Nordens største coaching-nettverk

Utplassering av ansatte du ikke kan beholde - Coach Association

Utplassering av ansatte du ikke kan beholde - Coach Association

Utplassering av ansatte kan du ikke beholde

Utplassering

Outplacement betyr å bidra til at overflødig personale får ny jobb hos en annen arbeidsgiver.

Utplassering skal hjelpe personen til en ny jobb

Når en leder eller ansatt blir sagt opp fra jobben sin og arbeidsgiveren må hjelpe personen til en ny jobb, kan det hyres utplassering hos en coach for å gi støtte.

Coaching Association tilbyr personlig coaching for strategisk å sette opp en plan for å finne en ny jobb.

Det er forskjellige programmer om outplacement med ulikt omfang for ledere, spesialister og ansatte.

Utdannelse i outplacement

Coaching Association tilbyr opplæring innenfor rammen av outplacement for ledere og ledergrupper som har som oppgave å si opp ansatte. Vi tilbyr veiledning og råd om folks reaksjoner som kan oppstå i en vanskelig situasjon. Å miste jobben betyr en krise for mange, og da er det behov for kunnskap om hvordan man skal håndtere situasjonen. Kunnskapen om hvordan respekt, motivasjon og trivsel skal opprettholdes av de som vil fortsette å jobbe i selskapet, tilbys av Coach Association. Det er mulig å delta på seminarer og workshops, og vi tilbyr også støtte med coaching.

Våre kunder
Vi er ansatt av både privat og offentlig sektor.

Vi jobber over hele Sverige og kan også påta oss oppdrag utenfor Sverige gjennom våre internasjonale samarbeid.

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du har behov for outplacement eller hvis du søker om en outplacement utdanning.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

Hva er outplacement?

Hva gjør plassering?

  • (Engelsk) hjelper en ansatt med å finne en ny jobb før han blir sparken

Wikipedia informasjon om Outplacement

Outplacement Outplacement innebär att medverka till att övertalig personal erhåller ny anställning hos annan arbetsgivare. Olika outplacementprogram är vanliga särskilt vid neddragning i större företag eller offentlig verksamhet. Ett exempel på outplacement kan vara åtgärder vid nedläggningar av industrier där det ofta sker ett samarbete mellan stat, kommun och företag för att hitta andra företag som är intresserade av att etablera sig på orten. Den tidigare arbetsgivaren, arbetsförmedlingen och andra intressenter kan då bidra till olika omskolningsprogram för personalen och på andra sätt underlätta en övergång. Andra exempel är att erbjuda anställda i såväl tjänsteföretag som tillverkande företag olika former av utbildningsprogram eller bidrag till universitetsstudier. Ett vanligt förfarande är att de anställs av ett bemanningsföretag, där ursprungsföretaget hyr tillbaka dem som det vill ha, medan resten får hyras ut någon annanstans eller sägas upp. Företag som hjälper till i outplacement-arbetet kallas också omställningsföretag.