Nordens största coachnätverk

Konflikthantering - lär dig hantera konflikter genom en kurs - Coachförbundet

Konflikthantering - lär dig hantera konflikter genom en kurs - Coachförbundet

Konflikthantering - lär dig hantera konflikter genom en kurs - Coachförbundet

Konflikthantering – hantera dem som alltid bråkar med varandra

Det är helt omöjligt att undvika konflikter när folk ska jobba tillsammans. Du kan göra mycket för att se till att dina anställda hanterar meningsskiljaktigheter på ett smartare och mer produktivt sätt genom att använda dig av gammal hederlig konflikthantering.

1. Vad är problemet? Se till så att de som är inblandade vet exakt vad det är problemet handlar om och varför de bråkar om det. Prata om det till alla är överens om att det finns ett problem och förstår vilka delar problemet har.

2. Låt alla inblandade vädra sitt perspektiv och sina åsikter om problemet. Om det är nödvändigt kan du ge dem en tidsgräns, t ex fem minuter per person, och se till så att varje person håller sig till tidsgränsen. Det är ditt ansvar att se till att alla inblandade känner sig säkra och har ditt stöd

3. Identifiera vad det mest idealiska resultatet skulle vara från varje läger. Det kan överraska dig när du kan få veta att båda vill samma sak

4. Fundera ut vad som inom rimligheten och realismens ramar kan göras för att båda parter ska kunna få vad de vill ha.

5. Hitta en kompromiss som fungerar för båda parter. Finns det någon del i bråket som båda är överens om – vad är de inte överens om? Vad kan varje part tänkas att kompromissa om?

Översätt gärna de här punkterna till barnuppfostran med bråkiga syskon – fungerar galant:)

Konflikthantering är också att tänka efter före för att slippa ta hand om problemen efteråt:

• Lyft fram oroshärdar innan de har blivit till riktiga problem – skygga inte.
• Ha en process färdig för att konflikthantering – lär helt enkelt alla du jobbar med exakt vad ni gör hos er när det kommer meningsskiljaktigheter. Träna på dem
• Se till så att alla förstår företagets mål och förväntningar, inklusive vad som förväntas av varje individ. Ha tydliga arbetsbeskrivningar, ansvarsområden och territorier.
• Belöna och erkänn bra saker. Om anställda känner sig värderade och blir uppskattade för sitt jobb är det mindre sannolikt att de börjar slåss om köttbenen
• Stoppa skvaller och skitsnack är förebyggande konflikthantering
• Se till att dina förväntningar på personal och medarbetare är realistiska och peppande
• Glöm aldrig att lite gammal hederlig artighet på jobbet skapar fred och lugn mellan människor

Fem sätt att lösa konflikter - konflikthanteringsstilar

Wikipedia information om Konflikt

Konflikt Konflikt innebär ett möte mellan sådant som inte är förenligt. Ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus som betyder sammanstötning, att kollidera, råka i strid. Konflikter kan föreligga såväl inom en människa som mellan personer, grupper, organisationer eller stater. Konflikter är också en central aspekt i naturen och dess ekosystem.

Synonymer till konflikt

  • strid, slitning, tvist, krakel, friktion, osämja, schism, gräl, klammeri, förveckling, svårartad motsättning, motsättning, sammanstötning, stridighet; spänning, disharmoni