Sveriges största coach nätverk

Grow – så här fungerar grow modellen i coaching - Coachförbundet

Grow – så här fungerar grow modellen i coaching - Coachförbundet

GROW – modellen

GROW-modellen

GROW-modellen är ett verktyg som kan användas för att strukturera upp samtalet och ge en tydlig mall av frågor att följa. Att strukturera upp samtalet hjälper till att hålla samtalet igång och föra det framåt. Det förhindrar även att man försvinner in på icke relaterade spår. Här beskrivs tre av de varianter som finns av GROW-modellen.

GROW
Grow är ett engelskt ord som betyder växa. Coachingens ändamål är just att hjälpa klienten växa och utnyttja sin kapacitet bättre. En modell som ofta används i samband med coaching är GROW.

G – goal
Vad är målet som ska uppnås? Både för själva samtalet och på längre sikt?

R – reality
Hur ser läget ut idag? Vad har du prövat tidigare? Vad gör du idag för att nå ditt mål? Är det ett S.M.A.R.T mål (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt)? Hur stor påverkan kan du ha på slutresultatet? Vilka hinder finns? Hur kan du hantera dessa hinder?

O – options/opportunities
Vad har du för möjligheter och alternativ? Vad har de för fördelar och nackdelar? Vilka resurser saknar du? Hur kan du skaffa dig dessa resurser? Vilka personer kan hjälpa dig?

För bokstaven W finns det olika varianter.

W – wrap up
Sammanfatta samtalet och kom överens om en handlingsplan.

W – when, whom, will
Vad ska du göra härnäst? När ska du påbörja det? Vad behöver du för stöd? Vad kan motivera dig? Vad kan hindra dig?

GROOW
Det enda som skiljer GROOW från GROW-modellen är ett extra O. Det står för obstacles, vilket på svenska betyder hinder. Det kan vara bra att gå igenom de hinder som finns och som kan uppstå på vägen när man skapar en handlingsplan.

G – goal
Vad är målet som ska uppnås? Både för själva samtalet och på längre sikt?

R – reality
Hur ser läget ut idag? Vad har du prövat tidigare? Vad gör du idag för att nå ditt mål? Är det ett S.M.A.R.T mål (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt)? Hur stor påverkan kan du ha på slutresultatet? Vilka hinder finns? Hur kan du hantera dessa hinder?

O – options/opportunities
Vad har du för möjligheter och alternativ? Vad har de för fördelar och nackdelar? Vilka resurser saknar du? Hur kan du skaffa dig dessa resurser? Vilka personer kan hjälpa dig?

O – obstacles.
Vad finns det för hinder? Hur kan du överkomma dessa hinder?

För bokstaven W finns det olika varianter.

W – wrap up
Sammanfatta samtalet och kom överens om en handlingsplan.

W – when, whom, will
Vad ska du göra härnäst? När ska du påbörja det? Vad behöver du för stöd? Vad kan motivera dig? Vad kan hindra dig?

TGROW
TGROW skiljer sig från GROW då det har ett T i början, vilket står för topic. Topic är engelska för ämne och det kan vara bra att komma överens om ämnet för coachingen.

T – topic
Vad ska coachingen ha för ämne?

G – goal
Vad är målet som ska uppnås? Både för själva samtalet och på längre sikt?

R – reality
Hur ser läget ut idag? Vad har du prövat tidigare? Vad gör du idag för att nå ditt mål? Är det ett S.M.A.R.T mål (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt)? Hur stor påverkan kan du ha på slutresultatet? Vilka hinder finns? Hur kan du hantera dessa hinder?

O – options/opportunities
Vad har du för möjligheter och alternativ? Vad har de för fördelar och nackdelar? Vilka resurser saknar du? Hur kan du skaffa dig dessa resurser? Vilka personer kan hjälpa dig?

För bokstaven W finns det olika varianter.

W – wrap up
Sammanfatta samtalet och kom överens om en handlingsplan.

W – when, whom, will
Vad ska du göra härnäst? När ska du påbörja det? Vad behöver du för stöd? Vad kan motivera dig? Vad kan hindra dig?