Nordens største coaching-nettverk

Par- og forholdscoaching - Veiledende parforedrag

Par- og forholdscoaching - Veiledende parforedrag

Par- og forholdscoaching - Veiledende parforedrag

Styrke og utvikle et parforhold

ParCoaching er utviklet for å styrke og utvikle et parforhold. Det kan handle om et kjærlighets- eller vennskapsforhold og hvordan man kan fokusere på fremtiden. Noen ganger er det vanskelig å forstå en annen persons tanker og oppførsel. ParCoaching er basert på å styrke individets styrker og på hva som fungerer i forholdet. Dette fører til forbedret kommunikasjon mellom paret som igjen fører til et sterkere forhold. Fremtiden og utviklingen i forholdet er det ParCoaching fokuserer på.

Understreker hva som fungerer mellom paret

Parcoaching understreker hva som fungerer mellom paret og hva de vil endre og lykkes med. For å skape respekt og forståelse for hverandre fokuserer coaching på å utveksle konflikter mot konstruktiv dialog, noe som fører til større kunnskap om hverandre. Forholdet kan da bygges på verdifull kunnskap om individenes drømmer om den felles fremtiden.

Våre trenere, terapeuter og atferdsforskere er sertifiserte og jobber på grunnlag av velprøvde metoder og verktøy som er knyttet til ParCoaching. Kunden er garantert fornøyd med trenerens engasjement, kompetanse og etiske tilnærming. Vi følger retningslinjer for profesjonelle standarder og etikk etablert av IFC.

Å løse og behandle konflikter i et forhold basert på vennskap eller kjærlighet kan være vanskelig. I et forhold er det vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til hverandre. En vanskelig utfordring der ParCoaching gir mulighet til å øve på kommunikasjon basert på sannhet og respekt. Det fører til at dere vokser sammen og har et inngående forhold som hviler på kjærlighet og forståelse.

Utfordringene paret står overfor under ParCoaching er å tydelig formidle hva de tenker og vil, samtidig som de møter partnerens vilje uten å angripe eller gå i defensiv.

Når er tiden for å søke om ParCoaching?

Det er forskjellige grunner til å søke hjelp til å løse et problematisk forhold sammen. Stadige krangler, mangel på nærhet, energikrevende og følelsen av å stadig havne i en blindvei. Endret livssituasjon som bli foreldre eller blir tvunget til å leve hver for seg pga. av arbeid. ParCoaching er et godt verktøy for å oppnå et sunnere forhold.

Kontakt oss så tar vi den første samtalen på telefon!

Relasjonscoaching

Uansett om du har vært i et forhold i lang tid eller nettopp har møtt og er nylig forelsket, kan du bli fanget av negative mønstre som forstyrrer forholdet.

Veiledning når forholdet avsluttes.

Vi kan tilby hjelp og støtte for å avslutte forholdet ditt på en verdig og respektfull måte. Dere får begge hjelp med hvordan dere begge kan handle for en god slutt. Hvis det er barn i forholdet, får du gode verktøy for å bli trygge foreldre etter separasjonen.

I forholdscoaching får du nye tilnærminger til forholdet ditt. For å styrke båndene dine, gir vi deg verktøy for å utdype forholdet.

Utvikle et forhold - kjærlighetspar, søsken, foreldre / barn, vennskapspar.

Det er lett å bli fanget i det som har vært. Elt hva som gikk galt og hvis skyld det var. ParCoaching gir deg muligheten til å finne ut hvordan du får det til å fungere i virkeligheten slik du vil i forholdet. Du får hjelp til å sette mål og gå fra tanke til handling.

VIL DU VITE MER OM PARCOACHING?

Vi tilbyr coaching for par. Dette betyr at vi ved noen få anledninger møter dere sammen. En fordel å få både kvinnelig og mannlig perspektiv er at vi coacher oss selv er et par med vår kunnskap og erfaring.

Vi starter med hvor du er i forholdet og hva du vil endre. Hvordan skal ditt felles fremtidige forhold se ut? Vi setter sammen hvilke deler du trenger å jobbe med og hvordan vi jobber med dem. Vi kan f.eks. møtes tre ganger, men du forplikter deg ikke til noe, men kan gå hjem og tenke slik at det føles riktig fra begynnelsen.

Du setter dine mål for hva du vil oppnå med coachingen, og du får støtte og hjelp fra oss til å komme dit.

For å oppnå gode varige resultater, går vi sakte fremover. Vi møtes minst to eller tre ganger hver 2-6 uke. Det tar tid å gjøre grunnleggende endringer i måten du sosialiserer på. Du får oppgaver å jobbe med på egen hånd mellom møtene. Oppgavene og treningen på egen hånd kombineres med samtaler og øvelser. Vi tar utgangspunkt i dine behov, trener deg fremover.

Par og forhold trener trening

Vi har mange års erfaring med trening i par- og forholdscoaching. Treningen er basert på retningslinjene som ICF (International Coach Federation) har satt for trenere. Vi underviser også i henhold til ICFs etiske retningslinjer og kjernekompetansen som ICF mener en trener skal ha.

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du er interessert i å ansette en partrener eller hvis du er ute etter en utdannelse for et par / forholdstrener.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

Par- og forholdstrening
    • skarmavbild 2020 08 31 kl. 12.00.06 300x222

    KBT Livscoach

    Verifierad

Bygg tillit og tillit til relasjoner

Synonymer for forhold

  • forhold, forbindelse, forbindelse
  • følelsesmessig forhold, fellesskap
  • historie, beskrivelse, rapport

Wikipedia-informasjon om sosial relasjon

Social relation En social relation, eller ett mellanmänskligt förhållande, är inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap det utbyte som finns mellan två eller flera parter, eller mellan grupper av personer. Dessa relationer kan vara baserade på känslor som kärlek och sympati, vanliga affärsförhållanden, eller någon annan typ av sociala engagemang. Sociala relationer kan förekomma i en mängd olika sammanhang, till exempel i en familj, mellan vänner, giftermål, bekanta, arbete, föreningar, grannskap och religiösa församlingar. De kan vara reglerade i lagen, genom sociala normer eller samhället som helhet. Även om människor i grunden är sociala varelser så är inte alltid sociala relationer nyttiga. Exempel på onyttiga förhållanden är våld i nära relationer och sexmissbruk. En social relation ses normalt som en koppling mellan två individer, som ett romantiskt eller intimt förhållande, eller ett förälder-barnförhållande. Individer kan också ha relationer med grupper av människor, till exempel relationen mellan en präst och hans församling, en farbror och en familj, eller en borgmästare och en stad. Till sist kan också grupper och även länder ha relationer med varandra, men det är ett mycket bredare fält än vad som täcks av social relation. De flesta vetenskapliga arbeten om relationer fokuserar på romantiska förhållanden i par. Dessa intima förhållanden är dock bara en liten del av alla sociala relationer. Alla relationer innefattar någon nivå av självständighet. Personer i ett förhållande tenderar påverka varandra, dela deras tankar och känslor, samt delta i aktiviteter tillsammans. På grund av detta ömsesidiga beroende kommer något som förändrar eller påverkar en medlem i relationen i någon grad också påverka den andra medlemmen. Studier av sociala relationer är en del av flera vetenskapliga grenar inom samhällsvetenskap, inklusive sociologi, psykologi, antropologi och socialt arbete.