Sveriges största coach nätverk
Lägg till dig som coach

Vad gör en Teamcoach? - Coachförbundet

Vad gör en Teamcoach? - Coachförbundet

Vad gör en Teamcoach?

Få grupper att bli mer motiverade

Teamcoaching är en metod att få grupper att bli mer motiverade och fokuserade på deras uppgifter. Coachen ska se till att sätta upp tydliga roller, förbättra gruppens kommunikation och öka gruppens gemenskap. Detta kan de uppnå genom att följa benchmarking-modellen utvecklad av Dr L Michael Hall. Detta är en modell som förklarar nio viktiga färdigheter som teamcoachen arbetar med om implementerar i arbetet med gruppen.

Få teamet att till fullo engagera sig

Coachens primära uppgift är att skapa ett klimat som får medlemmarna i teamet att till fullo engagerar sig i gruppens projekt. Coachen ska även lyssna på gruppen så att de medlemmarna känner sig som om de är en del av gruppen och är viktiga i den. Det är också viktigt att ställa frågor så att gruppen blir säker på sin kunskap och sina uppgifter och hur de ska utföra dessa. Detta görs för att ge gruppen mer förtroende i varandra och sig själva samt göra dem mer autonoma.

Ge och ta emot feedback

Coachen ska även ge och ta emot feedback så att han/hon kan förbättra sin coaching för gruppen och även kunna vara ett öga utifrån som ser hur gruppen kan funka bättre och ge gruppen kunskapen om hur de kan förbättra sitt arbete eller gemenskap. Men coachen ska även kunna vara en ledare och ge gruppen roller inom sig så att strukturen inom gruppen blir klar. Han/Hon ska även ge gruppen klara mål och tydliga regler som gruppen ska följa. Coachen ska även lägga upp en klar väg för att ta sig till det mål gruppen satt upp.

Utmana gruppen

Alla dessa steg ska också utmana gruppen så att de kan utvecklas och när de pressas uppmana dem till att ta för sig och kliva fram med sina prestationer. Tillslut måste en coach vara kapable att inleda och avsluta en grupps arbete. Coachen måste skapa goda förutsättningar för gruppen att lyckas genom att se till att alla medverkare är på samma sida och känner att de har ett gemensamt mål att ta sig mot. Men när det är väl tid för avslut ska coachen se till att alla har lärt sig från det som de gjort.

Vad gör en Teamcoach?

Synonymer till team

  • arbetslag, lag, grupp, gäng, manskap; idrottslag, sportlag