Nordens största coachnätverk

Vad gör en business coach?- Coachförbundet

Vad gör en business coach?- Coachförbundet

Vad gör en business coach?

Hjälper ledare och chefer

En businesscoach kan hjälpa ledare och chefer att förändra och lyfta både sig själva och hela verksamheten. Det kan bli din bästa investering både vad gäller karriär och affärer.

Alla som vill utvecklas som ledare kan ha behållning av business coaching inklusive personer utan direkt chefsbefattning eller personalansvar. Du kanske vill bli bättre på att entusiasmera människor och få med dig andra.

Hjälp med att behålla fokus

Man kan behöva hjälp med att behålla fokus så att man inte viker av från uppsatt plan och med hantering av flitigt förekommande svåra beslut. Stress är vanligt förekommande bland ledare då det är överdrivna krav på en ledare. Det förekommer ofta att chefer själva har ännu högre krav på sig själva än vad omgivningen har. I det fallet kan det bli coachens uppgift få klienten att se på saker utifrån och fundera på vad andra skulle ha gjort i hans/hennes ställe. Sedan får man arbeta med klientens inre och hans/hennes verklighet- och självuppfattning.

Oro att misslyckas

Många högpresterande personer drivs av en oro att misslyckas och kan till och med vara rädda att sluta vara ängsliga för då kanske man riskerar prestera sämre. Detta är emellertid en felaktig tanke, för sanningen är att man presterar minst lika bra om inte bättre med glädje!

Pressade situationer

Forskning visar att vi spärrar hjärnan vid rädsla och i pressade situationer. Vår enastående hjärna fungerar helt enkelt bättre när vi känner oss trygga och mår bra. Coachen lockar klienten till att komma i kontakt med sina bästa sidor och kunna använda sin fulla intelligens och potential.

Man kanske vill höja sin energi eller lära sig att lägga energi på rätt saker. Att prioritera saker i rätt ordning är också av betydelse; många har en tendens att välja den lättaste och roligaste arbetsuppgiften först eftersom det kräver minst energi. Det är emellertid smartare att börja med de jobbigaste uppgifterna så att man har energi över till de lätta och roliga sakerna.

Inspiration och motivation

Vissa ledare kan ha svårt med uthålligheten och en business coach kan erbjuda inspiration och motivation för att skapa energi genom hela processen. Annars blir resultatet lätt att man inte alltid avslutar utan springer vidare till nästa roliga spännande projekt. Ledaren måste hålla ut så att hela organisationen ska kunna hänga med.

Människor har en benägenhet att göra samma saker om igen och på samma sätt. En business coach betraktar dig och kan göra dig observant på inadekvata beteende- eller tankemönster. Saker och ting kan behöva vändas upp och ner och ses ur nya annorlunda perspektiv. Man kanske behöver leta på helt nya ställen.

Få dig att växa och utvecklas

Business coachning kan få dig att växa och utvecklas på flera sätt. Ledare tränas i att vara närvarande i sin kropp och emotionellt intelligenta på jobbet. Coachen fokuserar mycket på känslor och vill ta reda på vad man känner i olika situationer samt vart i kroppen man känner det. Man vill åt de äkta känslorna och inte instinktiva reptillkänslor vilka är baserade på överlevnad och som utgår från rädsla. Man får lära sig ta befälet över känslorna.

Business coachning kan hjälpa ditt företag eller din karriär i rätt riktning eller hjälpa ett team att bli vinnare.

Businesscoach utbildning

Vi har mångårig erfarenhet av att utbilda inom business coachning. Vår egenutvecklade modell är en grundpelare i många av våra kurser. Fokus i våra utbildningar är praktiska och effektiva verktyg. När du utbildar dig vid business coachakademin investerar du i en utbildning som adderar konkreta mervärden till din kompetensprofil.  Vi skräddarsyr ofta och gärna utbildningar till våra kunder.

Synonymer till business

  • affärer; affärsliv, affärsverksamhet; yrke, sysselsättning; angelägenhet