Nordens största coachnätverk

19 frågor som livscoachen anser att du bör ställa dig

19 frågor som livscoachen anser att du bör ställa dig

19 frågor som livscoachen anser att du bör ställa dig

En livscoach hjälper dig att klargöra vad som pågår i ditt liv

Med hjälp av en livscoach kan du lära dig att prioritera på ett annorlunda sätt, vad som är viktigt för dig och få ett nytt perspektiv på din situation. Både individer och grupper kan få hjälp av en livscoach för att kunna få ihop ”livspusslet”, vilket kan leda till att den negativa stressen minskar. Sjukskrivningar orsakade av stressrelaterade tillstånd har ökat och det innebär stora kostnader för både individen och samhället. Oavsett vad det är du vill göra för förändring kan en livscoach hjälpa dig att både nå dina mål och växa som person.

Vad är en livscoach?

En livscoach, precis som andra coacher, agerar som ett bollplank för klientens tankar och idéer. När klienten vill göra en förändring eller nå ett mål ska coachen finnas där som stöd och uppmuntran. Livscoachen kan ses som en sorts samtalskoordinator och arbetar med att vårda det friska, till skillnad från exempelvis en psykolog.

Livscoachen undersöker konstant vilka alternativ som kan användas för att nå målet och strävar efter att förstå såväl andra som sig själv.

Alltför många har en falsk föreställning om vad lycka är och hur den kan uppnås. Detta kan leda till att man inte tillåter sig att vara lycklig och pausar sitt liv medan man väntar på att någon yttre omständighet ska förändras. Vi använder ofta yttre stimulans som exempelvis sociala medier, tv-tittande och pokerspel för att bedöva vår stress och ångest, istället för att ta tag i roten till det.

Många tillåter inte sig själva att känna sig stolta och tillfredsställda med det de har åstadkommit utan fokuserar istället på någon framtida, ofta inte helt tydligt, idé av var man bör vara i livet för att kunna vara nöjd. Ett exempel kan vara att man lovar att man ska vara mindre stressad och mer närvarande för sina barn så snart som man tjänar mer pengar.

Många skyller sina problem på yttre omständigheter och lägger sitt välbefinnande i omvärldens händer, men om du vill ändra din verklighet måste du först ändra din personlighet och ta tag i din egen lycka. Yttre omständigheter är inte alltid något du kan förändra, men du kan förändra dina egna inre förhållanden. Genom detta kan du ändra hur du tänker, känner, väljer, talar och agerar. Det låter dig även uppleva lycka, motivation, trygghet, engagemang, frihet och andra känslor som du vill få fram.

Livshjulet

Livshjulet är ett verktyg som kan användas för att få en visuell bild av vad som behöver förändras i ditt liv. Hjulet består av en cirkel delad i ”tårtbitar” som representerar olika delar av ditt liv. Du kan själv välja vad för delar av ditt liv du vill ha i ditt livshjul. Några vanliga alternativ är: familj och vänner, hälsa, karriär, ekonomi, fritid och personlig utveckling. Du betygsätter hur nöjd du är med din situation inom varje område på en skala mellan 0 och 10. Hjulets mitt är 0, vilket betyder att du är helt missnöjd med din situation idag och 10 representerar att du är fullständigt nöjd. För varje tårtbit bör du fråga dig själv hur nöjd du är med den delen av ditt liv just nu och, om du inte är helt nöjd, vad som skulle få dig till 10.

När du har fyllt i alla delar kan du göra en handlingsplan utifrån vilka delar du behöver förändra och vad ditt slutgiltiga mål är. Meningen är att du ska försöka få ett så balanserat livshjul som möjligt. Det kan betyda att du exempelvis måste sänka kraven på dig själv eller omprioritera. Du kan även försöka göra något som hjälper flera delar samtidigt. Om du exempelvis vill träna mer och även spendera mer tid med vänner kan du se om någon av dina vänner är intresserade av att träna tillsammans, eller varför inte träffa nya vänner genom träningen. Om du har ett fritidsintresse som kan räknas som träning, exempelvis dans eller bergsklättring, kan du dessutom bättra på din fritidsdel. Så med en enda åtgärd kan du påverka flera delar av ditt livshjul.

19 frågor som en livscoach anser att du bör ställa dig:

Familj och vänner

1Hur bra är din relation med din närmsta familj och släkt?
2Hur bra är din relation till dina vänner?
3Stöttar din familj och vänner dig mot dina mål i livet?
4Hur vill du att din relation med din familj och vänner ska se ut?

Hälsa

5Hur ser din fysiska och psykiska hälsa ut idag?
6Finns det några problem med din hälsa? Om ja, vad upplever du för problem?
7Finns det något du kan lära dig från dessa problem? Vad orsakar dessa problem?
8Hur vill du att din hälsa ska vara? Hur vill du må?

Karriär

9Är du tillfredsställd i ditt arbete?
10Får du ut det du vill av ditt arbete?
11Hur vill du att ditt arbete och karriär ska se ut?

Ekonomi

12Hur ser din ekonomiska situation ut idag? Är det något du vill förändra?
13Har du ett sparande för oförutsedda utgifter?
14Har du ett sparande för framtiden? Om ja, hur ser det ut och vad sparar du till?
15Hur ser ditt pensionssparande ut?
16Hur vill du att din ekonomi ska se ut? Både nu och i framtiden?

Fritid

17Vad gör du på din fritid?
18Är det du gör det du vill göra? Finns det något mer du vill göra?
19Hur vill du att din fritid ska se ut?

Certifierad livscoach utbildning

Söker du en utbildning som gör dig till certifierad livscoach? Vår livscoachakademi erbjuder dig en unik utbildning i livscoaching med Kognetiv inriktning som stödjer ICF:s normer och riktlinjer.

Livscoach
  • elin2 291x300

  Elin Widgren

  Verifierad
  • a4a1039 mary 300x218

  It Begins With U

  Verifierad
  • carola1 218x300

  Kimi Ora – Seek Health

  Verifierad
  • isabelle jeanneau 2018 300x265

  Wake up consulting AB

  Verifierad

Synonymer till liv

 • levande tillstånd; levnad, livstid, levnadslopp, tillvaro, existens, tillstånd; levnadssätt, leverne