Nordens största coachnätverk

Vad gör en skolcoach? - Coachförbundet

Vad gör en skolcoach? - Coachförbundet

skolcoach coaching i skolan

Skolcoaching och lärarhandledning

En skolcoach arbetar med coaching och handledning i skolan och med att utbilda och coacha skolledare och lärare samt övriga pedagoger och elever.

Coachförbundets skolcoaching

Coachförbundet erbjuder skolcoach för lärare och elever. Coachingen är alltid frivillig och klient och coach arbetar tillsammans mot tydligt uppsatta mål.

Coachen som är professionell och har genomgått en ackrediterad utbildning i coaching blir en resurs i skolan som hjälper till med motivation, självförtroende, självkänsla, prestationskrav och framtidsutsikter. Tillsammans hittas elevens/lärarens talanger och potential för utveckling. Coachingen är relaterad till läroplanen.

Etiska riktlinjer

Coachförbundet följer ICF:s ( International Coach Federation) kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Coachförbundet utbildar och diplomerar skolcoacher som tydliggör skolcoachens arbetsuppgifter och gör det enkelt för arbetsgivaren att ta vara på den värdefulla resursen. Tillsammans utforskar eleven och coachen vilka tankar, drömmar och styrkor eleven har. Eleven får kunskap om sig själv och vilken väg hen ska välja. Skolcoachen blir en extra tillgång och trygghet för eleven vid sidan av övrig personal i skolan. En coach ska inte förväxlas med vaktmästare, rastvakt, assistent eller övrig resurspersonal. Dock viktigt att coachen befinner sig i de forum där det är gynnsamt lära känna de  individer och grupper som ska coachas.

Uppgifter för skolcoach

-Som utbildad coach följa ICFs kärnkompetenser och etiska regler.

-Coacha elever, lärare mot individuella mål och grupper mot gemensamma.

-Vara ett komplement till skolans personal och vara lätt tillgänglig för alla.

-Ha ett positivt, öppet och neutralt förhållningssätt till omgivningen och de som ska coachas.

En coach arbetar oftast inte under sommaren.

Coachförbundets Lärarhandledning

Läraryrket är under ständig utveckling. Det utmanar och kräver mycket av dig som lärare. För att få en bättre möjlighet att ta kontroll över den situation som det innebär att vara både ledare och en del av en grupp elever så kan handledning vara en väg att gå. Coachförbundet erbjuder handledare som kan coacha dig att förstå dina personliga mål, ditt sätt att reagera och hur du bemöter dina elever.

En coach kan hjälpa dig att hitta verktyg för att du ska kunna fatta rätt beslut och lyckas i din roll som lärare. När du med handledning tar kontroll över din yrkesutveckling så kommer du känna en större tillfredsställelse och lättare nå dina uppsatta mål.

Kommunikation

Att kommunicera med sig själv och andra är utgångspunkten i handledningen som också är en form av kommunikation. Handledaren jobbar med att visa på hur olika typer av kommunikation fungerar eller inte fungerar. I praktiska övningar kan nya beteendemönster och sätt att tänka belysas. Du kommer få nya verktyg att kunna kommunicera bättre i din yrkesroll.

Handledningstid

Handledningstiden  varierar beroende på vilken hjälp du har behov av. Handledningen utgår från dig själv och ditt yrkeskunnande. Du och coachen gör upp en plan utifrån dina förutsättningar och behov samt att ordna dina tankar och mål.

Processen tar olika lång tid men ett halvår är rimligt för många.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att anlita en skolcoach eller om du söker en skolcoach utbildning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Exempel på skolcoach, coaching handledning i skolan.

Synonymer till handledning

  • hjälp, vägledning, råd, undervisning, instruktion, anvisning; lärobok, handbok, manual, bruksanvisning

Synonymer till skola

  • subst.
  • läroanstalt, undervisningsanstalt, lärosäte, plugg, grundskola, gymnasium, folkhögskola, läroverk, lyceum; skolbyggnad, skolhus; skolväsen, undervisning, utbildning
  • riktning, lära, tänkesätt

Wikipedia information om Skola

Skola En skola är en institution där elever, eller studerande, under ledning av lärare kan tillägna sig utbildning. Praktiskt taget alla länder har egna skolväsen där den grundläggande utbildningen ofta är omkring nio år, därefter gymnasium och därefter universitet och högskolor. På lägre nivåer är skolinstitutionerna reglerade så att anpassade lokaler, utbildad personal, olika former av skolplikt, pedagogik, metodik och ämnesinnehåll tillsammans skall klara av att förmedla den kunskap, kultur, information och de färdigheter som respektive lands befolkning anser vara av vikt för de blivande myndiga medborgarna. Institutionen har funktionen massmedium. och består ifall den är statlig av ett påbud från allmänheten. Påbudet är som regel stadfäst i en skollag. Skolledning är ett begrepp som används för att beskriva de som har det yttersta ansvaret för en skolas verksamhet. Skolans rektor har ledningsansvar för en skolenhet. Endast en rektor per skolenhet får kallas rektor. En rektor kan dock vara rektor för flera skolenheter. Det viktiga är att varje skolenhet leds av en enda rektor och att det är tydligt vem som har ansvar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet på skolenheten. Varje skola ska ha en rektor. Begreppet "skolenhet" syftar på skolan i fysisk mening, alltså de byggnader och lokaler där huvudmannen bedriver sin verksamhet.