Nordens största coachnätverk

Coaching och användandet av kraftfulla frågor - Coachförbundet

Coaching och användandet av kraftfulla frågor - Coachförbundet

Kraftfulla coach frågor

kraftfulla frågor till klienten

Vid coachningssamtal kan man fördelaktligen använda sig av metoden att ställa kraftfulla frågor till klienten. Det är effektiva frågor som gör att klienten öppnar upp och är villig att berättar mer. Dessa frågor kan inte besvaras med ett enkelt ja eller nej utan gör att klienten får tänka till extra och rör sig  framåt.

Hur fungerar kraftfulla frågor?

 •    Ta en fråga i taget!
 •    Ställ korta frågor, max sju ord
 •    Ställ enkla frågor, som om ett litet barn ställde dem
 •    Använd öppna frågor, som inte kan besvaras med ett ja eller nej
 •    Välj frågor som börjar med ”Vad….” eller ”Hur….”
 •    Ställ frågor som gör att klienten börjar utforska sitt liv
 •    Be klienten utveckla sitt svar genom frågan ”Varför”? eller “Vad”?
 •    Ställ frågor som kommer från nyfikenhet

Undvik frågor som inleds med ”Varför….?” Sådana frågor gör lätt att klienten tenderar försvara sig och sitt beteende istället för att börja undersöka vad som kan vara orsaken till att hon/han inte får önskat resultat i livet. Coachen kanske har en klient som har som mål att börja träna och motionera mera och om coachen ställer frågan ”Varför gör du inte det?” så är det mycket troligt att klienten börjar beskriva alla omständigheter och hinder som gör att han/hon inte kommer igång; Klienten känner sig anklagad. Om man istället frågar ”Vad skulle det ge dig att börja träna?” så öppnar klienten upp för att fokusera på det positiva som följer med bättre kondition och en vältränad kropp.

Vid coachning är det betydelsefullt att ofta ställa frågor och det är framförallt de kraftfulla frågorna man eftersträvar. Kraftfulla frågor är oftast enkla och korta. Om man börjar varje fråga med var, när, hur, vem, vilket, vilka, vad? – så får man garanterat en öppen fråga. Sådana frågor gör att klienten måste tänka efter ordentligt och känner lite mer än vanligt. Detta kan resultera i ändrat tankemönster och öppna nya perspektiv hos klienten.

Öppna frågor fungerar alltså utmärkt, till skillnad från stängda frågor där svaret oftast blir enbart ett ja eller nej. Använd gärna formuleringen ”Berätta mer!”

Undvik att avbryta någon som pratar!

Det är också effektivt att använda sig av tystnad för att invänta ett svar. En sådan tystnad behöver inte vara obekväm så länge coachen har i åtanke att klienten behöver tid att tänka färdigt och svaren kan vara värda att invänta. Om klienten svarar ”Jag vet inte” så betyder det förmodligen att han/hon behöver mera tid att tänka. Använd tystnaden flitigt och du ska se att svaren kommer och saker kan börja hända!

Det är viktigt att coachen ställer endast en fråga i taget, detta för att undvika förvirring hos klienten. Man måste i lugn och ro avvakta svaret även om frågan till en början eventuellt blev felformulerad. Låt den första frågan bli besvarad innan du ställer en helt ny fråga.

Coachen får använda sin fantasi och inlevelseförmåga för att komma på lämpliga frågor att ställa. Man kan aldrig veta vilken effekt en fråga har på mottagaren. Nedan följer förslag på frågor som kan ha effekt:

 •    Vilken dålig vana vill du omvandla till en god vana?
 •    Hur kan du öka glädjen i ditt liv?
 •    Vilken förändring skulle du göra i ditt arbetsliv – om du hade mod?
 •    Om du vaknar i morgon och finner att frågan du funderar på har lösts – hur kommer människor i din närhet upptäcka din förändring?
 •    Om jag oförutsett ser dig om två år – vad skulle du vilja berätta för mig då?

Synonymer till kraftfull

 • kraftig, stark, effektiv, myndig, resolut