Nordens största coachnätverk

Vad är det för skillnad på handledare och coach?

Vad är det för skillnad på handledare och coach?

Vad är det för skillnad på handledare och coach?

Coach – Handledare – Mentor

Coach Förbundet välkomnar dig till information om Coaching och Handledning. Det finns handledning och coaching anpassade för både personlig- och yrkesmässigutveckling. Coacher och handledare jobbar inte terapeutiskt med svårare djupa psykiska tillstånd och processer så kallad lösningsorienterad terapi.

Teorier och metoder utvecklas

Coacher och handledare inspireras av ny forskning inom organisations- och idrottspsykologi och olika terapimetoder som tex KBT. Vad är coaching och handledning? Coaching och handledning har förmodligen funnits i alla tider då människor med olika metoder stöttat varandra. Coaching och handledning används både för att stödja en personlig utveckling men också för utveckling på en arbetsplats. Vad ska du tänka på när du söker en coach eller handledare? När är det lämpligt att söka coaching eller handledning och hur fungerar det i praktiken? Vi hoppas kunna ge dig svar på dina frågor.

Coaching vägledning och stöttning

Att coacha handlar om vägledning och stöttning. Genom att ställa frågor att reflektera över
kan coaching hjälpa en eller flera personers utvecklingsarbete. Ett målfokuserat
förändringsarbete har inletts.

Relevanta frågor:

  • Vad vill du/ ni förändra/utveckla?
  • Var befinner du/ni i dagsläget?
  • Vad kan du/ni tänka dig/er att förändra?
  • Vad kommer du/ni att göra för att utvecklas?

Svaren på frågorna kommer att ge dig/er mer självkännedom och öka det personliga
ansvarstagandet för att uppnå uppsatta mål.

Coachen levererar inga färdiga lösningar och mål utan utvecklar dessa tillsammans med
klienten. Genom att ställa frågor kan tankebanor och beteenden ändras. Coachen ansvarar för
själva processen men handledningen som coachen utför är att få klienten att sätta sina egna
mål.

Handledning

Person som stöttar och vägleder annan person i ett ämne där handledaren har kunskap.

Mentorskap

En mentor delar med sig av sin erfarenhet inom ett område. Genom samtal kan mentorn ge
råd och fungera som bollplank. Mentorskap innebär att man ska inspirera och utmana.

Handledaren – en nyckelperson

Synonymer till handledare

  • instruktör, lärare, vägledare, coach, mentor