Nordens största coachnätverk

Coachutbildning Bli Meriterad Coach med en kvalitetsutbildning

Coachutbildning Bli Meriterad Coach med en kvalitetsutbildning

Coachutbildning Bli Meriterad Coach med en kvalitetsutbildning

Coachutbildning som utvecklar dig

Coachutbildningar är för personer som vill arbeta som professionell coach och skall ge de färdigheter och kunskaper som är nödvändiga för att coacha och inspirera andra. Många går även en coachutbildning för att utvecklas i sin yrkesroll eller i privatlivet.

Det finns en rad olika utbildningar och kurser att välja bland med olika nivåer och svårighetsgrad. Utbildningarna måste vara godkända av branschorganisationen ICF (International Coach Federation) så att du efter avslutad utbildning kan ansöka hos ICF om certifiering. Det finns tre nivåer av certifiering som var och en ställer specifika krav på vad som måste uppnås.

Intresse för att hjälpa människor

Utbildningarna genomförs av mycket erfarna coacher och man räknar med engagemang även från deltagarnas sida. Du måste ha ett stort intresse för att hjälpa människor och vilja jobba både med din egen och andras personliga utveckling. Det förekommer att man har ett personligt möte innan antagning till utbildningen.

Grundutbildning – diplomerad samtalscoach

Grundutbildningen är ofta på tre månader och motsvarar utbildningskravet för certifiering på första nivån ACC (Ackredited Certified Coach).

Utbildningen till diplomerad samtalscoach riktar sig till den som vill använda coachning för att hjälpa människor upptäcka vägen till ett önskat mål. Det är en bred grundutbildning som lämpar sig för alla som arbetar med människor, förändring och utveckling. Bland kursdeltagarna finner vi exempelvis chefer, lärare, föräldrar och tränare. Utbildningen ger dig de nödvändiga grunderna för att arbeta med coachande samtal med olika inriktning.

Coachutbildningens innehåll måste vara kvalitetsgranskat utifrån de av ICF identifierade 11 kärnkompetenserna och etiska riktlinjer. Utbildningen ger dig all den mentorcoachning och de 60 utbildningstimmarna som fordras för att uppnå certifieringsgrad ACC enligt ICF.

Efter genomgången utbildning och godkänt slutprov krävs vidare dokumenterad egen erfarenhet av coachning i form av 100 praktiktimmar innan du kan ansöka om certifiering hos ICF. Efter utbildningen är du tillåten att arbeta yrkesmässigt som coach både i Sverige och internationellt, antingen i egen regi eller som anställd.

Exempel kursinnehåll – grundkurs:

 • Lärarledda ca 65 timmar.
 • Utbildningen följer de 11 kärnkompetenserna enligt ICF:s definition av coachning.
 • 8 tillfällen med en individuell erfaren coach
 • 8 timmars mentorcoachning i grupp efter utbildningen i syfte att fördjupa din coachkompetens.
 • Etikdiskussioner med fokus på de svårigheter som du som coach kan hamna i.
 • Coachning och diskussioner utifrån gruppens erfarenheter.
 • Tillgång till kursmaterial

Utbildningen sträcker sig över ca 4 månader och förläggs ofta till 4 olika tillfällen à 2 dagar. Utöver detta förväntas man ägna ungefär fyra timmar per vecka i självständigt arbete mellan träffarna.

En coachutbildning 2019 kan kosta allt från 15 000 till 45 000 kronor beroende på kursens längd, upplägg och innehåll. Du erhåller diplom. Det kan tillkomma kostnad för eventuell certifiering som betalas direkt till International Coach Federation.

Fördjupningsutbildningar

Fördjupningsutbildningar motsvarar kraven ställda för certifiering på nästa nivå, PCC (Professional Certified Coach). Dessa fördjupningskurser är längre, ungefär ett år, och har olika innehåll och inriktning för den som vill bredda sin kompetens.

Exempel innehåll – fördjupningskurs:

 • schemalagd utbildningstid uppdelad på ca 25 utbildningstillfällen.
 • Du genomför 10 coachsamtal med två övningsklienter
 • Du genomgår själv 15 sessioner individuell samtalsterapi
 • 5 sessioner individuell coaching

Man arrangerar dessutom studiegruppsträffar vid ca 15 tillfällen, varvid gruppen resonerar kring de skilda kursavsnitten. Tiderna för dessa träffar kan deltagarna i studiegruppen själva besluta om. Man får räkna med att 150 till 200 timmar för individuellt hemarbete med olika övningar och skriftliga uppgifter tillkommer.

Det finns utbildningar som utgår från boken ”Bli den du är”, som tar upp ämnet psykosyntes. Under andra året ligger fokus på tillämpningen det coachande samtalet som ett redskap och ett förhållningssätt till dina medmänniskor. Du får ytterligare lärdomar för att självständigt kunna genomföra coachande samtal med enskild person eller en grupp.

Vill du lära dig mer om ledarskap och utveckling av grupper och team, finns en kurs som bygger på metodik i enlighet med Susann Wheelan’s framgångsrika och kända forskning kring ledarskap. Utbildningen betonar effektiv kommunikation, konflikthantering och feedback. Målsättningen är att ge dig som ledare en grundlig självinsikt och en helt ny förståelse för din roll.

För att bli optimal sker undervisningen i mindre grupper där man tar hänsyn till deltagarnas önskemål om utformningen. Du kommer att erhålla mycket goda råd och information som du kan använda i syfte att inspirera och styrka dina medarbetare. Kursen ger dig förhöjda insikter om gruppens egen styrka och kraft samt värdet av att vara en god förebild för sin grupp. Du kommer även att inse hur betydelsefullt ledarskapet är för att nå uppsatt mål.

Coachutbildningar på distans

Är du sugen på att bli coach, men hittar inte tiden till en klassrumsutbildning? Då kan du gå en coachutbildning på distans! Lär dig coacha, helt i din egen takt.

Vilken coach utbildning är bäst?

Det finns ingen enstaka coachutbildning som kan anses vara den bästa för alla människor och situationer. Det beror på vilken typ av coaching du vill bedriva och vilken typ av klienter du vill arbeta med.

Det finns många olika typer av coachutbildningar, inklusive livscoachning, karriärcoachning, ledarskapscoachning, hälsocoachning och många fler. Det är viktigt att välja en coachutbildning som är inriktad på dina intressen och dina mål som coach.

När du väljer en coachutbildning är det viktigt att överväga faktorer som programmets längd, innehåll, läroplan och kostnad. Du bör också överväga om utbildningen erbjuder möjligheter till praktisk erfarenhet och handledning från erfarna coacher.

Det är också en bra idé att titta på akademisk akreditering och erkännande av utbildningen, och om det finns några tidigare elever eller referenser som du kan prata med för att få en uppfattning om deras erfarenhet av utbildningen.

Sammanfattningsvis är det viktigaste att hitta en coachutbildning som passar dina specifika intressen och mål, och som ger dig de verktyg och kunskaper du behöver för att bli en framgångsrik coach.

Vad krävs för att bli coach?

För att bli coach finns det ingen fastställd utbildningsväg eller specifik utbildning som krävs. Istället kan man välja mellan olika coachutbildningar eller andra utbildningar som ger relevanta färdigheter för att bli en framgångsrik coach. Här är några saker att överväga om du vill bli coach:

 1. Välj en coachutbildning: Som nämnts tidigare finns det många olika typer av coachutbildningar som fokuserar på olika områden, till exempel livscoachning, karriärcoachning, hälsocoachning och ledarskapscoachning. Välj en utbildning som passar dina intressen och mål.
 2. Få praktisk erfarenhet: För att bli en framgångsrik coach är det viktigt att få praktisk erfarenhet genom att coacha klienter. Många coachutbildningar inkluderar möjligheter att coacha riktiga klienter under handledning av erfarna coacher.
 3. Utveckla din kommunikations- och lyssningsförmåga: Att kunna kommunicera tydligt och lyssna aktivt är avgörande för att bli en framgångsrik coach. Utveckla dessa färdigheter genom att praktisera med vänner och familj eller genom att ta kurser i kommunikation och psykologi.
 4. Bygg upp ditt nätverk: Nätverkande är viktigt för att bygga upp din kundbas som coach. Delta i coachutbildningsprogram, seminarier och andra evenemang inom din bransch för att möta andra coacher och potentiella klienter.
 5. Fortsätt att lära och utvecklas: Att bli en coach är en kontinuerlig inlärningsprocess. Fortsätt att lära dig nya coachingtekniker och utveckla dina färdigheter genom att ta kurser, delta i workshopar eller träna med andra coacher.

Sammanfattningsvis, för att bli en coach krävs det vanligtvis att man genomgår en coachutbildning, får praktisk erfarenhet och utvecklar nödvändiga färdigheter som kommunikation och lyssning. Fortsatt lärande och nätverkande är också viktiga faktorer för att bygga upp en framgångsrik coachpraktik.

Hur blir man certifierad coach?

För att bli en certifierad coach finns det olika organisationer som erbjuder certifiering. Certifiering kan hjälpa till att bygga upp förtroende och trovärdighet bland potentiella klienter och kan vara en fördel vid ansökan om coachingjobb eller -kontrakt. Här är några steg att ta för att bli en certifierad coach:

 1. Välj en coachutbildning: Välj en coachutbildning som är ackrediterad av en erkänd organisation. Många certifieringsorganisationer kräver att du genomgår en coachutbildning på minst 60-100 timmar.
 2. Få praktisk erfarenhet: De flesta certifieringsorganisationer kräver att du har coachat klienter under en viss tid, vanligtvis minst 50-100 timmar. Det är viktigt att samla på sig praktisk erfarenhet genom att coacha riktiga klienter.
 3. Ansök om certifiering: När du har uppfyllt utbildnings- och erfarenhetskraven kan du ansöka om certifiering från en erkänd organisation. Varje organisation har sina egna krav för certifiering, men många kräver att du skickar in en ansökan, betalar en avgift och genomgår en skriftlig och/eller praktisk provning.
 4. Fortsätt att utbilda dig och utveckla dina färdigheter: För att behålla din certifiering kräver många organisationer att du fortsätter att utbilda dig och utveckla dina färdigheter genom att delta i utbildningsprogram, workshopar och andra evenemang. Det är också viktigt att fortsätta att coacha och samla på sig erfarenhet för att bibehålla och förbättra dina coachfärdigheter.

Det är viktigt att välja en certifieringsorganisation som har ett gott rykte och är erkänd inom coachingbranschen. Några av de erkända organisationerna för coachcertifiering inkluderar International Coach Federation (ICF), European Mentoring and Coaching Council (EMCC) och International Association of Coaching (IAC).

Hur mycket tjänar en coach?

Lönerna för coacher kan variera beroende på flera faktorer, inklusive typen av coachning, erfarenhet, utbildning, certifiering, geografisk plats och typ av kunder. Det finns också skillnader i lön beroende på om man arbetar som anställd coach eller som egen företagare.

Marknadslönen 2023 för jobbcoacher ligger mellan 32 000 och 40 000 kronor per månad.

Detta är det normala löneintervallet. Det kan finnas orsaker till att du ligger både under och över intervallet. Nedan har vi listat saker som påverkar, både negativt och positivt, var du hamnar i lönenivå.

Arbetsuppgifterna är varierande och innebär bland annat: coachning på individ- och gruppnivå med råd, stöd och vägledning genom hela processen att söka arbete; förbereda deltagare inför intervjuer med företag, organisera arbetet med att knyta telefonkontakter och möten med arbetsgivare; göra utredningar och bedömningar av arbetsförmåga; leda workshops och skapa företagskontakter, övningar i personlig marknadsföring; samordna och fördela arbetet för ett antal mentorer som arbetar individuellt med deltagarna.

Är coaching avdragsgillt?

I vissa länder kan coaching vara avdragsgillt som en utbildningskostnad eller som en kostnad för professionell utveckling. Det är dock viktigt att notera att detta kan variera mellan olika länder och skattesystem.

I Sverige kan coaching vara avdragsgillt för företag och enskilda näringsidkare som en kostnad för att utveckla sin verksamhet. För privatpersoner är det dock inte möjligt att göra avdrag för coaching som en utbildningskostnad eller professionell utveckling.

Det är alltid viktigt att rådgöra med en skatteexpert eller skattekonsult i ditt land för att få mer specifik information om avdrag för coaching och vilka regler som gäller i ditt fall.

Kan vem som helst kalla sig coach?

Ja, i princip kan vem som helst kalla sig coach eftersom det inte finns några formella regler eller begränsningar för att använda titeln “coach”. Detta gör att coachingbranschen kan vara ganska oreglerad, vilket kan göra det svårt för klienter att bedöma kvaliteten på en coach och för coacher att skilja sig från mindre seriösa eller oetiska utövare.

Det finns dock organisationer som International Coach Federation (ICF) och European Mentoring and Coaching Council (EMCC) som erbjuder certifiering och etiska riktlinjer för coacher. Genom att arbeta med en coach som har certifiering från en av dessa organisationer kan man ha större förtroende för coachens kompetens och professionella standarder.

Det är också viktigt att notera att coaching bör skiljas från andra yrken som terapeuter, rådgivare eller mentorer. Dessa yrken har vanligtvis mer formell utbildning och kräver vanligtvis licensiering eller certifiering. Coaching fokuserar på att hjälpa klienter att uppnå sina mål, snarare än att diagnostisera eller behandla mentala hälsoproblem.

Hur får man klienter som coach?

Att få klienter som coach kan vara en utmaning, särskilt för nyutexaminerade eller nya coacher. Här är några tips som kan hjälpa till att attrahera klienter:

 1. Bygg upp ett starkt nätverk: Skapa kontakt med människor i din bransch eller potentiella kunder. Delta i nätverksmöten, branschmässor och andra evenemang där du kan träffa människor som är intresserade av coaching.
 2. Ge bort gratisprover: Erbjud en kort gratis session till potentiella kunder för att visa dem hur coaching kan hjälpa dem. Detta kan också hjälpa till att bygga upp din erfarenhet och skapa referenser.
 3. Använd sociala medier: Använd sociala medier som LinkedIn, Facebook och Instagram för att marknadsföra din coachingverksamhet och engagera dig med din publik. Dela innehåll som kan vara intressant för dina potentiella kunder, t.ex. artiklar eller videoklipp som är relevanta för din coaching-nisch.
 4. Skapa en webbplats: Skapa en professionell webbplats där du kan beskriva dina tjänster, priser och referenser. Detta ger potentiella kunder en möjlighet att lära känna dig och vad du kan erbjuda.
 5. Få certifiering: Att få certifiering från en professionell organisation som International Coach Federation (ICF) eller European Mentoring and Coaching Council (EMCC) kan ge dig större trovärdighet och bidra till att bygga upp din kundbas.
 6. Be om referenser: När du har arbetat med klienter kan du be dem att rekommendera dig till sina vänner och kollegor. Detta kan hjälpa dig att bygga upp din kundbas genom personliga rekommendationer.

Det är viktigt att notera att det kan ta tid att bygga upp en kundbas som coach, men med tålamod och engagemang kan du uppnå dina mål och bygga upp en framgångsrik coachingverksamhet.

Fördelarna med att gå CoachCompanions diplomutbildning i Coaching

Synonymer till utbildning

 • undervisning, skolning, kunskapsträning, träning, studier; skolunderbyggnad, förkunskaper

Wikipedia information om Distansundervisning

Distansundervisning Distansundervisning innebär dels att undervisning inte är bunden till en viss plats till exempel ett klassrum, dels att lärare och elev inte träffas särskilt ofta utan kunskapsöverföringen sker i skriven form och/eller via video/webb-konferenser. Historiskt sett har brevkurser varit det vanligast, men numera är det vanligt att kontakter sker via internet. På grund av denna teknologiska utveckling och implementering av webbaserade portaler och lärplattformar har det blivit både enklare och mer effektivt att studera på distans. Det har lett till att tempot i interaktionen snabbats upp och frågor kan besvaras direkt, man kan ha en personligare kontakt med sin distanslärare osv. I Sverige har distansundervisningen funnits i över 100 år. Idag är distansundervisning mycket vanligt, främst inom universitet, högskola och annan vuxenutbildning samt på gymnasienivå och inom folkbildningen (folkhögskolor och studieförbund), där man använder begreppet flexibelt lärande. Det man vinner i jämförelse med närlärande är flexibilitet i tid, tempo och rum. I svensk skollagstiftning för grundskola och gymnasium definieras distansundervisning så, att elev och lärare är åtskiljda både i tid och rum. Undervisning där eleven och läraren deltar samtidigt men från olika platser kallas istället fjärrundervisning.