Sveriges största coach nätverk
Lägg till dig som coach

Mental träning med en Mental Coach - Coachförbundet

Mental träning med en Mental Coach - Coachförbundet

Mental träning med en Mental coach

Coaching en snabbt växande bransch

Coaching är en snabbt växande bransch och antalet coacher beräknas vara minst 70 000 stycken och är stadigt ökande i antal. Beräkningar visar att ca 88% av samtliga europeiska företag använder coaching i olika form. Detta leder till att olika metoder att implementera coaching förs fram och testas så att utvecklingen av branschen går framåt hela tiden. En av dessa metoder är mental coaching som utgår ifrån samma idéer så som den klassiska coachingen, “positiv psykologi” och “integrerad mental träning” är två av dem. Hur dessa används varierar mycket beroende på vilket företag som coachas.

Mental träning till att stärka personerna

Mental coaching använder mental träning till att stärka personerna som tar del av coachingen så att de lättare kan hantera bland annat arbetsuppgifter och den stress som kan komma med dessa. En hög arbetsbelastning kan också påverka livet i övrigt och mental träning kan även minska stressen som kommer med det. Strategier för avspänning och avspänd koncentration är två sätt att lära sig att mentalt föreställa sig framtiden så att man kan lättare hantera saker som kommer i ens väg. Det kan vara både små saker som dagens arbetsuppgifter och stora saker som livsmål man har.

Genom att visualisera det som man tror kommer ske kan man lättare hantera det som faktiskt händer genom att man mentalt har förberett sig. Man är då bättre skyddad mot oförutsedda händelser.

Mental coaching ger genom dessa metoder de coachade starkare självkänsla, bättre intuition och minskad stress. De kan prestera bättre samt ofta även må bättre. Dessutom låter coachingen dem ta vara på deras talanger och förstärka både minne och koncentration. Genom att vara förberedd för dagen som kommer kan de lättare hantera den, vilket leder till ökad kreativitet och engagemang i det som sker.

Mental Träning inom idrott

Synonymer till mental

  • psykisk, själslig, andlig, sinnes‑, inre, intellektuell, förståndsmässig