Nordens största coachnätverk

Hur blir jag EMCC certifierad? - Coachförbundet

Hur blir jag EMCC certifierad? - Coachförbundet

Hur blir jag EMCC certifierad?

European Mentoring and Coaching Council

EMCC är en branschorganisation för coacher och mentorer som lägger tonvikten vid kvalitet och utveckling. EMCC (European Mentoring and Coaching Council) är idag en global oberoende organisation som ställer de högsta kraven på kvalitet på utbildningar i coaching och mentorskap och vid certifiering av coacher och mentorer.

EMCC:s krav på utbildningar och vid certifiering av coacher och mentorer är den enda där kraven är på akademisk nivå. EMCCS:s högsta utbildnings och certifieringsnivå, master practitioner, motsvarar en master utbildning på Universitetet. EMCC:s standarden för EQA och EIA har utvecklats utifrån omfattande forskning, men tar även hänsyn till professionell praxis, och omfattar sammanhang, reflektion och planering, såväl som teori.

Här hittar du allt du behöver veta om våra kvalitetskrav på utövare av coachning och mentoriskap och på utbildningsprogram på dessa områden.

EQA – European Quality Award, Europeisk kvalitetskontroll

EQA är en kvalitetsmärkning på fyra olika nivåer som EMCC använder vid bedömning av utbildningsprogram i coaching och mentorskap. EMCCS:s högsta utbildningsnivå, master practitioner, motsvarar en master utbildning på Universitetet. Riktlinjerna för EQA godkännande av utbildningar följer Bologna överenskommelsen och Köpenhamns deklarationen, dvs. de riktlinjer som Universiteten i Europa skall följa.

Genom att använda EQA i alla länder i Europa kan vi garantera att utbildningar med detta kvalitetsbevis håller hög internationell standard.

EQA:s krav på utbildningsprogram för coaching och mentorskap gör att deltagarna får möjlighet att tillägna sig sådan kunskap och kompetens på området att de kan fungera som coacher och mentorer enligt de krav som ställs på sådana enligt EMCC:s regler för individuell certifiering enligt EIA-normerna.

EIA – European Individual Accreditation, Europeisk certifiering i coaching och mentorskap

EIA är en individuell ackreditering på fyra olika kompetensnivåer framtagen av EMCC. EIA certifieringen är den mest meriterande i branschen genom de krav på kompetens på akademisk nivå som ställs. Kriterierna för EIA-certifieringen baseras på omfattande forskning, men tar även hänsyn till professionell praxis, och omfattar sammanhang, reflektion och planering, såväl som teori. Våra nivåbeskrivningar ger tydlig information till anlitare om vilken typ och nivå av kompetens som finns hos EIA-certifierade personer.

Vid en EIA certifiering skall den sökande presentera evidens motsvarande de kompetenskrav som ställs på EQA godkända utbildningar. Denna kunskap kan den sökande ha tillägnat sig på olika sätt, genom olika kurser eller coach utbildningar (även ej EQA godkända). Har den sökande en EQA godkänd utbildning på den nivå denne söker, behöver inte evidens presenteras för kompetens enligt EMCC:s kompetensramverk, då detta innefattas i den genomgångna EQA utbildningen.
EQA och EIA i förening syftar till att höja kvalitetsnivån på coaching och mentorskap och göra den internationellt jämförbar. Köpare av coach- och mentorstjänster får effektiv hjälp att förstå och bedöma kvaliteten på det de köper och för att underlätta valet av tjänst i förhållande till sina speciella behov.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av att gå en EMCC coachutbildning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Demonstration of coaching with the Gestalt concept of use of self

Wikipedia information om European_Mentoring_and_Coaching_Council

European Mentoring and Coaching Council The European Mentoring and Coaching Council (EMCC) provides coaching and mentoring professional accreditation, as well as support and guidance to the coaching and mentoring profession and for its members. It is one of a small number of such global coaching industry bodies which has led in representing the profession globally as well as within the European Union. It is the body which a large range of European organisations (private & public sector) work with and/or recognise for coaching and mentoring qualifications, accreditations, code of ethics and frameworks.

Synonymer till utbildning

  • undervisning, skolning, kunskapsträning, träning, studier; skolunderbyggnad, förkunskaper