Nordens største coaching-nettverk

Coaching - avtale

Coaching - avtale

Coaching - avtale

Ting du må huske på når du skriver en kontrakt som trener:

Coachingen skal sikte på å hjelpe klienten med å nå sine mål raskere og mer effektivt. Det er en målrettet prosess der du sammen med treneren ser på hva som må bevisstgjøres og endres for at klienten skal komme fra dagens situasjon til ønsket situasjon.

Du jobber ubetinget og møtene er utformet i samsvar med klientens ønsker og mål. Noen ganger må du starte med å sette mellommål. Treneren er ansvarlig for prosessen i møtene og klienten er ansvarlig for innholdet og hvilke temaer han skal diskutere.

Det forventes at klienten forbereder seg på hvert møte og også foreslår og påtar seg noen oppgaver mellom møtene. Dette er for å oppnå målet om coaching.

Coachingen skal bidra til at klienten selv oppdager og identifiserer tilnærminger som fører til ønsket mål. Treneren stiller spørsmål, gir tilbakemelding og deler sine observasjoner, men klienten er ansvarlig for suksessen og kan ikke forvente å motta ferdige svar eller råd. Treneren fungerer bare som en aktiv støtte på veien.

Noen av coachens spørsmål kan oppfattes som provoserende og utfordrende, men dette er en måte å få klienten til å tenke i nye retninger og skape innsikt. Det er veldig nyttig hvis klienten tør være åpen om situasjonen. Oppriktighet og åpenhet fra begge parter er det man tilstreber.

Treneren er helt fokusert på klienten og hans utvikling og ønsker å hjelpe ham med å oppdage hindringer som kan være på vei mot målet. Det kan dreie seg om å bevisstgjøre klienten om hemmende tankemønstre eller handlinger. Klienten får støtte og oppmuntring for å overvinne motstand og gjøre de endringene som kan være nødvendige. Forslag til endringer bør helst initieres av klienten selv.

Samarbeidet er basert på å møtes omtrent annenhver uke i en periode som klienten og treneren bestemmer sammen. Hver økt tar 1,5 time, men treneren kan også kontaktes mellom møtene for å svare på spørsmål eller for forsoning. Evaluering skjer sammen og kontinuerlig på møtene og klienten får noe å jobbe med og tenke på før neste møte.

Alle møtene er strengt konfidensielle. Treneren holder hemmelig hvem som er kunde og har en absolutt taushetsplikt angående innholdet på møtene. Denne taushetsplikten fortsetter å gjelde selv etter at coachingen er fullført. I tillegg tas etiske retningslinjer utarbeidet av ICF (International Coach Federation) som blir gitt på forespørsel.

For å sikre kvaliteten på arbeidet og oppnå en internasjonal sertifisering, kan treneren til den nevnte bransjeorganisasjonen trenge å oppgi informasjon om klientens navn, e-postadresse og telefonnummer. Med klientens signatur er denne prosedyren godkjent.

Synonymer for avtale

  • avtale, forlik, avtale, pakt, avtale, kontrakt, avtale, løfte