Nordens största coachnätverk

Vad är Högkänslighet HSP? - Coachförbundet

Vad är Högkänslighet HSP? - Coachförbundet

Vad är Högkänslighet HSP - Coachförbundet

Coachning inom högkänslighet och stresshantering

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15-20 procent av världens befolkning.

Många människor som upptäcker att de är högkänsliga ser det som en befrielse att kunna sätta ett namn på något som de alltid har känt av men inte känt till. Även om 15-20 % betraktas som normalt har ändå många högkänsliga ibland upplevt sig missförstådda och annorlunda.

Högkänsliga personer kallas även Highly Sensitive Persons (HSP). De föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet och en hjärna som fungerar lite annorlunda än hos andra människor. Detta gör högkänsliga personer extra mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. De lägger märke till mycket mer än andra och bearbetar allt på en djupare nivå. Därför behöver de ofta mer tid och energi än andra att smälta alla intryck.

Det faktum att högkänsliga människor uppmärksammar så många detaljer och har svårt att filtrera allt inflöde gör att de lätt blir överstimulerade. Detta leder till att man kan bli överväldigad eller stressad …. särskilt när de står inför stökiga situationer, upprörda människor, höga stimulansnivåer och plötsliga förändringar. Då vill de helst bort därifrån! Därför behöver högkänsliga personer ofta dra sig undan för att få vila ifred. Men tack vare sitt känsliga nervsystem är högkänsliga människor också mer eller mindre empatiska, medkännande, omtänksamma, intuitiva, kreativa, begåvade och djupsinniga med ett rikt inre liv.

Ett högkänsligt barn som växer upp i en förstående miljö löper inte större risk än andra att få problem i livet. Om ett högkänsligt barn däremot inte hanteras på rätt sätt under sin uppväxt är risken större att han eller hon blir deprimerad, ängslig eller blyg.

Coach Coachförbundet

Högkänslighetscoachen

Jag heter Martina Hårdstål och arbetar med personlighetsdraget högkänslighet och vill att DU ska börja se det som något positivt. Jag insåg att jag var högkänslig år 2016. Det var ett väldigt härligt men också ett jobbigt uppvaknande. Många pusselbitar föll på plats.

Under flera år har jag utbildat mig, till högkänslighets-terapeut och coach men också inom yoga och mindfulness. Jag har även gjort många personliga reflektioner och resor. Nu arbetar jag med att hjälpa andra att se högkänsligheten som en tillgång, och få verktyg till att hantera utmaningarna som personlighetsdraget kan medföra. Jag arbetar även med människor som längtar efter förändring i livet eller som behöver hjälp med stresshantering.

Jag får ofta höra att många uppskattar att prata med någon som förstår och känner igen vad de pratar om. Välkommen att kontakta mig! Läs mer om vad jag erbjuder dig eller ditt företag på www.hogkanslighetscoachen.nu, eller under varje specifik tjänst.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av hjälp för Högkänslighet HSP.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Livscoach
  • jag bild pa cafe 300x215

  Högkänslighetscoachen

  Verifierad

Vad är HSP?

Wikipedia information om Högkänslighet

Högkänslighet Högkänslighet (engelska: Highly sensitive person, eller HSP) är ett karaktärsdrag, som även omnämns som högsensitiv. Fackbegreppet för personlighetsdraget är sensorisk bearbetningssensitivitet (sensory processing sensitivity, SPS). Begreppet myntades av Dr. Elaine N. Aron 1996. En översiktsartikel om högkänslighet publicerades 2012 av E.N. Aron, A. Aron och J. Jagiellowicz. 20 % av befolkningen, oavsett land, är högkänsliga. Fenomenet har även observerats hos över 100 olika djurarter.Högkänsliga människor är känsligare för vissa faktorer i omgivningen än genomsnittet. En studie, som använde hjärnskanning, fann att högkänsliga personer visade högre aktivitet än icke-högkänsliga i hjärnområden som är associerade med medvetenhet, känslighet/gensvar, empati, samt planering av handlingar, när de tittade på bilder av sin partner eller glada ansikten.Personer som betecknas som högkänsliga karaktäriseras av en tendens att "stanna upp och kontrollera" (engelska "pause to check") i nya situationer, en större känslighet för subtila stimuli, och djupare kognitiva bearbetningsstrategier. Personerna antas vara den delen av befolkningen som genetiskt tillhör en mer känslig del vilket kan ge fördelar vid positiva situationer men nackdelar vid negativa. En studie bland flickor mellan ett och elva år gamla visade att de som i hög grad kunde beskrivas som högkänsliga gynnades av olika stödåtgärder till skillnad mot de som i låg grad kunde beskrivas som högkänsliga.

Synonymer till känslig

 • mottaglig, lättmottaglig, sensitiv, ömtålig, sensibel, lättpåverkad; vek, lättrörd, ömsint, blödig, sårbar, tunnhudad, spröd; lättretlig, lättstött, snarstucken
  riskabel, delikat, brännbar, känsloladdad
  känslosam, känslofull, rörande, full av inlevelse

Sökningar relaterade till Högkänslighet

högkänslighet kännetecken

högkänslighet barn

högkänslighet symptom

högkänslighet 1177

högkänslighet behandling

högkänslighet och relationer

högkänslighet kritik

högkänslighet sverige