Nordens största coachnätverk

Vad gör en Organisationskonsult?

Vad gör en Organisationskonsult?

Vad gör en Organisationskonsult?

Effektivare organisationer

Organisationskonsulten utvecklar organisationer, företag och individer genom att stötta och synliggöra chefer och medarbetare så att de kan ta sig framåt mot sitt gemensamma mål. En effektivare organisation där teamet arbetar med både organisationen och individens bästa i sinnet är en effekt av god kommunikation, ökat samarbete och tydliga mål. Detta leder även till att den negativa stressen minskar. När du går till jobbet ska det kännas bra och vi medverkar till högre produktivitet när vi känner arbetsglädje.

Vad har din organisation för utmaningar?

 • Hur hanteras negativ stress och förändringsprocesser?
 • Vet medarbetarna inom vilka ramar de förväntas åstadkomma ett resultat?
 • Är medarbetarnas roller tydliga?
 • Förs organisationen framåt av er kommunikation? Talar ni med varandra eller om varandra?
 • Ges trygghet i kontakt med samarbetspartners, kunder och interna relationer genom att man följer organisationens visioner och värdegrund?
 • Är det lätt för alla berörda förstå organisationens mål och syfte?

För att organisationen ska kunna uppnå sina mål krävs att organisationen är frisk och har effektiva team. Risken för konflikter i teamet och för individen minskar om man kan ge tydliga svar på de ovanstående frågorna.

Hur kan organisationen utvecklas?

En organisation har friskare medarbetare om de arbetar med tydlig och målinriktad utveckling. Det är oftast bättre för medarbetarna om det finns tydliga värderingar, spelregler och syfte som de kan utgå ifrån, samt att kommunikationen fungerar väl inom organisationen. Om medarbetarna trivs på arbetsplatsen är det mindre troligt att de vill lämna den och det gör att organisationen kan behålla dyrbar kompetens. Att ta reda på vilka förändringar som behöver genomföras för att skapa bra samarbete, chefskap, medarbetarskap och bra personligt ledarskap är en del av konsultens arbete.

 

En organisationskonsult:

 • har praktisk, teoretisk och egenupplevd inre utveckling.
 • kan arbeta med både enskilda individer och med grupper

De olika arbetsområdena för en organisationskonsult

 • Bemötande och kommunikation
 • Handledning och coachning
 • Individ- och grupputveckling
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Ledarskap
 • Mål- och visionsarbete
 • Personprofiler
 • Samtalsmodeller och konflikthantering
 • Systematiskt perspektiv

Smidigare samarbete och bibehållen kompetens

Synonymer till organisation

 • organiserande, planläggning, planering, anordning, ordnande, arrangemang, system
 • sammanslutning, förening, grupp, inrättning, organ, institution, apparat

Wikipedia information om Konsult

Konsult En konsult är en yrkesutövare som arbetar som specialist inom ett visst område, ofta inom till exempel teknik och ekonomi. En konsult inom juridik kan vara advokat, men behöver inte vara det. Att vara konsult är inte ett yrke, utan en alternativ anställningsform, likt bemanning, då konsulten vanligtvis arbetar på uppdragsbasis hos kunder. Det finns dock fler exempel på anställningsformer för konsulter, exempelvis som internkonsult, i vilket fall konsulten har sin arbetsgivare som kund.