Nordens största coachnätverk

Effektiv karriärvägledning och karriärutveckling - Coachförbundet

Effektiv karriärvägledning och karriärutveckling - Coachförbundet

Effektiv karriärvägledning och karriärutveckling

Karriärutveckling

Karriärutveckling viktigare än lön. Personal har ofta dålig koll på vilka utvecklingsmöjligheter som finns på företaget, visar ny undersökning från LinkedIn.

Coaching karriärsutveckling

Coachförbundet erbjuder individanpassad karriärvägledning. Om ditt företag behöver minska personalstyrkan eller göra vissa omprioriteringar men vill behålla den kompetens som medarbetaren besitter så behövs verktyg och stöd för att hitta nya möjligheter för karriärsutveckling. Individanpassad karriärsutveckling är ett bra sätt att hitta nya vägar i arbetslivet.

Trygghet, motivation och arbetsglädje på jobbet är en förutsättning för människor att göra sitt absolut bästa och prestera på hög nivå. Företaget gynnas av att alla medarbetare och chefer presterar optimalt.

Coachförbundet bygger stödet till karriärsutveckling på att stärka den egna självbilden för att skapa trygghet i att gå vidare med nya arbetsuppgifter eller söka nytt intressant jobb.

Personlig karriärsutveckling

Att individanpassa en karriärsutveckling är en process med olika steg.

För att få bästa resultat för varje individ görs ett första steg med personliga tester och kartläggning av personlighet, kompetens och vilka karriärsmål som ska sättas upp. Utifrån resultaten görs en personlig plan upp tillsammans med en kompetent certifierad coach. Med respekt och omsorg ledsagas deltagaren fram till ett individuellt vinnande koncept för karriärsutvecklingen där stor vikt läggs vid upprättande av CV och hur en intervjusituation hanteras på bästa sätt. Viktigt att deltagarens egna önskningar om hur processen ska läggas upp tas tillvara och

att det ges möjlighet att arbeta självständigt mellan träffarna med olika uppgifter och tester.

Innehåll i personlig karriärsutveckling

Deltagaren får hjälp och stöd med:

  • att kartlägga sin personlighet, kompetens och intressen
  • att upprätta handlingsplan för personliga karriärsmål
  • att upprätta två planer för jobbsök
  • att träna inför intervjusituationer

Efter de olika stegen i den personliga karriärsutvecklingen sker en uppföljning.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är i behov av karriärutveckling eller om du söker en karriärutvecklings utbildning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Wikipedia information om Karriär

Karriär Karriär är en persons utveckling inom arbetslivet. Att göra karriär kan innebära olika saker, såsom attklara av mer specialiserade och svåra uppgifter (funktionell karriär) klara fler och fler olika typer av arbetsuppgifter (utvidgande karriär)Med karriär menar man ofta att avancera på sin arbetsplats och sin position för att nå högre lön och mer ansvar. Ofta är karriär kopplat till utbildning och kompetensutveckling. Byte av anställning är ett annat vanligt sätt att avancera i karriären.