Sveriges största coach nätverk
Lägg till dig som coach

Outplacement av personal ni ej kan ha kvar - Coachförbundet

Outplacement av personal ni ej kan ha kvar - Coachförbundet

Outplacement av personal ni ej kan ha kvar

Outplacement

Outplacement innebär att medverka till att övertalig personal erhåller ny anställning hos annan arbetsgivare.

Outplacement ska hjälpa personen till ett nytt jobb

När en chef eller medarbetare blir uppsagd från sitt jobb och arbetsgivaren ska hjälpa personen till ett nytt jobb så kan outplacement med en coach anlitas för att ge stöd.

Coachförbundet erbjuder individanpassad coaching för att strategiskt lägga upp en plan för att hitta nytt jobb.

Det finns olika program om outplacement med olika omfattning för chefer, specialister och medarbetare.

Utbildning inom outplacement

Coachförbundet erbjuder utbildning inom ramen för outplacement för chefer och ledningsgrupper som har i uppdrag att säga upp medarbetare. Vi erbjuder handledning och rådgivning om människors reaktioner som kan uppstå i en svår situation. Att förlora sitt arbete innebär för många en kris och då behövs kunskap om hur man kan hantera situationen. Även kunskap om hur respekt, motivation och arbetsglädje ska behållas av de som ska fortsätta arbeta i företaget, erbjuds av Coachförbundet. Det finns möjlighet att delta i seminarier och workshops och vi erbjuder också stöd med coaching.

Våra kunder
Vi anlitas av både den privata och den offentliga sektorn.

Vi jobbar över hela Sverige och kan även åta oss uppdrag utanför Sverige genom våra internationella samarbeten.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är i behov av outplacement eller om du söker en outplacement utbildning.

Få mer information via mail eller telefon

Icke bindande

Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

What Is Outplacement?

Vad betyder outplacement?

  • (engelska) det att hjälpa en anställd till ett nytt jobb, innan den blir avskedad