Nordens största coachnätverk

Chefscoaching & ledarskapscoaching – utvecklar ditt ledarskap!

Chefscoaching & ledarskapscoaching – utvecklar ditt ledarskap!

Chefscoaching & ledarskapscoaching

Reflektera över ditt ledarskap

Vill du ha möjlighet att reflektera över ditt ledarskap och få nya perspektiv på de chefsutmaningar du möter i vardagen? Vänd dig då till en av våra chefscoacher.

Under tre separata tillfällen talas ni vid per telefon och du bestämmer själv om du vill fokusera på en specifik utmaning eller flera olika ämnen.

Hjälp i vardagen

Vare sig om du befinner dig i en utmanande situation eller om du vill ta ditt ledarskap till en ny nivå så kan svaret vara ett samtal med en erfaren chef som bollplank. Du kan till exempel använda chefscoaching vid:

  • En stressad arbetssituation
  • Organisationsförändringar
  • En reviderad chefsroll
  • Behov av personlig utveckling och ledarskapsutveckling

Hur fungerar det?

Under tre separata tillfällen diskuterar du dina utmaningar med någon av våra chefscoacher. Du kan själv bestämma om du vill fokusera på endast en utmaning under alla tillfällen eller om du vill diskutera olika ämnen.

Vi hjälper dig att hitta lösningar på dina utmaningar men ett coachande förhållningssätt.

Våra chefscoachers har erfarenhet som omfattar många olika branscher. De har tidigare haft chefsroller i både den offentliga och privata sektorn på flera olika nivåer.

Vilken uppgift har en Chefscoach?

En chefscoach ger extra stöd och näring så att man ska orka mer när man arbetar som chef. Att vara chef är ett stort ansvar för att kunna hjälpa sina medarbetare och leda ett företag på ett bra sätt. Det är viktigt att kunna kommunicera på ett trevligt sätt med andra kollegor. Man ska må bra både fysiskt och psykiskt som chef för att kunna dela med sig glädje på en arbetsplats. För att uppnå detta kan man behöva hjälp av chefscoach.

Växter har olika behov för att kunna utvecklas och växa. Några växter behöver mycket ljus och vatten och andra växter behöver mer plats. På samma sätt är vi olika som människor och har olika idéer och tankar. Som chef ska man kunna lösa problem och hitta nya idéer för arbetare och tillsammans skapa en bra och trygg arbetsmiljö som passar för alla.

Behöver du hjälp som chef eller ledare?

Det är inte lätt att vara en chef/ledare. En chefscoach kan hjälpa dig att se saker ur ett annat perspektiv, komma med nya idéer eller stötta i en svår situation.

En chefscoach lyssnar, frågar och diskuterar utifrån din verksamhets behov och diskuterar med dig så att du själv hittar idéer och lösningar.

En chefscoach hjälper till med:

  1. Problemlösningsförmåga
  2. Kritiskt tänkande i arbetet (ex vid svåra beslut)
  3. Kreativitet (att hitta nya idéer för att kunna hjälpa andra)
  4. Bemötandet

En stor del av chefers roll handlar om kommunikation. Tex dålig kommunikation på arbetsplatsen kan påverka både individer och organisationens resultat negativt. Det är därför viktigt att du som ledare besitter förmågan att kommunicera effektivt med dina medarbetare.

Att tänka på:
Vilket sätt ska man kommunicera med andra och utvecklas genom det?

Hur långt tid tar det?

En chefscoach finns för dig som är chef/ledare och kan hjälpa till med allt detta.

Ledarskapscoaching

En ledarskapscoach hjälper dig finna dig själv vilket är grundläggande för att kunna leda andra! Om du saknar förtroende i dig själv kommer även omvärlden att sakna det förtroendet. Det blir också en större utmaning att skapa förtroende för dig som ledare.

Om du vill bli en bättre ledare jobbar vi med att stärka ditt självförtroende och självkänsla så att du kan vara den ledaren som andra följer. Men också om du lär känna dig själv kan du också lättare finna likheter i de personer som befinner sig i din vardag och lära känna dem bättre tack vare ökad självförståelse.

Med detta verktyg kan du förstå och placera din personal så att de kan utföra de uppgifter de ska utföra med mindre insyn från dig som ledare och de kan klara sig bättre på egen hand. Detta leder till att du kan spendera mindre kraft göra de uppgifter du delegerat och mer kraft leda dem till att göra ett bättre jobb med de sysslor de har.

Som ledare kommer du vara tvungen att visa kompetens så att andra kan lita på det du gör och säger för annars skapas osäkerhet bland personalen alltså om du är tydlig och självsäker litar din personal på dig och följer dina initiativ. Du måste tåla ta emot andras osäkerhet utan att vackla och visa vägen till kunskap och självsäkerhet. Vi hjälper dig visa det och ännu vi försöker leda dig till att känna det. Vi kan dessutom hjälpa dig med eventuell scenskräck eller allmän osäkerhet vid presentationer.

Så hur väljer du om du behöver en ledarskapscoach och vilken du anlitar.
Om du eller din medarbetare inte når de mål ni söker kan det vara en bra idé att anlita en coach och det ni bör tänka på då är först vad ni har för mål med coachingen och vad ni har att vinna på eventuell coaching. Ni bör även tänka på ni är villig att ta steget att bli coachad då det kräver ett visst initiativ från dig eller din medarbetare om ni är kapabla att göra som ni blir tillsagda. Som sagt var om man inte är villig att ta tjuren vid hornen kommer inget att förändras.

Synonymer till chef

  1. ledare, boss, bas, förman, arbetsledare, överhuvud, överordnad, styresman, direktör, vd, gd, föreståndare, arbetsgivare, disponent, patron

Synonymer till ledarskap

  1. ledning, chefskap, management; styre, kontroll, befäl, makt, kommando, överinseende, förvaltning, skötsel, regi

Wikipedia information om Chef

Chef En chef är en person som leder en grupp eller en verksamhet. Chefskapet kan innefatta beslutsfattande, förmedling och inhämtning av information, styrning, uppföljning, lönesättning och budgetarbete. Chefen företräder arbetsgivaren i det dagliga arbetet och gentemot arbetstagarna. Men chefen är själv arbetstagare gentemot sin högre chef. Chefen ska se till att det löpande arbetet sköts. I detta ligger även arbetsmiljöarbetet och det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön. Chefens viktigaste uppgift är att leda och fördela arbetet så att medarbetarna kan utföra de uppgifter som krävs för att verksamheten ska kunna nå sina mål. Chef och arbetsgivare behöver kunskap för att kunna genomföra sitt uppdrag, bland annat om ansvar i arbetsmiljöarbetet och samverkan i arbetsmiljöfrågor.