Nordens största coachnätverk

Starkare team med personalutveckling - Coachförbundet

Starkare team med personalutveckling - Coachförbundet

Personalutveckling och omställning

Teamwork makes the dream work

Du kanske känner till uttrycket “Teamwork makes the dream work” det uttrycket slå verkligen huvudet på spiken det finns så mycket att få ut  från teamwork än många kanske inser. Att ha ett starkt team som fungerar bra tillsammans ger många fördelar för företag, från ökad produktivitet till gladare, mer engagerad personal som vill fortsätta arbeta för verksamheten.

Så hur får du din personal att arbeta bättre som ett team?

Det är inte så enkelt som att bara säga till personalen att de behöver arbeta som ett team, du måste kunna vårda ditt team genom att erbjuda möjligheter som driver teambuilding. Detta kan vara inom arbetsmiljön eller vara borta från arbetsplatsen. Vissa företag har haft mycket framgång genom att organisera teambuilding-aktiviteter under “bortdagar”, där de anställda kan delta i en problemlösningsaktivitet.

Belöna bra lagarbete

När du ser bra exempel på att ditt team fungerar bra tillsammans, se till att det inte går obemärkt. Om du kan belöna det på något sätt kommer det att uppmuntra lagarbete, både för de människor som får belöningen och för de som ser att det har belönats. Du kan till och med ha en regelbunden belöning för bästa exempel på lagarbete .anställda till lunch.

Smarta mål och beteendemål

Med relevanta och gemensamma mål skapas fokus och riktning i verksamheten.

Ta reda på vilka mål som är relevanta genom att utgå från vad som är viktigt att följa upp i verksamheten för att den ska utvecklas i rätt riktning. Vissa kan bli gemensamma mål, andra kan sättas på respektive medarbetare.

Det finns olika typer av mål. Två av de vanligaste typerna är så kallade ”smarta mål” och beteendemål.

Kännetecknande för ett smart mål

  • Specifika – Det första grundstenen i SMARTA mål konceptet är att målen måste vara specifika. Att ett mål är specifikt innebär att det är väldigt exakt och väl definierat och att man inte kan misstolka det på något sätt. För att ta som exempel så skulle ett ospecifikt mål kunna vara att man ”ska spara pengar varje månad” medan ett motsvarande specifikt mål skulle vara ”spara 2000 kr varje månad”. Du ska alltid sätta upp specifika mål då de är enklare att följa och lättare att se om man uppnått dem.
  • Mätbara – Nästa punkt handlar om att målen ska vara mätbara. Som vi är inne på i förra punkten så handlar det alltså om att det ska vara lätt att veta när du uppfyllt målet. Om man t ex har som mål att ”vara vältränad” så är det ju väldigt svårt att veta när man faktiskt uppnått målet. Jag menar vem kan svara på när man är vältränad? Det finns inget direkt mått för det. Istället ska det gå att mäta och som exempel skulle man kunna ha som mål att ”lyfta 100 kg i bänkpress”.
  • Accepterat – Det är väldigt viktigt att man kan stå bakom sina mål och därmed acceptera dess innerbörd. Denna punkt blir ännu viktigare om det är flera personer som är involverade i målet. Om det är ett företag som satt upp ett mål så gäller det att alla inblandade accepterar målet.
  • Realistiskt – Det är väldigt viktigt att målet är rimligt och realistiskt. Men samtidigt får målen inte heller vara för lätta. Sträva efter att sätta upp mål som är utmanande men inom realistiska ramar så att du känner att det hela är möjligt.
  • Tidsbundet – När man sätter upp mål så är det viktigt att man har tydliga start och slutdatum. Framförallt så är det viktigt att sätta en bestämd tid när målet ska vara uppfyllt. Om man inte gör detta så tappar man effekten av att kämpa mot att nå målet i tid. Och samtidigt är det lätt att hela tiden skjuta upp målet. Sätt ett datum på alla dina mål.

Beteendemål – en annan smart metod

Med ett beteendemål konkretiseras varje beståndsdel var för sig, det följs upp med relevanta frågor som besvarar frågan om mätbarhet: vilken stöttning behövs,vilka styrkor och svagheter finns, hur ska gruppen samverka och vad är den enskildes ansvar för att uppnå målet. Vilken strategi är den mest fördelaktiga och vilka resurser finns att tillgå.

 

Personalutvecklare – Utbildningar


Organisations- och personalutvecklare i samhället

Vill du arbeta med personalfrågor och verksamhetsutveckling? Då är utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället rätt för dig.

Högskolan i Borås Personalutveckling utbildning


Framsikt Teamutveckling

Vi erbjuder grundträning inom teamutveckling, personlig utveckling, ledarutveckling och projektledning Vi har alla verktyg, övningar och kompetens som behövs för att vår kund ska få en långsiktig utveckling.

Vinnande team Framsikt Teamutveckling

Personalutveckling med CoachLange

Synonymer till utveckling

  • förbättring, tillväxt, mognande, framåtskridande, framsteg, förkovran, progress, progression, evolution, uppsving, ökning; förlopp, skeende, process

Wikipedia information om Human resources HR HRM

Human resources Human resources-avdelning (HR-avdelning) eller human resource management (HRM) kallas ett företags personalavdelning som ser till att det finns basprocesser etablerade relaterade till resursen humankapital (eng. human resources) i en organisation. Det vill säga personalens kompetens och psykiska och fysiska välbefinnande. Det innefattar hur organisationer arbetar med sin personal för att främja organisationen och gäller exempelvis rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling, hälsovård eller annan personalvård. Skillnaden mot hur man tidigare har jobbat med personaladministration är att HRM jobbar mer genomtänkt och strategiskt med organisationens mänskliga resurser. HRM kopplas tydligt an till organisationens affärsidé, mål, visioner och strategier. HRM ser till de anställda, både som grupper och som individer, och ser till personalens beteende samt emotionella och sociala aspekter. Trots den tydliga skillnaden mellan personaladministration och HRM är det många organisationers personalavdelningar som bara bytt namn till HRM-avdelning. Dock menar vissa att det inte finns en förenlig bild över vad HRM egentligen är och vad det ska göra vilket kan göra distinktionen mellan personalavdelning och HRM-avdelning något luddig.