Nordens största coachnätverk

Par- och relations-coaching - Vägledande parsamtal

Par- och relations-coaching - Vägledande parsamtal

Par- och relations-coaching - Vägledande parsamtal

Stärka och utveckla en parrelation

ParCoaching är utvecklat för att stärka och utveckla en parrelation. Det kan gälla en kärleks- eller vänskapsrelation och hur man fokusera på framtiden. Ibland är det svårt att förstå en annan persons tankar och beteende. ParCoachingen bygger på att stärka individens styrkor och på det som fungerar i relationen. Det leder till att förbättra kommunikationen mellan paret som i sin tur leder till en starkare relation. Framtiden och utvecklandet i relationen är det ParCoaching lägger fokus på.

Betonar det som fungerar mellan paret

ParCoachingen betonar det som fungerar mellan paret och det som de vill förändra och lyckas med. För att skapa respekt och förståelse för varandra fokuserar coachingen på att byta konflikter till konstruktiv dialog vilket leder till större kännedom om varandra. Relationen kan då byggas på värdefull kunskap om individernas drömmar om den gemensamma framtiden.

Våra coacher, terapeuter och beteendevetare är certifierade och arbeta utifrån en beprövade metoder och verktyg som är kopplat till ParCoaching. Kunden ska garanterat bli nöjd med coachens engagemang, kompetens och etiska förhållningssätt. Vi följer riktlinjer för professionell standard och etik upprättade av IFC.

Att lösa och bearbeta konflikter i en parrelation byggd på vänskap eller kärlek kan vara svårt. I en relation är det svårt att veta hur man ska förhålla sig till varandra. En svår utmaning därParCoachingger tillfälle att träna på kommunikation som bygger på sanning och respekt. Det leder till att ni växer tillsammans och får en fördjupad relation som vilar på kärlek och förståelse.

Utmaningar paren ställs inför under ParCoaching är att tydligt förmedla vad man tycker och vill samtidigt som man ska möta sin partners vilja utan att attackera eller gå i försvarsställning.

När är det läge att söka ParCoaching?

Det finns olika skäl till att söka hjälp för att tillsammans lösa en problematisk relation. Ständiga bråk, brist på närhet, energikrävande och känslan av att ständigt hamna i en återvändsgränd. Förändrad livssituation som t.ex. bli föräldrar eller tvingas leva åtskilda pga. av arbete. ParCoaching är ett bra verktyg för att nå ett hälsosammare förhållande.

Ta kontakt med oss så tar vi första samtalet via telefon!

Relations-coaching

Oavsett om ni varit i en relation länge eller nyss träffats och är nykära så kan ni fastna i negativa mönster som stör relationen.

Vägledning när relationen tar slut.

Vi kan erbjuda hjälp och stöd för att er relation ska avslutas på ett värdigt och respektfullt sätt. Ni får båda hjälp med hur ni båda kan agera för ett bra avslut. Om det finns barn med i relationen får ni bra verktyg för att bli trygga föräldrar efter separationen.

I relationscoaching får ni nya förhållningssätt till er parrelation. För att stärka era band ger vi er verktyg för att fördjupa relationen.

Utveckla en relation – kärlekspar, syskon, föräldrar/barn, vänskapspar.

Det är lätt att fastna i det som varit. Älta vad som gått snett och vems felet var. ParCoaching ger er möjlighet att hitta hur ni ska få det att fungera i verkligheten som ni vill i relationen. Ni får hjälp att sätta mål och gå från tanke till handling.

VILL DU VETA MER OM PARCOACHING?

Vi erbjuder coaching för par. Det innebär att vi under några tillfällen träffar er gemensamt. En fördel för att få både det kvinnliga och manliga perspektivet är att vi coacher själva är ett par med våra kunskaper och erfarenheter.

Vi börjar med var ni befinner er i relationen just och vad ni vill förändra. Hur ska er gemensamma framtida relation se ut? Vi lägger gemensamt uppvilka delar ni behöver jobba på och hur vi arbetar med dom. Vi kan t.ex. träffas tre gånger men ni förbinder er inte för något utan kan gå hem och fundera så att det känns rätt från början.

Ni sätter upp era mål för vad ni vill uppnå med coachingen och ni får stöd och hjälp av oss att nå dit.

För att nå bra varaktigt resultat går vi långsamt fram. Minst två eller tre gånger träffas vi med 2-6 veckors mellanrum. Det tar tid att göra grundläggande förändringar i sättet att umgås. Ni får uppgifter att jobba med på egen hand mellan träffarna. Uppgifterna och träningen på egen hand kombineras med samtal och övningar. Vi utgår från era behov coachar er framåt.

Par- och relations-coach utbildning

Vi har mångårig erfarenhet av att utbilda inom par- och relations-coaching. Utbildningen grundar sig i de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) har satt upp för coacher. Vi lär också ut enligt ICF:s etiska riktlinjer och de kärnkompetenser som ICF anser att en coach bör inneha.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att anlita en parcoach eller om du söker en par / relationscoach utbildning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Par- och relations-coaching
    • skarmavbild 2020 08 31 kl. 12.00.06 300x222

    KBT Livscoach

    Verifierad

Skapa tillit och förtroende i relationer

Synonymer till relation

  • förhållande, förbindelse, samband
  • känslomässigt förhållande, gemenskap
  • berättelse, skildring, rapport

Wikipedia information om Social relation

Social relation En social relation, eller ett mellanmänskligt förhållande, är inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap det utbyte som finns mellan två eller flera parter, eller mellan grupper av personer. Dessa relationer kan vara baserade på känslor som kärlek (se samlevnad) och sympati, vanliga affärsförhållanden, eller någon annan typ av sociala engagemang. Sociala relationer kan förekomma i en mängd olika sammanhang, till exempel i en familj, mellan vänner, giftermål, bekanta, arbete, föreningar, grannskap och religiösa församlingar. De kan vara reglerade i lagen, genom sociala normer eller samhället som helhet. Även om människor i grunden är sociala varelser så är inte alltid sociala relationer nyttiga. Exempel på onyttiga förhållanden är våld i nära relationer och sexmissbruk. En social relation ses normalt som en koppling mellan två individer, som ett romantiskt eller intimt förhållande, eller ett förälder-barnförhållande. Individer kan också ha relationer med grupper av människor, till exempel relationen mellan en präst och hans församling, en farbror och en familj, eller en borgmästare och en stad. Till sist kan också grupper och även länder ha relationer med varandra, men det är ett mycket bredare fält än vad som täcks av social relation. De flesta vetenskapliga arbeten om relationer fokuserar på romantiska förhållanden i par. Dessa intima förhållanden är dock bara en liten del av alla sociala relationer. Alla relationer innefattar någon nivå av självständighet. Personer i ett förhållande tenderar påverka varandra, dela deras tankar och känslor, samt delta i aktiviteter tillsammans. På grund av detta ömsesidiga beroende kommer något som förändrar eller påverkar en medlem i relationen i någon grad också påverka den andra medlemmen. Studier av sociala relationer är en del av flera vetenskapliga grenar inom samhällsvetenskap, inklusive sociologi, psykologi, antropologi och socialt arbete.