Sveriges största coach nätverk
Lägg till dig som coach

Vad är Gruppcoaching? - Coachförbundet

Vad är Gruppcoaching? - Coachförbundet

Vad är Gruppcoaching?

Gruppcoaching

Vid gruppcoaching arbetar coachen med att hjälpa en hel grupp att utvecklas mot ett gemensamt mål utifrån gruppens resurser. Precis som vid individuell coaching så ger inte coachen några färdiga lösningar, utan det är gruppen själv som ska hitta svaren. Gruppen arbetar gemensamt för att överkomma gruppens hinder och nå målet med hjälp av gruppens resurser.

Vid gruppcoaching så ligger fokus på gruppen och inte på individen. Man kan nästan säga att hela gruppen är en enda individ.

Det är lämpligt att använda gruppcoaching när:

  • det ska startas ett nytt projekt, företag eller verksamhet.
  • en befintlig grupp vill utvecklas som grupp.
  • en befintlig grupp har fastnat, och behöver hjälp att hitta och arbeta mot en gemensamt mål.
  • en befintlig grupp vill gå vidare i grupputvecklingen efter att ha haft och löst en konflikt i gruppen.
  • en befintlig grupp som inte har något gemensamt mål och behöver arbeta med grupprelationerna.

Coachning eller coaching?

Det går att använda både coachning och coaching. Det finns ingen egentlig lag som säger vilket som är korrekt. Språkrådet, Institutet för språk och folkminne, rekommenderar att man använder sig av coachning då det passar in bättre i de grammatiska reglerna. När man gör substantiv till verb görs det vanligtvis med -ning, till exempel löpa blir till löpning. Det blir därför naturligt att coach blir till coachning.

Synonymer till grupp

  • samling, klunga, hop, flock, skara, koppel, gäng; gruppering, fraktion, klass, kategori, art, typ, slag, parti, krets, konstellation, block; avdelning, sektion, rote, kontingent, kår, tropp, falang; arbetslag, team; sällskap, kotteri, junta; koncern, konsortium, sammanslutning