Nordens största coachnätverk

Grow – så här fungerar grow modellen i coaching - Coachförbundet

Grow – så här fungerar grow modellen i coaching - Coachförbundet

Grow – så här fungerar grow modellen i coaching

GROW-modellen

GROW-modellen är ett verktyg som kan användas för att strukturera upp samtalet och ge en tydlig mall av frågor att följa. Att strukturera upp samtalet hjälper till att hålla samtalet igång och föra det framåt. Det förhindrar även att man försvinner in på icke relaterade spår. Här beskrivs tre av de varianter som finns av GROW-modellen.

GROW Grow är ett engelskt ord som betyder växa. Coachingens ändamål är just att hjälpa klienten växa och utnyttja sin kapacitet bättre. En modell som ofta används i samband med coaching är GROW.

G Goal (Mål) Sätt upp mål för samtalet och på lång sikt
R Reality (Verklighet/nuläget) Utforska nuläget
O Options (Val) Alternativa strategier
W When, Whom, Will (När, vem, vilja) Tidsättning, behovsbeskrivning och motivation

Max Landsberg lade senare in sin tolkning av GROW-modellen utifrån att den coachade började samtalet med ett långsiktigt mål för att sedan sammanfatta det hela.

Goal Mål Mål med samtalet och långtidsmålet.
Reality Verklighet Självutvärdering, andras syn på den coachade, kontroll av antaganden
Options Möjlighet Brainstorma efter alternativ, komma med förslag, handling
Wrap up Sammanfattning Positiv handlingsplan, identifiera hinder, nästa steg, sätta tidsgräns, komma överens om stöd

Alan Fine införde senare sin version med utgångsläget att modellen är något som beskriver människors utveckling. Detta sker genom kritiska steg där vi möter olika utmaningar som är viktiga att hantera. I denna version av GROW-modellen fokuserar han på de fel som är vanligast att göra under stegen i utvecklingsprocessen.

Goal Mål Vi går ingenstans eller löser fel problem
Reality Verklighet Vi vet inte vad verkligheten är
Options Möjligheter Möjligheterna är för få för att skapa överbryggningen mellan mål och verklighet
Way Forward Vägen framåt Nästa steg är oklar eller så känner vi oss inte manade att genomföra det.

TGROW

TGROW-modellen infördes av Myleys Downey och den liknar Whitmores och Landsbergs varianter av GROW. Coachsamtalet börjar med att den coachade bestämmer ämnet som denne vill bli coachad utifrån och sedan ett mål för samtalet. Nuläget kommer sedan in, alternativen och slutligen sammanfattningen.

Topic Ämne "Vad vill du ta upp idag?"
Goal Mål "Vad är målet för det här samtalet?"
Reality Verklighet/nuläget "Kan du beskriva nuläget?"
Options Möjligheter "Vad har du för valmöjligheter? Hur ser alternativen ut?"
Wrap up Sammanfattning "Vad gör du med detta? Vad är nästa steg?"

Användning av modellerna

GROW-modellen kan användas på olika sätt och de olika användningssätten kan gå in i varandra beroende på samtalsmetodik. Det finns även olika sammansatta varianter där även SMART-modellen läggs in, men uppläggen brukar ha dessa gemensamma drag:

  1. Önskad situation eller mål
  2. Nuläge
  3. Möjligheter
  4. Sammanfattning

Källa wikipedia

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att coachas enligt GROW – modellen eller om du söker en GROW – modell utbildning.

Få mer information via mail eller telefon
Icke bindande
Kostnadsfritt

Förfrågan skickas till utvalda samarbetspartners.

Coaching with the GROW Model - Leadership Training