Nordens største coaching-nettverk

Executive Coaching & Leadership Coaching - Utvikle ditt lederskap!

Executive Coaching & Leadership Coaching - Utvikle ditt lederskap!

Ledertrening og ledertrening

Reflekter over lederskapet ditt

Vil du ha muligheten til å reflektere over ledelsen din og få nye perspektiver på lederutfordringene du står overfor i hverdagen? Så henvend deg til en av hovedtrenerne våre.

Ved tre separate anledninger snakker du på telefon og bestemmer selv om du vil fokusere på en bestemt utfordring eller flere forskjellige emner.

Hjelp i hverdagen

Enten du er i en utfordrende situasjon eller om du vil ta ledelsen til et nytt nivå, kan svaret være en samtale med en erfaren leder som et lydplan. Du kan for eksempel bruke executive coaching i:

  • En stressende arbeidssituasjon
  • Organisasjonsendringer
  • En revidert lederrolle
  • Behov for personlig utvikling og lederutvikling

Hvordan virker det?

Ved tre separate anledninger diskuterer du utfordringene dine med en av våre hovedtrenere. Du kan selv bestemme om du vil fokusere på bare én utfordring om gangen, eller om du vil diskutere forskjellige temaer.

Vi hjelper deg med å finne løsninger på utfordringene dine, men en coaching-tilnærming.

Våre hovedtrenere har erfaring som dekker mange forskjellige bransjer. De har tidligere hatt lederroller i både offentlig og privat sektor på flere forskjellige nivåer.

Hva er rollen som en hovedtrener?

En hovedtrener gir ekstra støtte og næring slik at du har mer utholdenhet når du jobber som manager. Å være leder er et stort ansvar for å kunne hjelpe dine ansatte og lede et selskap på en god måte. Det er viktig å kunne kommunisere på en hyggelig måte med andre kolleger. Du må ha det bra både fysisk og mentalt som leder for å kunne dele glede på en arbeidsplass. For å oppnå dette, kan det hende du trenger hjelp av en hovedtrener.

Planter har forskjellige behov for å kunne utvikle seg og vokse. Noen planter trenger mye lys og vann, og andre planter trenger mer plass. På samme måte er vi forskjellige som mennesker og har forskjellige ideer og tanker. Som leder skal du kunne løse problemer og finne nye ideer for arbeidere og sammen skape et godt og trygt arbeidsmiljø som passer for alle.

Trenger du hjelp som leder eller leder?

Det er ikke lett å være leder / leder. En hovedtrener kan hjelpe deg med å se ting fra et annet perspektiv, komme med nye ideer eller støtte i en vanskelig situasjon.

En hovedtrener lytter, spør og diskuterer basert på bedriftens behov og diskuterer med deg slik at du selv finner ideer og løsninger.

En hovedtrener hjelper med:

  1. Problemløsningsevne
  2. Kritisk tenking på jobben (f.eks. Ved vanskelige beslutninger)
  3. Kreativitet (finne nye ideer for å hjelpe andre)
  4. Behandlingen

En stor del av ledernes rolle handler om kommunikasjon. Dårlig kommunikasjon på arbeidsplassen, for eksempel, kan påvirke både individer og organisasjonens resultater negativt. Det er derfor viktig at du som leder har evnen til å kommunisere effektivt med dine ansatte.

Å tenke på:
Hvilken måte skal man kommunisere med andre og utvikle seg gjennom den?

Hvor lang tid tar det?

En hovedtrener er tilgjengelig for deg som er leder / leder og kan hjelpe med alt dette.

Ledercoaching

En ledertrener hjelper deg å finne deg selv som er grunnleggende for å kunne lede andre! Hvis du mangler tillit til deg selv, vil omverdenen også mangle den selvtilliten. Det vil også være en større utfordring å bygge tillit til deg som leder.

Hvis du vil bli en bedre leder, jobber vi for å styrke din selvtillit og selvtillit slik at du kan være den lederen som andre følger. Men selv om du blir kjent med deg selv, kan du også lettere finne likheter hos menneskene som er i hverdagen din og bli bedre kjent med dem takket være økt selvforståelse.

Med dette verktøyet kan du forstå og posisjonere de ansatte slik at de kan utføre oppgavene de skal utføre med mindre åpenhet fra deg som leder, og de kan prestere bedre på egen hånd. Dette lar deg bruke mindre krefter på å gjøre oppgavene du delegerte, og mer makt som fører dem til å gjøre en bedre jobb med oppgavene de har.

Som leder må du vise kompetanse slik at andre kan stole på det du gjør og si, ellers skapes det usikkerhet blant de ansatte, så hvis du er tydelig og selvsikker, stoler personalet på deg og følger initiativene dine. Du må tåle å akseptere andres usikkerhet uten å tvile og vise vei til kunnskap og selvtillit. Vi hjelper deg med å vise det, og likevel prøver vi å få deg til å føle det. Vi kan også hjelpe deg med enhver sceneskrekk eller generell usikkerhet under presentasjoner.

Så hvordan velger du om du trenger en ledertrener og hvilken du skal ansette.
Hvis du eller din ansatt ikke når målene du leter etter, kan det være en god ide å ansette en coach, og hva du bør tenke på, er først hva målene dine er med coachingen og hva du må tjene på noen coaching. Du bør også huske på at du er villig til å ta steget med å bli coachet, da det krever et visst initiativ fra deg eller den ansatte hvis du er i stand til å gjøre som du blir fortalt. Som du sa, hvis du ikke er villig til å ta oksen ved hornene, vil ingenting forandre seg.

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du er interessert i å ansette en hovedtrener eller hvis du er ute etter en hovedtrenerutdanning.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

Synonymer for sjef

  1. leder, sjef, sjef, leder, veileder, sjef, overordnet, direktør, direktør, administrerende direktør, gd, leder, arbeidsgiver, leder, arbeidsgiver

Synonymer for ledelse

  1. ledelse, ledelse, ledelse; styre, kontroll, kommando, makt, kommando, tilsyn, ledelse, omsorg, retning

Wikipedia-informasjon om Chef

Manager En manager er en person som leder en gruppe eller en bedrift. Ledelse kan omfatte beslutningstaking, formidling og innhenting av informasjon, styring, oppfølging, lønnsinnstilling og budsjettarbeid. Lederen representerer arbeidsgiveren i det daglige arbeidet og overfor de ansatte. Men sjefen er selv en ansatt sammenlignet med sin seniorsjef. Lederen må sørge for at det pågående arbeidet blir utført. Dette inkluderer også arbeidsmiljøarbeid og det er arbeidsgiveren som er ansvarlig for arbeidsmiljøet. Lederens viktigste oppgave er å lede og distribuere arbeidet slik at de ansatte kan utføre de oppgavene som kreves for at virksomheten skal kunne nå sine mål. Ledere og arbeidsgivere trenger kunnskap for å kunne utføre oppgaven sin, inkludert ansvar i arbeidsmiljøarbeid og samarbeid i arbeidsmiljøspørsmål.