Nordens største coaching-nettverk

Hva gjør en organisasjonskonsulent?

Hva gjør en organisasjonskonsulent?

Hva gjør en organisasjonskonsulent?

Effektivare organisationer

Organisasjonskonsulenten utvikler organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner ved å støtte og synliggjøre ledere og ansatte slik at de kan gå videre mot sitt felles mål. En mer effektiv organisasjon der teamet jobber med både organisasjonen og individets beste, er en effekt av god kommunikasjon, økt samarbeid og klare mål. Dette fører også til en reduksjon i det negative stresset. Når du går på jobb skal det føles bra, og vi bidrar til høyere produktivitet når vi føler arbeidsglede.

Hva er organisasjonens utfordringer?

 • Hvordan håndteres negativt stress- og endringsprosesser?
 • Vet ansatte innenfor hvilke rammer de forventes å oppnå et resultat?
 • Er de ansattes roller klare?
 • Ble organisasjonen videreført av din kommunikasjon? Snakker dere med hverandre eller om hverandre?
 • Gis sikkerhet i kontakt med partnere, kunder og interne forhold ved å følge organisasjonens visjoner og verdier?
 • Er det enkelt for alle involverte å forstå organisasjonens mål og formål?

For at organisasjonen skal kunne nå sine mål, kreves det at organisasjonen er sunn og har effektive team. Risikoen for konflikter i teamet og for den enkelte reduseres hvis man kan gi klare svar på spørsmålene ovenfor.

Hvordan kan organisasjonen utvikle seg?

En organisasjon har sunnere ansatte hvis de jobber med tydelig og målrettet utvikling. Det er vanligvis bedre for de ansatte hvis det er klare verdier, spilleregler og formål de kan baseres på, og at kommunikasjonen fungerer godt i organisasjonen. Hvis ansatte trives på arbeidsplassen, er det mindre sannsynlig at de ønsker å forlate det, og dette betyr at organisasjonen kan beholde verdifulle ferdigheter. Å finne ut hvilke endringer som må iverksettes for å skape godt samarbeid, ledelse, ansattes ledelse og godt personlig lederskap er en del av konsulentens arbeid.

 

En organisasjonskonsulent:

 • har praktisk, teoretisk og selvopplevd indre utvikling.
 • kan jobbe med både individer og med grupper

De forskjellige arbeidsområdene for en organisasjonskonsulent

 • Behandling og kommunikasjon
 • Veiledning og coaching
 • Individuell og gruppeutvikling
 • Utvikling av lederteam
 • Ledelse
 • Mål og visjonsarbeid
 • Personprofiler
 • Samtalemodeller og konflikthåndtering
 • Systematisk perspektiv

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du er interessert i å ansette en organisasjonskonsulent, eller hvis du vil trene som organisasjonskonsulent.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

Jevnere samarbeid og beholdt kompetanse

Synonymer for organisering

 • organisering, planlegging, planlegging, tilrettelegging, tilrettelegging, tilrettelegging, systemer
 • forening, forening, gruppe, institusjon, organ, institusjon, apparat

Wikipedia informasjon om Konsult

Konsulent En konsulent er en person som jobber som rådgivende spesialist på et bestemt område, ofte innen for eksempel teknologi og økonomi. En juridisk konsulent kan være advokat, men trenger ikke være det.