Nordens største coaching-nettverk

Grow - slik fungerer vekstmodellen i coaching - Coaching Association

Grow - slik fungerer vekstmodellen i coaching - Coaching Association

Grow - slik fungerer vekstmodellen i coaching

VEKST modeller

GROW-modellen er et verktøy som kan brukes til å strukturere samtalen og gi en klar mal av spørsmål å følge. Å strukturere samtalen bidrar til å holde samtalen i gang og flytte den videre. Det forhindrer deg også i å forsvinne i ikke-relaterte spor. Her er tre av variantene av GROW-modellen.

VOKSE Grow er et engelsk ord som betyr å vokse. Formålet med coaching er nettopp å hjelpe klienten til å vokse og utnytte kapasiteten bedre. En modell som ofte brukes i forbindelse med coaching er GROW.

G Mål (Mål) Sett mål for samtalen og i det lange løp
R Virkelighet (Virkelighet / nåværende situasjon) Utforsk dagens situasjon
O Alternativer (Valg) Alternative strategier
W Når, hvem, vil (Når, hvem, vil) Timing, behovsbeskrivelse og motivasjon

Max Landsberg sendte senere sin tolkning av GROW-modellen basert på at treneren startet samtalen med et langsiktig mål og deretter oppsummerte det hele.

Mål Mål Mål med samtalen og det langsiktige målet.
Virkelighet Virkelighet Selvevaluering, andres syn på coachet, kontroll av antagelser
Alternativer Evnen Brainstorm for alternativer, kom med forslag, handling
Pakk opp Sammendrag Positiv handlingsplan, identifisere hindringer, neste trinn, sette tidsbegrensning, bli enige om støtte

Alan Fine introduserte senere sin versjon med forutsetningen om at modellen er noe som beskriver menneskelig utvikling. Dette gjøres gjennom kritiske trinn der vi møter ulike utfordringer som det er viktig å takle. I denne versjonen av GROW-modellen fokuserer han på feilene som oftest blir gjort under trinnene i utviklingsprosessen.

Mål Mål Vi går ingen steder eller løser feil problem
Virkelighet Virkelighet Vi vet ikke hva virkeligheten er
Alternativer Mulighet Mulighetene er for få til å skape broen mellom mål og virkelighet
Veien videre Veien videre Det neste trinnet er uklart, ellers føler vi oss ikke tvunget til å implementere det.

GROV

TGROW-modellen ble introdusert av Myleys Downey, og den ligner på Whitmores og Landsbergs varianter av GROW. Trenersamtalen begynner med at coachee bestemmer temaet som han eller hun ønsker å bli coachet for, og deretter et mål for samtalen. Den nåværende situasjonen kommer da inn, alternativene og til slutt sammendraget.

Emne Subject "Hva vil du ta opp i dag?"
Mål Mål "Hva er vitsen med denne samtalen?"
Virkelighet Virkelighet / nåværende situasjon "Kan du beskrive dagens situasjon?"
Alternativer Mulighet "Hva er alternativene dine? Hva er alternativene?"
Pakk opp Sammendrag "Hva gjør du med dette? Hva er neste trinn?"

Bruk av modellene

GROW-modellen kan brukes på forskjellige måter, og de forskjellige måtene å bruke kan gå inn i hverandre avhengig av samtalemetoden. Det er også forskjellige komposittvarianter der SMART-modellen også er inkludert, men utformingene har vanligvis disse felles funksjonene:

  1. Ønsket situasjon eller mål
  2. Nåværende situasjon
  3. Mulighet
  4. Sammendrag

Kilde wikipedia

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du er interessert i å bli coachet i henhold til GROW-modellen eller hvis du søker om en GROW-modellutdanning.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

Coaching med GROW-modellen - Ledertrening