Nordens största coachnätverk

Vad är Självledarskap? - Coachförbundet

Vad är Självledarskap? - Coachförbundet

Vad är Självledarskap? - Coachförbundet

Självledarskap handlar om att leda dig själv

Självledarskap handlar om hur du kan leda dig själv dit du vill. Därefter kan du ge effekt åt andra personer och din omgivning; som ringar på vattnet. Det första steget är att förstå vilka prioriterade värderingar du har; vad du själv tycker är viktigast. Utifrån dina värderingar kan du sedan skapa energifyllda visioner som ger en tyngd och passion i ditt självledarskap. Slutligen handlar Sjävledarskap om att genomföra förändringar för att leva mer enligt dina värderingar och visioner.

Alla tänker på att förändra världen, men ingen tänker på att ändra sig själv.                                                                         Tolstoy

En första övning i självledarskap är att svara på följande frågor:

  1. Vad är allra viktigast för mig själv?
  2. Vad eftersträvar jag och vad vill jag fokusera på?
  3. Vilken förändring skulle skapa mest höjning av min livskvalitet och hur kan jag ta ett första steg i den riktningen nu?

Öka din kreativitet genom självledarskap

Synonymer till ledarskap

  • ledning, chefskap, management; styre, kontroll, befäl, makt, kommando, överinseende, förvaltning, skötsel, regi

Wikipedia information om Ledarskap

Ledarskap Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som används i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Ledarskap kan beskrivas som en social process där en person engagerar andra i att genomföra en gemensam uppgift. En annan beskrivning fokuserar på ledarskap som dels påverkan på andra, dels en ojämlik relation mellan ledaren och de ledda. Därför är också ledarskap viktigt ur ett organisatoriskt perspektiv och anses vara viktigt för hur organisationer fungerar och presterar. Ledarskapsstudier bedrivs inom flera olika forskningsområden. Ledarskapsstudier ska inte förväxlas med ledarskapsutbildning som ofta bedrivs av managementkonsulter. Facktidningen Harvard Business Review, skriven av akademiker med ledare som målgrupp, är ett exempel på hur distinktionen dem emellan ofta är flytande. En skicklig ledare kan anpassa sitt ledarskap efter den rådande situationen, det innebär inte bara att ta hänsyn till medarbetarnas förutsättningar, drivkrafter och kompetenser utan även de yttre kraven.