Nordens största coachnätverk

Vad gör en coach och Vad är coaching? - Coachförbundet

Vad gör en coach och Vad är coaching? - Coachförbundet

Vad gör en coach

Vad gör en coach?

En coach är en person som hjälper en individ och/eller ett team att, både professionellt och personligt, utvecklas, utforma sina liv och nå sina mål.

Att anlita en coach har blivit alltmer populärt och coachning används idag av både privatpersoner och människor i företagsvärlden. Coachen kan spela en avgörande roll i att göra klienten framgångsrik och utvecklas samt öka förmågan att hantera förändringar och skapa ny mening.

Grupper och organisationer

Även grupper och organisationer kan ha nytta av coachning för att fördjupa sitt lärande eller förbättra prestationer. Coachning kan fungera som ett komplement för en rad olika yrken som exempelvis chefer, personalansvariga, hälso-och sjukvårdspersonal, psykologer och socionomer. Den som i olika områden arbetar med människor och vill ha kvalitet i kommunikationen kan dra nytta av coachning.

Ordet coach är idag flitigt använt

Ordet coach är idag flitigt använt, man talar exempelvis om träningscoach, businesscoach, jobbcoach och hälsocoach. Ursprungligen kommer ordet coach från ungerskans kocsi och står för betydelsen vagn eller droska som tar människor från en plats till en annan. Symboliskt blir coachen den som bistår individen eller gruppen att ta sig från nuvarande situation till ett uttalat mål i framtiden. För att nå ett visst mål eller för att kunna realisera en dröm kan coachning fungera bra.

Handlingsplan

Klienten väljer vad samtalet med coachen ska handla om och därefter utarbetar man tillsammans en handlingsplan.

Öka kunskap och medvetenhet

Tydliga mål är av vikt om man vill nå förändring. Coachen hjälper klienten att sätta upp konkreta mål, ibland även delmål, och att hitta sina bästa sätt att nå dessa mål. Klienten får stöttning i sin personliga utveckling och förändringsarbete. Att bli coachad är för klienten en både aktiv och ibland krävande förändringsprocess och klienten måste vara beredd på att utforska och utmana sig själv. Klienten behöver framförallt öka sin kunskap och medvetenhet för att utvecklas och agera annorlunda. Man måste komma ihåg att coachen inte kommer med färdiga råd och lösningar utan stöttar klienten att själv finna svaren och vägen till förändring och utveckling.

Lyfta fram och utveckla det starka

En professionell coach skall inte likställas med att vara expert, rådgivare eller mentor i vanlig bemärkelse. Coachen kan genom att lyssna, ställa adekvata frågor och ge feedback hjälpa klienten att plocka fram vad som är viktigt. Coachen strävar efter att skapa motivation och hjälpa klienten hålla fokus på uppsatt mål. Klienten kan behöva utmanas i att tänka i annorlunda banor eller handla på nya sätt. Vid coachning vill man lyfta fram och utveckla det starka, friska och positiva.

Personliga potential

Coachen riktar in sig på det som främjar, frigör och utvecklar människans inre potential. Inom oss alla finns en längtan att få utnyttja hela vår personliga potential.

Hur då?

I samverkan med klienten arbetar coachen med att bygga upp och utveckla färdigheter med hänsyn till klientens resurser samt utforma och fullfölja en passande handlingsplan.

Du får genom coachningen motivation och mening på vägen för att hjälpa dig nå dina mål.

 

Vi har alla de resurser vi behöver

Klienten ska alltid anses och bemötas som full av resurser. Det är klienten som har svaren och coachen har de passande frågeställningarna. Genom frågeställningarna kan coachen hjälpa klienten att klargöra sina värderingar och mål samt frilägga sin potential. Klienten får genom ett samarbete med coachen hjälp att skaka av sig begränsande traditionella uppfattningar och ta ut nya riktningar. Då det är klienten som genomför förändringen så behöver inte coachen vara specialist på klientens område. Coachen ska vara stöttande och vägledande och jobba mot att göra sig överflödig, inte oumbärlig.

 

Vad är ICC?

ICC står för ”International Coaching Community” och är ett nätverk av utbildade och kvalificerade coacher. Dessa coacher har med framgång genomgått ICC:s certifieringsutbildning, vilket är Sveriges enda internationella coachcertifiering. Nätverket har ett delat åtagande vad gäller etik, kvalitet och hög standard på coachning. Medlemskapet i ICC grundas uteslutande på de nämnda etiska åtagandena och på kompetens. Därför får de anslutna ingen ekonomisk förmån så att en hög kredibilitet kan upprätthållas mot våra klienter. Joseph O´Connor och Andrea Lages på Lambent do Brasil, som är två av de mest eftertraktade och respekterade NPL-tränare och coacher, är de som framtagit certifieringsgrunderna.

 

Vad är coaching inte?

Ursprungligen så kommer ordet ”coaching” från idrottsvärlden. Idag är dock coaching en uppsättning filosofier, färdigheter och verktyg som effektivt kan tillämpa inom alla möjliga tänkbara områden. Coaching skiljer sig tydligt från andra hjälpyrken, som mentorskap, rådgivning, terapi, utbildning eller konsulter, även om det finns likheter med dessa.

 

Coaching är inte till för att rätta till eller förstå det förflutna, utan koncentrerar på att förstå nuet och utforma framtiden.

Meningen med coachning är inte för coachen att tala om hur klienten ska göra eller förmedla sina egna värderingar, utan meningen är att coachen ska hjälpa klienten att bygga upp sin egen kapacitet för att göra en permanent förändring.

Coaching är att utgå ifrån klientens resurser för att stötta klienten på vägen mot målet, inte att utgå från sin egen expertis och erfarenhet inom området.

Coachen ska arbeta mot att göra sig överflödig så klienten kan frigöra sina egna kvaliter.

När en klient har avlutat en lyckad coaching period med en professionell coach ska klienten ha en känsla som säger: ”Det var jag själv som åstadkom det!”

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att anlita en coach eller om du söker en coachutbildning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Vad gör en coach rent konkret? Sebastian Widjeskog

Synonymer till coach

 • idrottstränare, tränare, instruktör, lagledare, ledare, lagkapten; vägledare, rådgivare, handledare, utvecklingsstöd, PT

Synonymer till gör

 • arbetsuppgift, arbete, göromål, syssla, besvär, knog, jobb, sjå

RSS Coach Nyheter från ICF-Sverige

 • Coachande ledarskap  17 november, 2022
      Att använda ett coachande förhållningssätt i sitt ledarskap ger många fördelar för både chef och medarbetare. I den här artikeln berättar Lena Gustafsson hur hon implementerar coaching i sitt ledarskap.   Vad betyder det att arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt? För mig som chef handlar det om att i chefsrollen ta med mig […]
  Elisabeth Björkbom
 • Mentorcoaching och Coachande Handledning (Coaching Supervision) 14 november, 2022
    Att vara coach innebär att sträva efter ständig utveckling. Sannolikt har de allra flesta också lust och behov av att samarbeta med någon som kan guida dem längs vägen. Vad passar bättre än en coach som coachar en annan coach? Detta kan göras på olika sätt och inom ICF används, utöver coaching, även Mentorcoaching […]
  Marie-Louice Wallin
 • Medlemsbrev nr 5 – 2022 11 november, 2022
  Medlemsbrev nr 5 – 2022 Som alltid händer det mycket inom ICF. Här kommer ett medlemsbrev och även möjligheter att engagera dig i olika möten, grupper och undersökningar och vara med och fortsätta utveckla ICF Sverige. Ny medlemsförmån från ICF Global – ICFs webbplats för medlemmar I september meddelade ICF Global att ytterligare en medlemsförmån […]
  Malin Avalon Engqvist
 • Vi var där, Personal och Chefsmässan! 11 oktober, 2022
  Personal och Chefsmässan har precis gått av stapeln. Ett fullspäckat program på alla scener och montrar i massor. En mötesplats för coacher, chefer, ledare och alla som är intresserade av det senaste inom ledarskap, tekniska plattformar och det som kan underlätta och göra ledarskap och arbetsplatser bättre. Vi på ICF Sverige hade en monter där […]
  Elisabeth Björkbom
 • Vi ser på framtiden med en känsla av hopp! 7 oktober, 2022
  I en intervju med Wake Me Up, och Julia Karhu får vi just den känslan. Inom ICF finns verksamhetsområdet ICF Foundation som arbetar med välgörenhet och sammanför professionella coacher med lämpliga organisationer för att genom coaching underlätta social utveckling. I den här intervjun berättar Julia Karhu om Wake Me Up och deras arbete för att […]
  Marie-Louice Wallin
 • Medlemsbrev nr 4, 2022 22 augusti, 2022
  Medlemsutskick nr 4, 2022 Varmt välkomna tillbaka efter semestern! Hoppas din semester varit bra! Det händer som alltid mycket inom coachingvärlden och vi vill dela med oss av detta till alla våra medlemmar! ICF Global styrelse kommer till Sverige 29 september Vi välkomnar fyra representanter från ICF Globala styrelse till Stockholm. Dessa fyra representerar ICF […]
  Malin Avalon Engqvist
 • ICF Eko-system och hur vi inom ICF Sverige arbetar för våra medlemmar 22 augusti, 2022
  ICF Ecosystem och hur vi inom ICF Sverige arbetar för våra medlemmar 2021 presenterade ICF det globala varumärket: ICF Ecosystem. ICF:s ekosystem speglar ICF:s intressen inom olika områden av coaching branschen och representeras i ICF Ecosystem av sex separata ”Family organizations”. ICF Global har ett strategiskt långsiktigt samarbetsavtal med PwC Global (PriceWaterhouseCoopers), som är ett […]
  Malin Avalon Engqvist
 • NY STYRELSE ORDFÖRANDE – Vill du vara med och leda ICF Sverige in i en spännande framtid 23 juni, 2022
  INTERNATIONAL COACHING FEDERATION (ICF) SÖKER STYRELSE-ORDFÖRANDE Vill du vara med och leda ICF Sverige in i en spännande framtid tillsammans med alla föreningens kompetenta och engagerade medlemmar? Då kan du vara den styrelseordförande vi söker! Ansök innan 25 september VI är en solid förening med över 20 års historia i Sverige. Globalt har ICF idag […]
  Malin Avalon Engqvist
 • ICF tar certifieringsprocessen till nästa nivå 23 juni, 2022
  ICF tar certifieringsprocessen till nästa nivå Certifieringsprocessen för coacher, och ackrediteringen för utbildningsföretag, uppdateras nu av ICF för att bli tydligare och för att motsvara de högt ställda krav och förväntningar som finns på en ICF-certifiering och den ICF-certifierade coachen. De olika utbildningsnivåerna kommer framöver att heta; Level 1 (tidigare ACSTH) Level 2 (tidigare ACTP) […]
  Malin Avalon Engqvist
 • När ska du välja en coach som din samarbetspartner på din förändringsresa? 21 maj, 2022
  Internationella Coachveckan 16-22 maj Varje år går den internationella coachveckan ut i världen för att sprida kunskap och inspiration om coaching och dess positiva effekter för individ, organisation och världen. Redaktionsrådet ICF Sverige har letat i vårt artikelarkiv och där hittat artiklar som vi vill lyfta som vårt bidrag till att synliggöra coachingens kraft och mångfald. I dag […]
  Marie-Louice Wallin