Nordens största coachnätverk

Coachutbildning Bli Meriterad Coach med en kvalitetsutbildning

Coachutbildning Bli Meriterad Coach med en kvalitetsutbildning

Coachutbildning Bli Meriterad Coach med en kvalitetsutbildning

Coachutbildning som utvecklar dig

Coachutbildningar är för personer som vill arbeta som professionell coach och skall ge de färdigheter och kunskaper som är nödvändiga för att coacha och inspirera andra. Många går även en coachutbildning för att utvecklas i sin yrkesroll eller i privatlivet.

Det finns en rad olika utbildningar och kurser att välja bland med olika nivåer och svårighetsgrad. Utbildningarna måste vara godkända av branschorganisationen ICF (International Coach Federation) så att du efter avslutad utbildning kan ansöka hos ICF om certifiering. Det finns tre nivåer av certifiering som var och en ställer specifika krav på vad som måste uppnås.

Intresse för att hjälpa människor

Utbildningarna genomförs av mycket erfarna coacher och man räknar med engagemang även från deltagarnas sida. Du måste ha ett stort intresse för att hjälpa människor och vilja jobba både med din egen och andras personliga utveckling. Det förekommer att man har ett personligt möte innan antagning till utbildningen.

Grundutbildning – diplomerad samtalscoach

Grundutbildningen är ofta på tre månader och motsvarar utbildningskravet för certifiering på första nivån ACC (Ackredited Certified Coach).

Utbildningen till diplomerad samtalscoach riktar sig till den som vill använda coachning för att hjälpa människor upptäcka vägen till ett önskat mål. Det är en bred grundutbildning som lämpar sig för alla som arbetar med människor, förändring och utveckling. Bland kursdeltagarna finner vi exempelvis chefer, lärare, föräldrar och tränare. Utbildningen ger dig de nödvändiga grunderna för att arbeta med coachande samtal med olika inriktning.

Coachutbildningens innehåll måste vara kvalitetsgranskat utifrån de av ICF identifierade 11 kärnkompetenserna och etiska riktlinjer. Utbildningen ger dig all den mentorcoachning och de 60 utbildningstimmarna som fordras för att uppnå certifieringsgrad ACC enligt ICF.

Efter genomgången utbildning och godkänt slutprov krävs vidare dokumenterad egen erfarenhet av coachning i form av 100 praktiktimmar innan du kan ansöka om certifiering hos ICF. Efter utbildningen är du tillåten att arbeta yrkesmässigt som coach både i Sverige och internationellt, antingen i egen regi eller som anställd.

Exempel kursinnehåll – grundkurs:

 • Lärarledda ca 65 timmar.
 • Utbildningen följer de 11 kärnkompetenserna enligt ICF:s definition av coachning.
 • 8 tillfällen med en individuell erfaren coach
 • 8 timmars mentorcoachning i grupp efter utbildningen i syfte att fördjupa din coachkompetens.
 • Etikdiskussioner med fokus på de svårigheter som du som coach kan hamna i.
 • Coachning och diskussioner utifrån gruppens erfarenheter.
 • Tillgång till kursmaterial

Utbildningen sträcker sig över ca 4 månader och förläggs ofta till 4 olika tillfällen à 2 dagar. Utöver detta förväntas man ägna ungefär fyra timmar per vecka i självständigt arbete mellan träffarna.

En coachutbildning 2019 kan kosta allt från 15 000 till 45 000 kronor beroende på kursens längd, upplägg och innehåll. Du erhåller diplom. Det kan tillkomma kostnad för eventuell certifiering som betalas direkt till International Coach Federation.

Fördjupningsutbildningar

Fördjupningsutbildningar motsvarar kraven ställda för certifiering på nästa nivå, PCC (Professional Certified Coach). Dessa fördjupningskurser är längre, ungefär ett år, och har olika innehåll och inriktning för den som vill bredda sin kompetens.

Exempel innehåll – fördjupningskurs:

 • schemalagd utbildningstid uppdelad på ca 25 utbildningstillfällen.
 • Du genomför 10 coachsamtal med två övningsklienter
 • Du genomgår själv 15 sessioner individuell samtalsterapi
 • 5 sessioner individuell coaching

Man arrangerar dessutom studiegruppsträffar vid ca 15 tillfällen, varvid gruppen resonerar kring de skilda kursavsnitten. Tiderna för dessa träffar kan deltagarna i studiegruppen själva besluta om. Man får räkna med att 150 till 200 timmar för individuellt hemarbete med olika övningar och skriftliga uppgifter tillkommer.

Det finns utbildningar som utgår från boken ”Bli den du är”, som tar upp ämnet psykosyntes. Under andra året ligger fokus på tillämpningen det coachande samtalet som ett redskap och ett förhållningssätt till dina medmänniskor. Du får ytterligare lärdomar för att självständigt kunna genomföra coachande samtal med enskild person eller en grupp.

Vill du lära dig mer om ledarskap och utveckling av grupper och team, finns en kurs som bygger på metodik i enlighet med Susann Wheelan’s framgångsrika och kända forskning kring ledarskap. Utbildningen betonar effektiv kommunikation, konflikthantering och feedback. Målsättningen är att ge dig som ledare en grundlig självinsikt och en helt ny förståelse för din roll.

För att bli optimal sker undervisningen i mindre grupper där man tar hänsyn till deltagarnas önskemål om utformningen. Du kommer att erhålla mycket goda råd och information som du kan använda i syfte att inspirera och styrka dina medarbetare. Kursen ger dig förhöjda insikter om gruppens egen styrka och kraft samt värdet av att vara en god förebild för sin grupp. Du kommer även att inse hur betydelsefullt ledarskapet är för att nå uppsatt mål.

Coachutbildningar på distans

Är du sugen på att bli coach, men hittar inte tiden till en klassrumsutbildning? Då kan du gå en coachutbildning på distans! Lär dig coacha, helt i din egen takt.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att gå en coachutbildning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

coachutbildningar

Allt började med en kurs coachutbildning.

Synonymer till utbildning

 • undervisning, skolning, kunskapsträning, träning, studier; skolunderbyggnad, förkunskaper

Wikipedia information om Distansundervisning

Distansundervisning Distansundervisning innebär dels att undervisning inte är bunden till en viss plats till exempel ett klassrum, dels att lärare och elev inte träffas särskilt ofta utan kunskapsöverföringen sker i skriven form och/eller via video/webb-konferenser. Historiskt sett har brevkurser varit det vanligast, men numera är det vanligt att kontakter sker via internet. På grund av denna teknologiska utveckling och implementering av webbaserade portaler och lärplattformar har det blivit både enklare och mer effektivt att studera på distans. Det har lett till att tempot i interaktionen snabbats upp och frågor kan besvaras direkt, man kan ha en personligare kontakt med sin distanslärare osv. I Sverige har distansundervisningen funnits i över 100 år. Idag är distansundervisning mycket vanligt, främst inom universitet, högskola och annan vuxenutbildning samt på gymnasienivå och inom folkbildningen (folkhögskolor och studieförbund), där man använder begreppet flexibelt lärande. Det man vinner i jämförelse med närlärande är flexibilitet i tid, tempo och rum. I svensk skollagstiftning för grundskola och gymnasium definieras distansundervisning så, att elev och lärare är åtskiljda både i tid och rum. Undervisning där eleven och läraren deltar samtidigt men från olika platser kallas istället fjärrundervisning.