Nordens största coachnätverk

ICF Ackrediterad Diplomutbildning i Coaching - Coachförbundet

ICF Ackrediterad Diplomutbildning i Coaching - Coachförbundet

ICF utbildningar

ICF-Certifieringar

International Coaching Federation (ICF) är en välkänd, respekterad organisation som ansvarar för certifieringar för utbildningar inom coaching och handledarskap. Certifieringarna för olika utbildningar är en kvalitetsstämpel för de tre olika nivåer som idag finns inom coach utbildningsbranschen.

De tre olika certifieringarna är:

ICF Associate Certified Coach (ICF ACC)

ICF Professional Certified Coach (ICF PCC)

ICF Master Certified Coach (ICF MCC)

För att en utbildning ska få en certifiering krävs olika nivåer av erfarenhet. För att bli en ICF ACC gäller en form av grundkurs, ICF PCC är en fortsättningskurs som kräver 125 timmars dokumenterade coach utbildningstimmar samt 500 timmar verifierade klient timmar varav merparten av dem måste vara betalda. Dessa måste också vara fördelade på minst 25 olika klienter. Slutligen måste också 10 timmar av träning av specifika coachingfärdigheter med en kvalificerad coach ha genomförts. För att nå nästa nivå och bli en ICF MCC krävs 200 utbildningstimmar, 2500 timmar praktik av coaching samt andra olika kriterier ska uppfyllas.

Vägen till den högsta nivån, ICF MCC är lång, kräver lång erfarenhet, kunskap och utbildning och certifieringen för denna är ett tydligt bevis på detta.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att gå en ICF coachutbildning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Synonymer till ackrediterad

  • fullmäktig, anskriven, omtyckt

Synonymer till diplomerad

  • intyg, bevis; utmärkelse, betyg, belöning; urkund, dokument

Synonymer till utbildning

  • undervisning, skolning, kunskapsträning, träning, studier; skolunderbyggnad, förkunskaper

ICF Global Community

Wikipedia information om International_Coach_Federation

International Coaching Federation The International Coaching Federation (ICF) is a nonprofit organization dedicated to professional coaching. As of July 2020, ICF has approximately 41,500 members in 147 countries and territories. Founded in 1995, ICF campaigns worldwide for professional standards within the coaching profession, and provides independent certification for professional coaches (through the ICF Credential) and coach training programs (through ICF Training Program Accreditation). ICF has been called "the main accrediting and credentialing body for both training programs and coaches".ICF defines coaching as partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential. As of July 2020, there are 30,079 coaches in 130 countries and territories who hold one of three ICF Credentials: 16,898 Associate Certified Coaches (ACC); 11,946 Professional Certified Coaches (PCC); and 1,235 Master Certified Coaches (MCC).In 2011, the ICF and the European Mentoring and Coaching Council (EMCC) led in the lodging with the European Union a charter which lays out how the coaching and mentoring profession across Europe can remain a self-regulated profession.