Nordens største coaching-nettverk

Hva menes med Coaching Trappene? - Trenerforeningen

Hva menes med Coaching Trappene? - Trenerforeningen

Hva menes med Coaching Trappene?

Et verktøy for coaching

Trenerstigen lærer treneren hvordan man kan motivere og utvikle kunder med utgangspunkt i denne trinnmetoden. Gjennom denne coachingsmetoden kan du hjelpe andre med å se løsninger i stedet for problemer og støtte dem slik at de har makten til å gjøre en endring. Metoden ble utviklet av psykoterapeut og psykolog Hilmar Hilmarsson og er en utmerket metode for deg som ønsker å skape endringer i coachingsarbeidet ditt.

Mange som jobber med coachingstigen jobber innen disse fire områdene: executive coaching, business coaching, karriere coaching og life coaching og modellen kan brukes av erfarne trenere så vel som nybegynnere.

Coachingstigen kan hjelpe deg med endringsprosesser innen selskaper og andre virksomheter, utvikle prosjekter, hjelpe folk med å få fart på karrieren, gi ledelsesstøtte og støtte beslutningstaking.