Nordens største coaching-nettverk

Hva er en Mentor Coach? Forskjell mellom mentorskap og coaching

Hva er en Mentor Coach? Forskjell mellom mentorskap og coaching

Hva er en mentor coach? Forskjell mellom mentorskap og coaching

Utallige Coach-titler

I coaching og mentoring er det utallige titler og konsepter, og vi vil sortere dem her. Vi skal se på hva coaching og veiledning har felles og hva som skiller dem ut. Vi vil også se på når det er aktuelt å bruke dem og hvilke spørsmål du kan stille deg selv når du er i tvil.

Begrepene mentor og trener finnes litt overalt i dag, og det er mange forskjellige titler. Intern mentor, ekstern mentor, profesjonell mentor, uformell mentor, forretningscoacher, livscoacher, sportscoacher, hovedtrener, karrierecoach og så videre. Det er også noen coachingtitler der treneren fungerer mer som en rådgivende ekspert i stedet for en legitim coach. Dette inkluderer for eksempel hundetrener, salgstrener og helsetrener. Det kan være litt forvirrende at disse kalles trenere når de virkelig ikke er det.

Så hva gjør en coach egentlig? Og hva gjør en mentor?

Nedenfor finner du en kort beskrivelse av dem begge. Men det er ingen direkte faste grenser mellom de to ifølge EMCC (European Mentoring and Coaching Council), da de har flere likheter enn forskjeller, og det er ingen klar definisjon av dem begge. Imidlertid er det noen forskjeller som vi kan skjelne.

Hva er mentorskap?

Ordet mentor har sin opprinnelse i det gamle Hellas i historien om Odysseus. Da Odysseus reiste i trojanskrigen, ba han sin gode venn Mentor om å "ta vare på sønnen min og lære ham alt du vet." Gudinnen Athena tok imidlertid form av Mentor og hun var den som overvåket sønnen i Odysseus fravær. Det er etter denne historien at ordet mentor har kommet til å bety en pålitelig lærer eller rådgiver.

Avhengig av om du bor i Europa eller USA, er det forskjellige syn på mentorskap. I USA er "sponsormentorskap" vanlig. Dette betyr at mentoren gir karriereråd og introduserer traineen i sitt eget nettverk. "Developmental mentoring", ifølge professor David Clutterbuck, tar sikte på å utvikle den dyktige og rollen som mentor har en mye bredere betydning. Det er denne typen mentorskap som er vanlig i Europa, spesielt i Norden.

Hva er coaching?

Coaching handler ikke bare om å få noen til å sette seg et mål. Som med mentorskap fokuserer coaching på læring og utvikling underveis i prosessen. Å oppnå en læringsprosess er veldig viktig i begge tilfeller.

Det er vanlig at en som leter etter en trener ikke vet hva de egentlig vil, noe som selvfølgelig gjør det vanskelig å sette et mål med en gang. Å sette et mål er akkurat det du trenger trenerens hjelp til.

Forfatteren og den tidligere racerføreren John Whitmore ga en passende definisjon av begrepet coaching: “Coaching er å frigjøre en persons potensial for å maksimere ytelsen. Det er for å hjelpe dem å lære, i stedet for å lære dem.

Potensial, læring og handling er dermed stikkordene.

Hva har coaching og veiledning felles?

Å hjelpe enkeltpersoner med å utvikle seg og nå sitt fulle potensial er noe som deles både av mentorskap og coaching. På samme måte betyr begge at du må stille de riktige spørsmålene og kunne lytte til det som blir sagt.

I både mentorskap og coaching prøver man å gjøre varige endringer ved å hjelpe klienten med å utforske behov, ønsker, motivasjon, tankeprosesser og tilgjengelige evner. Dette gjøres ved at coach eller mentor stiller spesifikke spørsmål som gjør det lettere å finne handlingsplaner og løsninger basert på klientens tanker og ideer.

Begge metodene bruker for å observere, lytte og stille spørsmål for å forstå klientens situasjon, hvilke endringer som må gjøres og trinnene som må tas for å komme dit. Samtidig støttes klienten slik at han kontinuerlig kan forbedre ferdighetene sine, og klienten blir også oppfordret til personlig utvikling og handling. Resultatet av prosessen blir analysert og sjekker om de oppsatte målene er oppnådd.

I følge flere studier er både veiledning og coaching hovedformen for kompetanseutvikling, men det må være de rette forutsetningene.

Så hva er forskjellen mellom metodene?

Mentoring er en innsats som ofte strekker seg over et par år, mens coaching stort sett er en begrenset og kortere innsats, omtrent 3 til 6 måneder.

En annen forskjell er at mentoren kan ha et bredere perspektiv og helhetlig syn enn treneren, som stort sett fokuserer på et spesifikt område. Veilederen kan jobbe med å tydeliggjøre organisasjonens interne spill og nettverk. For å skape tillit kreves det at mentoren har kunnskap om for eksempel organisasjoner og ledelse hvis han eller hun skal fungere som en mentor for en leder.

Ting du må huske på når du finner en mentor eller coach:

Hvilke behov har du?

Hva er formålet og målet ditt med å be om hjelp?

Hva ønsker du å snakke om?

Hva vil du lære?

Hvilke krav har du til mentor / coach? Alder, utdanning, erfaring, bakgrunn og så videre.

Hvor mye tid kan og vil du bruke på møter og samtaler?

Fortell mentoren / treneren under det første møtet hva forventningene dine er, og sørg for at det samsvarer med mentorens / coachens forventninger.

Still spørsmål om etiske spørsmål og konfidensialitet.

Still spørsmål om tilnærmingen og strukturen til samtalene / programmet.

Gjør en avtale der formålet, målet og ansvaret er tydelig beskrevet.

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du er interessert i å ansette en mentorcoach eller hvis du søker om en utdannelse av en mentorcoach.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

Synonymer for mentor

  • veileder, rådgiver, lærer, lærer, lærer, guru

Wikipedia informasjon om Mentor_ (mytologi)

Mentor (mytologi) Mentor (gresk: Μέντωρ) var i gresk mytologi en venn og rådgiver for helten Odysseus. Da Odysseus dro i trojanskrigen, forlot han sønnen Telemachus i Mentors omsorg. I Homers Odyssey tar gudinnen Athena Mentors form og hjelper Telemachus i Odysseus fravær. Etter denne beskrivelsen har ordet mentor blitt brukt for en pålitelig venn, rådgiver eller lærer, vanligvis en eldre og erfaren person som hjelper en yngre.