Nordens største coaching-nettverk

Ledelse Utvikle ledelse med Leadership Development - Coaching Association

Ledelse Utvikle ledelse med Leadership Development - Coaching Association

Ledelse Utvikle ledelse med Leadership Development - Coaching Association

Utvikle lederskap

Ledelse er fra et organisatorisk synspunkt en spesiell atferd som brukes med den hensikt å påvirke andres tenkning, holdning og atferd.

Vi coacher ledere og ledergrupper for å finne lederrollene sine basert på situasjon og personlige forhold. Vi vurderer og gir tilbakemelding på hvordan det personlige settet med egenskaper ser ut og hvordan de påvirker og påvirkes i forskjellige gitte situasjoner.

Dette gir innsikt i muligheter og begrensninger i forskjellige situasjoner så vel som forskjellige roller. Basert på kunnskapen om den enkelte og den nåværende situasjonen, kan vi også coache individuelle ansatte, på forskjellige nivåer, for å oppnå de ønskede resultatene.
Vi hjelper ledergrupper med å effektivisere arbeidet sitt basert på arbeidsmetoder, samhandling og relasjoner.

interesse forespørsel

Legg igjen forespørselen om interesse når du er interessert i å utvikle ledelsen.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

9 MIN OM: Ledelse: STOPP MANAGERING START LEIDING

Synonymer for ledelse

  • ledelse, ledelse, ledelse; styre, kontroll, kommando, makt, kommando, tilsyn, ledelse, omsorg, retning

Wikipedia-informasjon om ledelse

Ledelse Fra et organisatorisk synspunkt er ledelse en spesiell atferd som brukes med den hensikt å påvirke andres tenkning, holdning og atferd. Ledelse kan beskrives som en sosial prosess der en person engasjerer andre i å utføre en felles oppgave. En annen beskrivelse fokuserer på ledelse som både en innvirkning på andre og et ulikt forhold mellom leder og ledere. Derfor er ledelse også viktig fra et organisatorisk perspektiv og anses som viktig for hvordan organisasjoner fungerer og utfører. Ledelsesstudier gjennomføres i flere forskjellige forskningsområder. Ledelsesstudier bør ikke forveksles med ledertrening som ofte gjennomføres av ledelseskonsulenter. Tidsskriftet Harvard Business Review, skrevet av akademikere med ledere som målgruppe, er et eksempel på hvordan skillet mellom dem ofte er flytende. En dyktig leder kan tilpasse sitt lederskap til den rådende situasjonen, dette betyr ikke bare å ta hensyn til de ansattes forhold, drivkrefter og kompetanse, men også de eksterne kravene.