Nordens största coachnätverk

Vad gör en hälsocoach? - Coachförbundet

Vad gör en hälsocoach? - Coachförbundet

Vad gör en hälsocoach?

Hälsocoacher inspirerar och vägleder individer till en hälsosammare livsstil

Hälsocoaching används för olika typer av hälsorelaterade livsstilsförändringar. Den som har bestämt sig för att ändra sin livsstil kan erhålla vägledning och stöd på vägen. Hälsocoachen inspirerar människor till ett hälsosammare sätt att leva.

Hälsocoachen utgör ett stöd för den som:

 • vill äta sundare
 • vill förbättra hälsan och öka välmående
 • vill ändra livsstil eller genomföra annan förändring i livet
 • vill sluta röka
 • vill minska stressen och uppnå balans i livet
 • vill skapa goda sömnvanor
 • vill hitta bra sätt för återhämtning
 • vill motionera mera
 • vill utvecklas och växa som människa

För Företag

Företagsledare anlitar hälsocoacher för att hjälpa sina medarbetare till en bättre livsstil. På apotek kan det finnas hälsocoacher som inte bara besitter kunskap om läkemedel utan även kan vägleda kunden i riktning mot bättre vanor.

Önskar utvecklas som person

Många kan dra nytta av en coach. Det kan räcka med att man skulle vilja må bättre, känner att man har mer att ge, önskar veta exakt vad man vill eller hur man ska välja och prioritera. Coachen börjar med att ta reda på hur din livsstil och livssituation ser ut just nu och huruvida du ägnar din tid åt det som verkligen är av vikt för dig. Du kanske vill ha ut något mer av livet, karriären eller träningen, du kanske önskar utvecklas som person.

Coachen utarbetar tillsammans med dig hur målen ska se ut och ger stöttning i att nå målen och i att fatta eventuella beslut som du kan stå inför. Man visar på det du kan påverka och förändra i ditt liv genom dina egna tankar, handlingar och beslut. Samtalen med coachen bygger på ett lösningsinriktat arbetssätt som kan hjälpa dig att bli medveten om och utveckla dina egna möjligheter, talanger och potential. Coachen kommer inte med färdiga råd eller svar utan du får hjälp att hitta svaren inom dig själv.

Coachning kan ses som ett redskap som kan ge dig den hjälp du behöver för att finna det du innerst inne själv redan vet att du är i behov av, bör göra eller ha framgång med för att må bra.

Vid coachningen jobbar man alltid med målet i sikte och man räknar med din vilja för att projektet ska ha framgång. Tillsammans med coachen bestäms målet som ger dig inspiration och stämmer överens med dina fundamentala värderingar.

Utifrån helheten

En hälsocoach agerar utifrån att helheten är det mest centrala, vanligtvis är det en rad olika faktorer att ta hänsyn till när det handlar om hälsa och välmående. Sådana faktorer kan vara sömn, stress, kost och sociala faktorer. Även vårt förhållningssätt till oss själva och vår omvärld kan påverka hur vi mår.

Hälsocoachen utgår från den nivå på vilken individen befinner sig och vägleder klienten i rätt riktning. Klienten får stöd att genomföra nödvändiga förändringar som krävs för att uppnå ett mer hälsosamt liv. Coachens huvudsakliga tillvägagångssätt är att ställa frågor, lyssna och observera. Man strävar efter att poängtera och utveckla det starka, friska och positiva hos klienten.

Inspirera och guida patienter mot bättre hälsa

I USA anlitar läkare hälsocoacher som får i uppgift att inspirera och guida patienter mot bättre hälsa. Läkarna har fullt upp med att diagnostisera och behandla, och hinner inte arbeta förebyggande. Det ideala vore att arbeta mot hälsa istället för ifrån sjukdom. Många skulle nog vinna på att ha en egen hälsocoach, någon som hjälper oss mot sundare vanor.

[jsoncontentimporterpro id=1 httpstatuscodemustbe200=no]

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att anlita en hälsocoach eller om du söker en hälsocoach utbildning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Hälsocoach
  • screenshot 2019 06 13 catrin halsocoach personlig tranare och coach 300x144

  Catrin hälsocoach

  Verifierad
  • elin2 291x300

  Elin Widgren

  Verifierad
  • marieekwallcoachommig 300x258

  Marie Ekwall HälsoCoach

  Verifierad
  • carola kroatien 300x268

  Vita statera / Klara konsult AB

  Verifierad

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen. Boka din egen hälsocoach som du träffar i mobilen eller surfplattan.

Synonymer till hälsa

 • hälsotillstånd, friskhet, sundhet, kroppsligt välbefinnande, styrka, vigör, kondition, kraft, livskraft

Wikipedia information om Hälsa

Hälsa Se även hälsning, hälsa (spel) och Hälsa (tidning) 'Ohälsa' omdirigerar hit. Se även sjukdom.Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1948, som är den mest använda, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.", ("Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of illness or infirmity"). Den svenska myndigheten Sidas (styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) använder sig av WHO:s definition. Nationella folkhälsokommittén i Sverige definierar hälsobefrämjande arbete som "... den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den. /.../ För att detta ska kunna uppfyllas måste människan ges förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan begränsa dessa möjligheter /.../ den process som hjälper människor att uppleva en känsla av sammanhang liksom ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande". Enligt Nationella Folkhälsokommittén är stress och belastning, socialt stöd och nätverk, arbetssituation, självförtroende, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro, hopp samt framtidstro faktorer som kan påverka hälsan.