Nordens största coachnätverk

Föreläsningar, Inspiration, coaching, affärsutveckling - Coachförbundet

Föreläsningar, Inspiration, coaching, affärsutveckling - Coachförbundet

Föreläsningar, Inspiration coaching, affärsutveckling

Kurser & föreläsningar

Vi erbjuder kurser & föreläsningar inom coaching, karriärutveckling, ledarskap, Talent Management, HR-stöd, outplacement, och förändringsledning för individ och organisation.

Föreläsningar – coaching

Coachförbundet erbjuder inspirerande föreläsningar. Vi föreläser om personlig utveckling, ledarskap, kommunikation, arbetsglädje, motivation och engagemang.

Öka motivationen

För att hitta och öka motivationen, känna arbetsglädje och hitta nya mål i karriären är en talare med erfarenhet av coaching värd att satsas på. Genom att bli inspirerad av en person med kunskap om coaching får du möjlighet att inspirera andra.

Föreläsningar om inspiration och motivation stärker modet att våga tänka i nya banor.

Företag kan ibland behöva stärka motivation och teamkänsla hos chefer och medarbetare. En föreläsning med en erfaren coach som har aktuell kunskap om lärande för utveckling både på individ och gruppnivå. En föreläsning som också blandas med tid för egna reflektioner och övningar som ger upplevelser av att något nytt sker.

Anpassade föreläsningar

Coachförbundet anpassar föreläsningar till de behov och önskemål som deltagarna har.

Föreläsningar som skapar inspiration och motivation innehåller kunskap om coachande ledarskap, drivkrafter- inre styrkor, inspiration av tankens kraft och hur kan man styra att beslut leder till förväntat resultat.

Trailer på Malin Boströms föreläsning

Synonymer till föreläsning

  • föredrag, muntlig framställning, tal, uppläsning; lektion, seminarium, undervisning

Wikipedia information om Föreläsning

Föreläsning En föreläsning (synonym: föredrag) är ett längre, strukturerat muntligt anförande inför en grupp åhörare, med avsikt att presentera information eller undervisa i ett visst ämne. En politikers tal, en prästs predikan eller en affärsmans försäljningspresentation kan vara av liknande karaktär som en föreläsning. Ofta förekommer föreläsningar på konferenser. Vanligtvis står en föreläsare längst fram i ett rum eller i centrum för uppmärksamheten. Föreläsaren reciterar i regel uppgifter som är av betydelse för föreläsningens innehåll. Under medeltiden läste universitetslärarna direkt ur ursprungskällan för studenterna, som skrev ner föreläsningen. Substantivet föreläsning går att spåra till 1300-talet och kommer av latinets lectus.