Nordens största coachnätverk

Samtalsstöd och terapi

Samtalsstöd och terapi

Samtalsstöd och terapi

Samtalsstöd av professionella

Ibland händer saker i livet privat eller på arbetet och livet känns plötsligt svajigt.

Professionellt samtalsstöd

Coachförbundet erbjuder arbetsgivare professionellt samtalsstöd till medarbetare som hamnar i kris av olika anledningar privat eller arbetsrelaterat.

Samtal med medarbetare kan förebygga sjukskrivning eller hjälpa till när rehabilitering är nödvändig. Samtalen syftar till att förhindra att en djupare kris uppstår och de utgår från individens eller gruppens behov. Mål sätts upp för samtalen och tid för reflektion ges vilket är viktigt för att bearbeta situationen och som vidare leder till förändring.

Coachförbundet erbjuder också fortsatta privata stödsamtal efter att arbetsgivaren avslutat insatsen.

Stödsamtal

När livet känns tungt och du tycker att du “kört fast”, kanske du behöver någon utomstående att prata med. Samtalet bygger på att du ska få insikt om vem du är och var du står i livet. Utgångspunkten är här-och-nu: Vilka beteenden vill du förändra? Vad hindrar dig? Hur ska du göra för att skapa rätt förutsättningar? Genom att arbeta lösningsfokuserat, kan vi på relativt kort tid nå resultat.

Stödsamtal kan vara värdefulla vid bl.a:

  • Stress och oro
  • Livsstilsförändring
  • Relationsproblem/skilsmässa

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du söker Samtalsstöd och terapi.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.