Nordens största coachnätverk

Rusta och matcha - Stöd för dig som är arbetslös - Coachförbundet

Rusta och matcha - Stöd för dig som är arbetslös - Coachförbundet

Rusta och matcha - Stöd för dig som är arbetslös - Coachförbundet

Rusta och matcha – välj oss som din leverantör

Behöver du extra stöd för att hitta jobb? Med vår tjänst rusta och matcha får du det stöd du behöver. Du väljer själv vilken leverantör du vill ha stöd av och får en egen handledare som hjälper dig. Målet är att du ska få jobb eller börja studera så fort som möjligt.

För vem

Rusta och matcha är för dig som kan jobba, men som behöver extra stöd för att hitta jobb eller börja studera. Med hjälp av en handledare hos en av våra leverantörer får du ta del av individuellt anpassade aktiviteter som hjälper dig att snabbare nå ditt mål: jobb eller utbildning. Det kan vara kontakter med arbetsgivare, stöd att hitta och söka jobb, information om utbildningsmöjligheter samt vägledning. Är du ny i Sverige kan du delta i svenska för invandrare, sfi, under den tid tjänsten pågår.

Du kan också ta del av stöd som praktik, yrkeskompetensbedömning eller validering om vi bedömer att det är motiverat. Minst en gång varannan vecka har du individuella utvecklingsmöten med din handledare.

Om du inte talar svenska kan du få stöd på ditt eget språk.

Så här fungerar det

  • Du deltar i tjänsten i sex månader, sedan utvärderar vi tillsammans hur det har gått. Vid behov kan du delta i ytterligare sex månader, sammanlagt totalt 12 månader.
  • Det är du som väljer vilken leverantör du vill ha. Här på webbplatsen kan du söka efter leverantörer på din ort. Du hittar också information om deras metodik, språk- och branschkunskaper samt betyg i en fyrgradig skala.
  • De leverantörer som får högst betyg av Arbetsförmedlingen – alltså lyckats bäst med att stötta deltagarna till jobb eller studier – får fyra stjärnor.