Nordens største coaching-nettverk

Hva er samtalecoaching - Coaching Association

Hva er samtalecoaching - Coaching Association

Hva gjør en samtalecoach?

Møt en samtaletrener!

Føler du at det er på tide med en forandring og trenger hjelp underveis? Ta hjelp av en samtaletrener og ta skrittet videre.

Hva er call coaching?

 • En vurderingsfri samtale fra hvor du er i livet ditt - akkurat nå
 • Støtte for deg å ta dine egne bevisste valg
 • Mål å gi deg perspektiv, vekke nysgjerrighet, kreativitet og styrke din selvinnsikt - ditt indre lederskap

Fokuset er på din NÅ-situasjon og fremover!

Vi mennesker er i stadig utvikling og noen ganger tar livet uventede veier. Det er ikke alltid lett å velge en vei for å komme videre i livet og nå dine mål. Det kan oppleves som å miste kontrollen, miste fokus eller at livet har stagnert.

Når kan samtalecoaching utgjøre en positiv forskjell?

 • Når du vil skape endring i personvernet ditt
 • Når du vil skape forandring i arbeidslivet ditt
 • Når du vil styrke selvtilliten din
 • Når du ønsker å få frem styrkene dine og undertrykt kreativitet
 • Når du vil bli bevisst livets formål og mål
 • Når du vil finne en mening og balanse i livet
 • Når du vil ta ansvar for helsen din
 • Når du vil finne drivkreftene, idealene og verdiene som styrer dagliglivet
 • Når du vil ha hjelp til å håndtere problemer eller vanskelige oppgaver / situasjoner

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du er interessert i å ansette en samtalechef eller hvis du er ute etter en utdannelse for en samtaletrener.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

Intervju - Samtaletrener 1,5 min

Hvordan man utdanner seg selv til samtaletrener?

Her finner du informasjon om hvordan man utdanner seg selv til samtale coach

Sertifisert samtaletrener - Humanova

HumaNovas yrkesopplæring for en Certified Conversation Coach er rettet mot de som ønsker å inspirere folk til å finne sin egen vilje til å implementere de ønskede endringene.

Sertifisert samtaletrener Humanova

Samtaletrener - Yrkesopplæring på avstand - Avstandsinstituttet

Avstandsinstituttets yrkesopplæring som samtaletrener gir deg all kunnskap for å kunne hjelpe mennesker til personlig utvikling.

Samtaletrener - Yrkesopplæring på avstand - Avstandsinstituttet

Synonymer for Anrop

 • samtale, dialog, samtale, resonnement, diskusjon, diskurs, forhandling, palaver, konsultasjon, prat, snakk, snakk, småprat, kaldt snakk; telefonsamtaler, telefonsamtaler

Wikipedia informasjon om samtale

Samtale Samtale er utveksling av informasjon mellom to eller flere personer. Avhengig av hvem samtalen er mellom, kan samtalestilen variere. Når et bestemt formål ønskes oppnådd med samtalen, kan argumentasjon være en viktig del, og samtalen kan sees på som en form for retorikk. Samtalen kan også være en intervjuteknikk og brukes også som en rolig form for å få fakta som i psykoterapi eller rådgiverbesøk. En samtale med en mer intens meningsutveksling mellom deltakerne kalles vanligvis en diskusjon.