Nordens största coachnätverk

Vad är en bra coach?

Vad är en bra coach?

Vad är en bra coach

Egenskaper en bra coach behöver ha

Det krävs tid och tålamod för att bli en framgångsrik coach. Det krävs dessutom grundläggande färdigheter som kan ta dig från det ordinära till det extraordinära. Det krävs att man praktiserar dessa färdigheter kontinuerligt.

 1. Var uppmuntrande

  En bra coach inser vikten av att använda uppmuntran. Med hjälp av uppmuntran och stöd kan en bra coach hjälpa dig med en svår situation. Tänk bara på att det finns en fin gräns mellan uppmuntran och att pressa för hårt.

 

 1. Var nyfiken

  Genom att ställa frågor kan en bra coach hjälpa andra att få svar på sina frågor. Du bör drivas av nyfikenhet och inte av ett fördömande beteende.

 1. En bra coach ser från flera perspektiv

  Att kunna se situationer från olika perspektiv är viktigt för en bra coach. Detta är speciellt viktigt vid brainstorming, problemlösning och beslutsfattande. Att kunna se situationen från olika perspektiv krävs för att kunna ta ett beslut.

 1. En bra coach kan prioritera

  Vilka mål som behöver prioriteras är något som coachen behöver kunna identifiera. Du kommer inte långt om du försöker lägga fokus på allt, utan bestäm vilka uppgifter som kräver mer fokus och behöver lösas först.

 1. En bra coach ser möjligheterna

  En bra coach har en stark vision för framtiden och ser möjligheter innan andra. Genom detta kan man hjälpa andra att se möjligheter och förverkliga sina mål.

 1. En bra coach är en ledare – men inte auktoritär

  Du kommer som coach oundvikligen styra någon form av avdelning eller organisation. Dock är det viktigt att du inte låter det auktoritära ta över utan fokuserar på att vara en lärare. En bra coach kan hjälpa andra att nå sina mål genom att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Du behöver hitta en balans mellan att dela med dig av dina idéer och förklara dem utan att för den delen diktera och insistera på dem.

Coach = buss

Ordet coach på engelska betyder buss eller turistbuss, dvs något som tar en person från en plats till ett önskat mål. Coachen sitter alltså inte bakom ratten, utan är hjälpmedlet vid transporten. Vad klienten/passageraren behöver veta eller få reda på är vilken plats denne befinner sig på (dvs. nuläget), vilket mål som önskas, tänkbar färdväg och eventuella hinder på vägen. Samt kanske kostnaden för transporten, och en färd- eller handlingsplan är ett bra hjälpmedel.

3 grundläggande tips för bättre coaching

Synonymer till bra

 • god, fin, finfin, prima, fräsch, cool, schysst, just,  vass, utmärkt, förträfflig, lysande, fantastisk, förstklassig, duktig, strong, skicklig, nyttig, gynnsam, okej, reko, hedervärd, hederlig