Nordens største coaching-nettverk

Coach training Bli en kvalifisert coach med kvalitetsopplæring

Coach training Bli en kvalifisert coach med kvalitetsopplæring

Coach training Bli en kvalifisert coach med kvalitetsopplæring

Trenertrening som utvikler deg

Trenertrening er for folk som ønsker å jobbe som profesjonell coach og må gi de ferdighetene og kunnskapene som er nødvendige for å coache og inspirere andre. Mange deltar også på et coachingkurs for å utvikle seg i sin profesjonelle rolle eller i privatlivet.

Det er en rekke forskjellige utdanninger og kurs å velge mellom med forskjellige nivåer og vanskelighetsgrader. Kursene må være godkjent av bransjeforeningen ICF (International Coach Federation) slik at du etter endt opplæring kan søke om ICF for sertifisering. Det er tre nivåer av sertifisering, som hver setter spesifikke krav til hva som må oppnås.

Interesse for å hjelpe mennesker

Treningen gjennomføres av meget erfarne trenere og det forventes også engasjement fra deltakerne. Du må ha stor interesse for å hjelpe mennesker og vil jobbe med både din egen og andres personlige utvikling. Det hender at du har et personlig møte før opptak til utdanningen.

Gradsutdanning - sertifisert samtalebehandler

Grunnopplæringen er ofte tre måneder og tilsvarer opplæringskravet for sertifisering på første nivå ACC (Accredited Certified Coach).

Opplæringen for en sertifisert samtaletrener er rettet mot de som vil bruke coaching for å hjelpe folk med å oppdage veien til ønsket mål. Det er en bred grunnutdanning som passer for alle som jobber med mennesker, endring og utvikling. Blant kursdeltakerne finner vi for eksempel ledere, lærere, foreldre og trenere. Opplæringen gir deg det grunnleggende du trenger for å jobbe med coaching-samtaler med forskjellige retninger.

Innholdet i coachingutdanningen må kvalitetsutredes på grunnlag av de 11 kjernekompetansene og etiske retningslinjene som ICF har identifisert. Opplæringen gir deg all mentortrening og de 60 treningstimene som kreves for å oppnå ACC-sertifiseringsgraden i henhold til ICF.

Etter fullført opplæring og bestått avsluttende eksamen, dokumentert egen erfaring med coaching i form av 100 øvelsestimer før du kan søke om sertifisering hos ICF. Etter opplæringen har du lov til å jobbe profesjonelt som trener både i Sverige og internasjonalt, enten internt eller som ansatt.

Eksempel på kursinnhold - grunnkurs:

 • Lærerstyrt i omtrent 65 timer.
 • Utdanningen følger de 11 kjernekompetansene i henhold til ICFs definisjon av coaching.
 • 8 anledninger med en individuelt erfaren coach
 • 8 timer mentor coaching i en gruppe etter treningen for å utdype coaching ferdighetene dine.
 • Etiske diskusjoner med fokus på vanskeligheter som du som trener kan havne i.
 • Coaching og diskusjoner basert på gruppens erfaringer.
 • Tilgang til kursmateriell

Treningen strekker seg over 4 måneder og er ofte lokalisert ved 4 forskjellige anledninger på 2 dager. I tillegg til dette forventes det å bruke omtrent fire timer per uke i uavhengig arbeid mellom møtene.

En coachingutdanning i 2019 kan koste alt fra SEK 15000 til 45000, avhengig av kursets lengde, struktur og innhold. Du vil motta et vitnemål. Det kan være en kostnad for enhver sertifisering som betales direkte til International Coach Federation.

Videregående utdanning

Dybdeopplæring tilsvarer kravene som stilles for sertifisering på neste nivå, PCC (Professional Certified Coach). Disse spesialiseringskursene er lengre, omtrent et år, og har forskjellig innhold og fokus for de som ønsker å utvide ferdighetene sine.

Eksempel på innhold - videregående kurs:

 • planlagt treningstid fordelt på omtrent 25 treningsmuligheter.
 • Du gjennomfører ti coach-samtaler med to praksisklienter
 • Du gjennomgår 15 økter med individuell samtaleterapi selv
 • 5 økter med individuell coaching

Studiegruppemøter arrangeres også ved omtrent 15 anledninger, med gruppens resonnement om de forskjellige emnene. Tidene for disse møtene kan bestemmes av deltakerne i studiegruppen selv. Det kan forventes at 150 til 200 timer for individuelle lekser med forskjellige øvelser og skriftlige oppgaver vil legges til.

Det er utdannelser basert på boka "Vær den du er ", som tar for seg emnet psykosyntese. I løpet av det andre året er fokuset på anvendelsen av coaching-samtalen som et verktøy og en tilnærming til dine medmennesker. Du får ytterligere leksjoner for å være i stand til uavhengig å gjennomføre coachingsamtaler med en person eller en gruppe.

Hvis du vil lære mer om ledelse og utvikling av grupper og team, er det et kurs basert på metodikk i samsvar med Susann Wheelansin vellykkede og velkjente forskning om ledelse. Utdanningen legger vekt på effektiv kommunikasjon, konflikthåndtering og tilbakemeldinger. Målet er å gi deg som leder en grundig selvinnsikt og en helt ny forståelse av din rolle.

For å være optimal, foregår undervisningen i små grupper der det tas hensyn til deltakernes ønsker om designet. Du vil motta veldig gode råd og informasjon du kan bruke for å inspirere og styrke dine ansatte. Kurset gir deg økt innsikt i gruppens egen styrke og kraft og verdien av å være et godt forbilde for gruppen. Du vil også innse hvor viktig ledelse er for å nå fastsatte mål.

Fjerntreningskurs

Er du ivrig etter å bli trener, men finner ikke tiden for en klasseromsutdanning? Da kan du delta på et coachingkurs avstand! Lær å trene, helt i ditt eget tempo.

interesse forespørsel

Legg igjen en forespørsel om interesse når du er interessert i å delta på et coachingkurs.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

trener
  • shift education for dig som vill utvecklas 300x143

  Shift 1 utbildning - 1 oktober, 2021

  • shift education for dig som vill utvecklas 1 300x143

  Shift 2 utbildning - 1 oktober, 2021

  • distansutbildning shift 1 300x200

  Distansutbildning Shift 1 - 1 oktober, 2021

Det hele startet med et trenerkurs.

Synonymer for utdanning

 • undervisning, opplæring, kunnskapstrening, opplæring, studier; skolebegrunnelse, forkunnskaper

Wikipedia-informasjon om fjernundervisning

Distansundervisning Distansundervisning innebär dels att undervisning inte är bunden till en viss plats till exempel ett klassrum, dels att lärare och elev inte träffas särskilt ofta utan kunskapsöverföringen sker i skriven form och/eller via video/webb-konferenser. Historiskt sett har brevkurser varit det vanligast, men numera är det vanligt att kontakter sker via internet. På grund av denna teknologiska utveckling och implementering av webbaserade portaler och lärplattformar har det blivit både enklare och mer effektivt att studera på distans. Det har lett till att tempot i interaktionen snabbats upp och frågor kan besvaras direkt, man kan ha en personligare kontakt med sin distanslärare osv. I Sverige har distansundervisningen funnits i över 100 år. Idag är distansundervisning mycket vanligt, främst inom universitet, högskola och annan vuxenutbildning samt på gymnasienivå och inom folkbildningen (folkhögskolor och studieförbund), där man använder begreppet flexibelt lärande. Det man vinner i jämförelse med närlärande är flexibilitet i tid, tempo och rum. I svensk skollagstiftning för grundskola och gymnasium definieras distansundervisning så, att elev och lärare är åtskiljda både i tid och rum. Undervisning där eleven och läraren deltar samtidigt men från olika platser kallas istället fjärrundervisning.