Nordens största coachnätverk

Kommunikationskurs - Kommunikation, information och retorik

Kommunikationskurs - Kommunikation, information och retorik

Din banbrytande partner för ständiga förbättringar genom
öppna seminarier, interna seminarier och coachande åtgärder

Personalutveckling och managementkonsultation

Här hittar du kompetenta och kvalificerade experter för frågor som rör strategisk personalutveckling och managementkonsultation med fokus på:

  • Öppna seminarier
  • Interna seminarier
  • coachning
  • Internationella seminarier
  • rådgivande
  • Moderering inom våra ämnesområden projektledning, ledning, kommunikation & försäljning

Vi stöttar, ger råd och följer dig och dina medarbetare till växande framgång.

“Nyckeln till framgång är inte information. Det är människor.”

Lee Iacocca

Vår riktade fortbildning utgår från individens behov och på företagets strategi.

Fokus ligger på enskilda människor och deras förmågor och behov.

Den ekonomiska framgången för ditt företag står och faller med potentialen hos dina anställda och chefer. Förutom den höga kvaliteten på dina produkter eller tjänster är dessa det viktigaste kapitalet och därmed hjärtat i ett företag.

Vårt mål är att hållbart stärka dina medarbetares och chefers kompetens genom riktade fortbildningsinsatser och på så sätt följa med på vägen mot framgång.

kvalitetskriterier

Ömsesidigt förtroende
Vi förlitar oss på tillit och öppenhet. Med våra kunder, med våra affärspartners och med våra anställda.

Ömsesidigt förtroende och öppenhet är grunden för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete. Respekt för individens individualitet, tolerans och acceptans är värderingar som låter förtroende växa och vägleda oss varje dag. För oss är avtal skyldigheter. Vi upprätthåller en öppen och ärlig relation och följer dig som partner på din väg mot framgång.