt att göra det på. En del mötesproffs älskar att prata om ingenting. En del personer har bra idéer men kan vara rädda att framföra dem.

Forskningen är tydlig - ledarskap är kommunikation!

Synonymer till kommunikation

  • kontakt, informationsöverföring, överföring, informationsutbyte, dialog

Wikipedia information om Kommunikation

Kommunikation Kommunikation består av många komplexa processer, som mycket förenklat ofta sammanfattas med endast själva överföringen, vidaresändningen, av information från en punkt till en annan. Ofta ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. Deltagarna har ofta någon slags överenskommelse om mål, orsak och form för kommunikationen. Kommunikation studeras bland annat inom området sociologi, lingvistik och medie- och kommunikationsvetenskap. När denna överföring sker via elektroniskt medium benämnes tekniska aspekter av denna elektronisk kommunikation. En enkel kommunikationsmodell är: Ett tankeinnehåll uttrycks exempelvis verbalt av en kommunikationsdeltagare. Det som uttrycks fungerar som en signal till en annan kommunikationsdeltagare som i sin tur gör om signalen till ett tankeinnehåll. Därefter kan den personen ge någon form av respons. För att kommunikation ska anses ha ägt rum så räcker det inte med att signalen, informationen eller budskapet, tagits emot utan det förutsätts att det har skett någon slags förändring, eller start av process, hos den mottagande deltagaren. Först då anses en gemensam, communis, delning ha påbörjats. Exempelvis så har ingen kommunikation skett så länge den vidaresända informationen i oförändrat tillstånd bara nått en hårddisk, en bokaffärs bokhylla eller den automatiska telefonsvararens lagringsmedium.