Nordens största coachnätverk

Ledarskap Utveckla ledarskapet med Ledarskapsutveckling - Coachförbundet

Ledarskap Utveckla ledarskapet med Ledarskapsutveckling - Coachförbundet

Ledarskap Utveckla ledarskapet med Ledarskapsutveckling - Coachförbundet

Utveckla ledarskapet

Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som används i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande.

Vi coachar chefer och ledningsgrupper att finna sina ledarroller baserade på situation och personliga förutsättningar. Vi bedömer och återkopplar hur den personliga uppsättningen egenskaper ser ut och hur de påverkar och påverkas i olika givna situationer.

Detta ger insikt om möjligheter och begränsningar i såväl olika situationer som olika roller. Utifrån kunskapen om individen och den aktuella situationen kan vi också coacha enskilda medarbetare, på olika nivåer, att nå önskade resultat.
Vi hjälper ledningsgrupper att effektivisera sitt arbete med utgångspunkt i arbetssätt, interaktion och relationer.

9 MIN OM: Ledarskap: SLUTA CHEFA BÖRJA LEDA

Synonymer till ledarskap

  • ledning, chefskap, management; styre, kontroll, befäl, makt, kommando, överinseende, förvaltning, skötsel, regi

Wikipedia information om Ledarskap

Ledarskap Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som används i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Ledarskap kan beskrivas som en social process där en person engagerar andra i att genomföra en gemensam uppgift. En annan beskrivning fokuserar på ledarskap som dels påverkan på andra, dels en ojämlik relation mellan ledaren och de ledda. Därför är också ledarskap viktigt ur ett organisatoriskt perspektiv och anses vara viktigt för hur organisationer fungerar och presterar. Ledarskapsstudier bedrivs inom flera olika forskningsområden. Ledarskapsstudier ska inte förväxlas med ledarskapsutbildning som ofta bedrivs av managementkonsulter. Facktidningen Harvard Business Review, skriven av akademiker med ledare som målgrupp, är ett exempel på hur distinktionen dem emellan ofta är flytande. En skicklig ledare kan anpassa sitt ledarskap efter den rådande situationen, det innebär inte bara att ta hänsyn till medarbetarnas förutsättningar, drivkrafter och kompetenser utan även de yttre kraven.