Sveriges största coach nätverk
Lägg till dig som coach

Samtalsstöd och terapi - Coachförbundet

Samtalsstöd och terapi - Coachförbundet

Samtalsstöd och terapi

Samtalsstöd av professionella

Ibland händer saker i livet privat eller på arbetet och livet känns plötsligt svajigt.

Många arbetsgivare vill ge samtalsstöd och krissamtal till sina anställda för att förebygga en sjukskrivning eller för att underlätta rehabilitering. Vår erfarenhet är att det är lönsamt att erbjuda personalen denna typ av samtalsstöd. Problem kan förebyggas innan de växer sig stora oavsett om svårigheterna gäller privatlivet eller arbetslivet. En stor fördel med Coachförbundets samtalsstöd är att medarbetaren kan fortsätta samtalen privat efter det att arbetsgivarens insats avslutats.

Vid behov av reflektion, bearbetning och förändring

Samtalen utformas efter personens behov av reflektion, bearbetning och förändring. I början av kontakten formuleras inriktning och mål för samtalen. Samtalen kan även erbjudas i par om problem i förhållandet påverkar den anställdes arbetssituation. Syftet med samtalen kan vara att komma igenom en personlig kris eller att på ett tidigt stadium reda ut privata och arbetsrelaterade problem innan djupare svårigheter uppstår.