Nordens största coachnätverk

Företagscoach & företagsutveckling för förändringsprocessen

Företagscoach & företagsutveckling för förändringsprocessen

Företagscoach & företagsutveckling för förändringsprocessen

Effektivare arbetslag

För att ert företag ska gå bra och utvecklas behövs motiverade anställda. En företagscoach kan hjälpa
till med personlig utveckling för ledare och medarbetare. Det leder till ett mer strukturerat och
effektivare arbetslag som lättare når era mål.

Anlita en företagscoach

Det finns många olika skäl varför det kan finnas behov av en coach. Företaget kan behöva utvecklas
för att nå uppsatta mål. Då kan en coach bidra med att se saker ur flera olika perspektiv. Att få
motiverade medarbetare och ledare att kommunicera bättre och skapa sammanhållning som ökar
möjligheterna till att nå företagets mål.
En företagscoach kan anlitas för medarbetargrupper, enskilda ledare eller för företaget som helhet.

Företagscoach & ledare

En ledare har stor betydelse för hur medarbetarna motiveras och leds i rätt riktning för att nå de
uppsatta målen. För att få nya perspektiv på ledarskapet kan en coach vara till stöd och hjälp. Som
ledare är det viktigt att kunna se förbättringsåtgärder för att förändra och utveckla. Alla ledare kan
ibland behöva vägledning och träning i att sätta upp mål och hur man kan motivera medarbetare att
nå målen. En coach kan också vara delaktig i att sätta upp mål.

Företagscoach utbildning

Vi har mångårig erfarenhet av att utbilda inom företagscoaching. Vår egenutvecklade modell är en grundpelare i många av våra kurser. Fokus i våra utbildningar är praktiska och effektiva verktyg. När du utbildar dig vid företagscoachakademin investerar du i en utbildning som adderar konkreta mervärden till din kompetensprofil. Vi skräddarsyr ofta och gärna utbildningar till våra kunder.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av att anlita en företagscoach eller om du vill utbilda dig till företagscoach.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Livscoach
  • hm 300x274

  Enterprise Agile Coach

  Verifierad
  • profilbild jpg 300x289

  Fortitudo (Från ord till handling)

  Verifierad
  • jessica 1285x1454 1 300x231

  Jessica Svalberg

  Verifierad
  • johan coach 300x216

  Johan Dahl Utveckling AB

  Verifierad
  • strengthinside 2 300x211

  Strength Inside AB

  Verifierad

Synonymer till företag

 • rörelse, firma, bolag, affär, affärsrörelse, industri, verksamhet, anläggning, etablissemang

Wikipedia information om Företag

Företag Ett företag kan bestå av en liten eller större organisation som har en viss mängd resurser som den samordnar. Resurserna kan till exempel vara arbetskraft, kapital, teknik och information. Ändamålet med samordningen kan vara att utveckla, producera och sälja varor eller tjänster. Ett mindre företag kan exempelvis vara organiserandet av ett barnkalas. Beroende på hur mycket man tager för sig så kan även ett sånt bli ett stort företag. Ett företag kan drivas i olika former beroende på typ av verksamhet, ägande, riskvillighet, kapitalinsats med mera. Inom ämnet företagsekonomi ger man begreppet företag en bredare innebörd, där det definieras som en sammanslutning av personer som bedriver ett medvetet arbete för att uppnå ett eller flera mål. Samtidigt har skatteverket sina egna definitioner. I skattemässigt hänseende räknas exempelvis inte alltid företaget ideell förening som ett företag, medan en ekonomisk förening för dem alltid är ett företag.