Nordens största coachnätverk

ICC Ackrediterad Diplomutbildning i Coaching - Coachförbundet

ICC Ackrediterad Diplomutbildning i Coaching - Coachförbundet

19 frågor som livscoachen anser att du bör ställa dig

Certifiera genom en internationell organisation

Det kan vara svårt att välja utbildning bland alla de som finns i Sverige idag.Det finns många coachföretag som startat nationella egna certifieringsorganisationer som ser seriösa ut men de uppfyller inte de krav som ställs. Kunderna vilseleds att tro att det är en internationell organisation.

För en säker god utbildning i coaching bör du alltså välja en där du blir certifierad genom en internationell organisation. ICC, EMCC och ICF är de största.

ICC (International Coaching Community)

En av de stora professionella medlemsorganisationerna för coacher i världen är ICC(International Coaching Community)med över 12000 certifierade coacher i 60 länder och 5 kontinenter. Det grundades och registrerades som ett icke vinstgivande bolag 2001 i Londonav Andrea Lages och Joseph O’Connor. Organisationen håller högklassig innehållsmässig kvalitet med tydliga etiska regler och klara utbildningsmål. Lambent International Training Coaching Certification är den enda utbildning ICC certifierar. Europeiska mentorskap och coachning rådet (EMCC) tilldelade denna utbildning 2010 enEuropean Quality Award (EQA)så därför är kraven för ACC Portofolio i InternationalCoachFederation (ICF) uppfyllda.

För att bli en internationell certifierad coach så är Lambent Coaching Certification den enda utbildningen i världen som motsvarar de krav Coachorganisationerna EMCC, och ICC ställer.

De tre organisationerna som nämns håller alla lika hög klass vad gäller etiska riktlinjer för coaching standard. ICC utmärker sig genom att hängivet utveckla yrket på alla nivåer och med hög kvalitet för en framgångsrik karriär i coaching samt inkluderar Life, Business, Teamoch Executive Coaching.

Genom nätverk av certifierade ICC coacher i 60 olika länder kan du utbilda dig med Lambent. Då kan du få möjlighet bygga nätverk med professionella coacher som delar din vision, språk, värderingar och etik i coaching. Lambent utvecklar professionell coaching som yrke.

Prisad metod
Lambent Coachings prisade metod för att integrera utveckling och viktigaste modellerna avcoaching är godkänt av ICC.

Fördelar med vår utbildning
Det är unikt att få möjlighet att bli certifierad både genom ICC och EMCC

Vad har de olika organisationerna för krav för certifiering?
ICF certifiering och förmåner
1: coachutbildning (diplomatutbildning) 60 tim
2: mentor coaching10 tim under minst tre månader (krav en ACC är mentor)
3: coach 100 timmar varav 75 timmar står klienten för kostnaden
4: rekommendationsbrev från 2 kvalificerade coacher
5: en examinator ska coachas av dig ca 30 minuter per telefon
6: medlemsavgift erläggs varje år
7: ACC certifikatet är giltigt 3 år
8: certifikatet kan förnyas och då krävs att du redovisar 10 tim mentor coaching och 40 coachtimmar
9: marknadsföra dig ICFs hemsida och använda deras logga för personligt bruk

ICC certifiering och förmåner

1: dokumenterad coachspecifikcoachutbildning 60 timmar
2: träna specifika färdigheter i coaching 10 timmar under övervakning av kvalificerad ICCtränare
3: skriftligt prov som godkänts av kvalificerad ICC tränare4: upp coaching av godkänd av kvalificerad ICC tränare5: examination av certifieringsprojekt efter utbildningen godkänt av kvalificerad ICC tränare
6: bokprojekt ska redovisas och godkännas av examinator som är kvalificerad ICC tränare
7: egen coaching projekt med personlig utveckling som inriktning, examinator är kvalificeradICC tränare
8:godkänt projekt 10 tim egen coaching av två personer enligt ICC mall sker utvärderingenav klienten
9: medlemskap som är livslångt ingår i utbildningsavgiftenoch du kan marknadsföra dig påICC:s Community sida http://www.internationalcoachingcommunity.com

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av att gå en ICC coachutbildning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Synonymer till ackrediterad

  • fullmäktig, anskriven, omtyckt

Synonymer till diplomerad

  • intyg, bevis; utmärkelse, betyg, belöning; urkund, dokument

Synonymer till utbildning

  • undervisning, skolning, kunskapsträning, träning, studier; skolunderbyggnad, förkunskaper

Become an International Certified Coach with ICC