Sveriges största coach nätverk
Lägg till dig som coach

ICF Ackrediterad Diplomutbildning i Coaching - Coachförbundet

ICF Ackrediterad Diplomutbildning i Coaching - Coachförbundet

ICF utbildningar

ICF-Certifieringar

International Coaching Federation (ICF) är en välkänd, respekterad organisation som ansvarar för certifieringar för utbildningar inom coaching och handledarskap. Certifieringarna för olika utbildningar är en kvalitetsstämpel för de tre olika nivåer som idag finns inom coach utbildningsbranschen.

De tre olika certifieringarna är:

ICF Associate Certified Coach (ICF ACC)

ICF Professional Certified Coach (ICF PCC)

ICF Master Certified Coach (ICF MCC)

För att en utbildning ska få en certifiering krävs olika nivåer av erfarenhet. För att bli en ICF ACC gäller en form av grundkurs, ICF PCC är en fortsättningskurs som kräver 125 timmars dokumenterade coach utbildningstimmar samt 500 timmar verifierade klient timmar varav merparten av dem måste vara betalda. Dessa måste också vara fördelade på minst 25 olika klienter. Slutligen måste också 10 timmar av träning av specifika coachingfärdigheter med en kvalificerad coach ha genomförts. För att nå nästa nivå och bli en ICF MCC krävs 200 utbildningstimmar, 2500 timmar praktik av coaching samt andra olika kriterier ska uppfyllas.

Vägen till den högsta nivån, ICF MCC är lång, kräver lång erfarenhet, kunskap och utbildning och certifieringen för denna är ett tydligt bevis på detta.

Synonymer till ackrediterad

  • fullmäktig, anskriven, omtyckt

Synonymer till diplomerad

  • intyg, bevis; utmärkelse, betyg, belöning; urkund, dokument

Synonymer till utbildning

  • undervisning, skolning, kunskapsträning, träning, studier; skolunderbyggnad, förkunskaper

ICF Global Community