Nordens största coachnätverk

Executive coaching - Utveckla ditt ledarskap - Coachförbundet

Executive coaching - Utveckla ditt ledarskap - Coachförbundet

Executive coaching hjälper dig att utvecklas som ledare

Executive Coaching

Executive Coaching, ett engelskt begrepp som betyder coaching för chefer i ledande positioner, utvecklas till att bli en ännu bättre chef.

Vad gör en executive coach?

En executive coach är en professionell som arbetar med att stödja chefer, ledare och högre befattningar inom organisationer för att hjälpa dem att nå sina mål, förbättra sin ledarskapskompetens och maximera sin potential.

Här är några exempel på vad en executive coach kan göra:

  1. Utveckla ledarskapskompetenser: En executive coach kan hjälpa en chef eller ledare att utveckla sin ledarskapsstil, förbättra kommunikationen med teamet, ta beslut effektivt, hantera stress och konflikter, och skapa en positiv arbetskultur.
  2. Förbättra prestationer: En executive coach kan arbeta med en chef eller ledare för att identifiera specifika mål och hjälpa dem att utveckla en handlingsplan för att nå dem. Coachen kan också hjälpa till att öka motivationen och prestationen för individen och organisationen.
  3. Ge feedback: En executive coach kan ge feedback till en chef eller ledare om deras beteende och hur det påverkar organisationen och dess anställda. Coachen kan hjälpa till att identifiera områden för förbättring och stärka ledarens självmedvetenhet.
  4. Utveckla företagskultur: En executive coach kan också arbeta med organisationen som helhet för att förbättra företagskulturen och öka medarbetarnas engagemang. Coachen kan hjälpa till att utveckla strategier för att skapa en positiv arbetsmiljö och bygga upp teamets samarbete.
  5. Planera för karriärutveckling: En executive coach kan hjälpa till att planera karriärutveckling för en chef eller ledare genom att identifiera deras styrkor, utmaningar och karriärmål. Coachen kan också hjälpa till att utveckla en handlingsplan för att nå dessa mål.

Sammanfattningsvis arbetar en executive coach med att stödja chefer och ledare för att hjälpa dem att nå sina mål och maximera sin potential.

Hur mycket kostar en executive coach?

Kostnaden för en executive coach kan variera beroende på en rad faktorer, inklusive erfarenhet, certifiering, geografisk plats och klientens behov. Här är några vanliga prisklasser för executive coaching:

  1. Timpris: En del executive coacher tar betalt per timme, med ett genomsnittligt timpris på cirka 2 000-5 000 kr.
  2. Pauschala priser: Vissa coacher erbjuder paketpriser för en viss mängd tid eller antal sessioner, som vanligtvis kostar mellan 20 000-50 000 kr.
  3. Retainer-avtal: En del coacher erbjuder retainer-avtal där klienten betalar en fast månadsavgift för att ha tillgång till en viss mängd coachingtid varje månad. Retainer-avtal kan vanligtvis kosta mellan 30 000-100 000 kr per månad.

Det är också viktigt att notera att vissa coacher kan erbjuda rabatterade priser för icke-vinstdrivande organisationer eller för nyutexaminerade som nyligen har startat sin coachingverksamhet.

Som med alla professionella tjänster, är det bäst att undersöka flera executive coacher och jämföra priser och tjänster innan du väljer en coach. Det är också viktigt att hitta en coach som har erfarenhet och expertis inom ditt specifika område och att ha ett öppet och tydligt samtal om priser och förväntningar innan du påbörjar coaching.

Vad är skillnaden mellan en ledarskapscoach och en executive coach?

Det finns ingen entydig skillnad mellan en ledarskapscoach och en executive coach, och ibland används termerna utbytbart. Båda typerna av coacher arbetar med att stödja chefer och ledare för att utveckla sin ledarskapskompetens och maximera sin potential.

Men det finns några skillnader i hur de två begreppen används och i vilka kontexter de oftast förekommer. Till exempel används ofta termen “ledarskapscoach” för att beskriva en coach som arbetar med ledarskapsutveckling inom en organisation, medan “executive coach” kan användas mer allmänt för att beskriva en coach som arbetar med chefer och ledare på högre nivåer i organisationen.

En annan skillnad kan vara i inriktningen på coachingen. Ledarskapscoaching kan fokusera mer på att utveckla en persons ledarskapsstil och förbättra kommunikationen med teamet, medan executive coaching kan fokusera mer på att förbättra prestationer och strategisk planering på högre nivåer i organisationen.

I slutändan är det dock viktigt att notera att skillnaderna mellan ledarskapscoaching och executive coaching kan vara mycket subtila, och att det viktigaste är att hitta en coach med erfarenhet och expertis inom ditt specifika område som kan hjälpa dig att nå dina mål och maximera din potential som ledare.

What is Executive Coaching?