Nordens största coachnätverk

Vad är kommunikation? - Coachförbundet

Vad är kommunikation? - Coachförbundet

Vad är kommunikation?

Vad är kommunikation?

  • Hur du talar så att någon annan lyssnar och förstår dig?
  • Hur lyssnar du?
  • Hur vet du att någon har blivit hörd och förstådd?

Det här är alla punkter om kommunikation som aldrig har analyserats eller förklarats tidigare.

kommunikation är livet

Kommunikation är inte bara ett sätt att klara sig i livet, det är livets hjärta. Det är flera tusen procent den överordnade faktorn för att förstå livet och leva det framgångsrikt.

Vi vördnar instinktivt den store konstnären, målaren, musikern eller chefen och samhället som helhet ser dem som inte helt normala varelser. Det är de inte heller. Men att förstå och skickligt använda kommunikation är inte bara för konstnären eller chefen, det är för alla.

Genom att undersöka hela kommunikationsområdet finner du förmodligen, om du tittar noga, att det är väldigt få människor runt omkring dig som faktiskt kommunicerar, men det finns många människor som tror att de kommunicerar, men inte gör det.

Ami Hemviken - föreläsare inom beteende, påverkan, relationer och kommunikation

Wikipedia information om Kommunikation

Kommunikation Kommunikation består av många komplexa processer, som mycket förenklat ofta sammanfattas med endast själva överföringen, vidaresändningen, av information från en punkt till en annan. Ofta ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. Deltagarna har ofta någon slags överenskommelse om mål, orsak och form för kommunikationen. Kommunikation studeras bland annat inom området sociologi, lingvistik och medie- och kommunikationsvetenskap. När denna överföring sker via elektroniskt medium benämnes tekniska aspekter av denna elektronisk kommunikation. En enkel kommunikationsmodell är: Ett tankeinnehåll uttrycks exempelvis verbalt av en kommunikationsdeltagare. Det som uttrycks fungerar som en signal till en annan kommunikationsdeltagare som i sin tur gör om signalen till ett tankeinnehåll. Därefter kan den personen ge någon form av respons. För att kommunikation ska anses ha ägt rum så räcker det inte med att signalen, informationen eller budskapet, tagits emot utan det förutsätts att det har skett någon slags förändring, eller start av process, hos den mottagande deltagaren. Först då anses en gemensam, communis, delning ha påbörjats. Exempelvis så har ingen kommunikation skett så länge den vidaresända informationen i oförändrat tillstånd bara nått en hårddisk, en bokaffärs bokhylla eller den automatiska telefonsvararens lagringsmedium.

Synonymer till kommunikation

  • kontakt, informationsöverföring, överföring, informationsutbyte, dialog