Nordens största coachnätverk

Outplacement av personal ni ej kan ha kvar - Coachförbundet

Outplacement av personal ni ej kan ha kvar - Coachförbundet

Outplacement av personal ni ej kan ha kvar

Outplacement

Outplacement innebär att medverka till att övertalig personal erhåller ny anställning hos annan arbetsgivare.

Outplacement ska hjälpa personen till ett nytt jobb

När en chef eller medarbetare blir uppsagd från sitt jobb och arbetsgivaren ska hjälpa personen till ett nytt jobb så kan outplacement med en coach anlitas för att ge stöd.

Coachförbundet erbjuder individanpassad coaching för att strategiskt lägga upp en plan för att hitta nytt jobb.

Det finns olika program om outplacement med olika omfattning för chefer, specialister och medarbetare.

Utbildning inom outplacement

Coachförbundet erbjuder utbildning inom ramen för outplacement för chefer och ledningsgrupper som har i uppdrag att säga upp medarbetare. Vi erbjuder handledning och rådgivning om människors reaktioner som kan uppstå i en svår situation. Att förlora sitt arbete innebär för många en kris och då behövs kunskap om hur man kan hantera situationen. Även kunskap om hur respekt, motivation och arbetsglädje ska behållas av de som ska fortsätta arbeta i företaget, erbjuds av Coachförbundet. Det finns möjlighet att delta i seminarier och workshops och vi erbjuder också stöd med coaching.

Våra kunder
Vi anlitas av både den privata och den offentliga sektorn.

Vi jobbar över hela Sverige och kan även åta oss uppdrag utanför Sverige genom våra internationella samarbeten.

Vad är outplacement?

Outplacement är en tjänst som erbjuds till arbetstagare som har blivit uppsagda från sin anställning på grund av omstrukturering, nedläggning eller andra orsaker utanför deras kontroll. Syftet med outplacement är att hjälpa de anställda att hitta nya anställningar och övergången till en ny karriär eller arbetsmiljö så smidigt som möjligt.

Outplacementtjänster kan inkludera hjälp med att uppdatera och förbättra CV:n, utveckla intervju- och nätverksfärdigheter, söka efter jobb och identifiera potentiella arbetsgivare. Coachning kan också omfatta råd om hur man hanterar jobbstress och förbereder sig för att arbeta i en ny miljö. Utöver personlig coachning kan outplacementtjänster också inkludera tillgång till jobbsökningsresurser, utbildningsprogram och mentorskapsprogram.

Outplacementtjänster erbjuds vanligtvis av arbetsgivaren som har uppsagt de anställda och kan ses som en form av personalvård och ansvarstagande av arbetsgivaren för att hjälpa de anställda att hantera den svåra övergången till en ny arbetsmiljö. Outplacement kan också bidra till att skydda arbetsgivarens varumärke och förhindra negativ publicitet genom att visa att de är engagerade i att stödja sina tidigare anställda och att hjälpa dem att hitta nya jobb.

Vad kostar outplacement?

Kostnaden för outplacement kan variera beroende på faktorer som omfattning och varaktighet av tjänsterna som erbjuds, antalet anställda som är involverade och det geografiska området där tjänsterna tillhandahålls.

I allmänhet kan outplacementtjänster vara relativt dyra, och kostnaden kan variera från några tusen kronor per anställd till betydligt mer, beroende på tjänsternas omfattning och längd. Vissa outplacementtjänster erbjuds på timbasis, medan andra erbjuds som en fast avgift eller en kombination av båda.

Det är vanligt att arbetsgivare som erbjuder outplacementtjänster förhandlar om priser med outplacementföretag. Det kan också finnas möjlighet att förhandla om priset på individuell basis beroende på de specifika behoven och målen för varje anställd som tar emot tjänsterna.

Trots att outplacementtjänster kan vara dyra, kan de vara en värdefull investering för arbetsgivare som vill hjälpa sina tidigare anställda att hitta nya jobb och undvika negativ publicitet som kan uppstå från en uppsägningsprocess.

What Is Outplacement?

Vad betyder outplacement?

  • (engelska) det att hjälpa en anställd till ett nytt jobb, innan den blir avskedad

Wikipedia information om Outplacement

Outplacement Outplacement innebär att medverka till att övertalig personal erhåller ny anställning hos annan arbetsgivare. Olika outplacementprogram är vanliga särskilt vid neddragning i större företag eller offentlig verksamhet. Ett exempel på outplacement kan vara åtgärder vid nedläggningar av industrier där det ofta sker ett samarbete mellan stat, kommun och företag för att hitta andra företag som är intresserade av att etablera sig på orten. Den tidigare arbetsgivaren, arbetsförmedlingen och andra intressenter kan då bidra till olika omskolningsprogram för personalen och på andra sätt underlätta en övergång. Andra exempel är att erbjuda anställda i såväl tjänsteföretag som tillverkande företag olika former av utbildningsprogram eller bidrag till universitetsstudier. Ett vanligt förfarande är att de anställs av ett bemanningsföretag, där ursprungsföretaget hyr tillbaka dem som det vill ha, medan resten får hyras ut någon annanstans eller sägas upp. Företag som hjälper till i outplacement-arbetet kallas också omställningsföretag.