Nordens største coaching-nettverk

Hva gjør en teamtrener? - Trenerforeningen

Hva gjør en teamtrener? - Trenerforeningen

Hva gjør en teamtrener?

Gjør grupper mer motiverte

Teamcoaching er en metode for å få grupper til å bli mer motiverte og fokuserte på oppgavene sine. Treneren må sikre klare roller, forbedre gruppens kommunikasjon og øke gruppens fellesskap. De kan oppnå dette ved å følge referansemodellen utviklet av Dr. L Michael Hall. Dette er en modell som forklarer ni viktige ferdigheter som teamtreneren jobber med hvis de implementeres i arbeidet med gruppen.

Bli teamet fullt involvert

Trenerens primære oppgave er å skape et klima som gjør at medlemmene i teamet er fullt involvert i gruppens prosjekter. Treneren bør også lytte til gruppen slik at medlemmene føler at de er en del av gruppen og er viktige i den. Det er også viktig å stille spørsmål slik at gruppen blir trygg på kunnskap og oppgaver og hvordan de skal utføre disse. Dette gjøres for å gi gruppen mer tillit til hverandre og seg selv og gjøre dem mer autonome.

Gi og motta tilbakemelding

Treneren må også gi og motta tilbakemeldinger slik at han / hun kan forbedre sin coaching for gruppen og også være i stand til å være et utenforstående øye som ser hvordan gruppen kan jobbe bedre og gi gruppen kunnskap om hvordan de kan forbedre sitt arbeid eller samfunn. Men treneren må også kunne være leder og gi gruppen roller i seg selv slik at strukturen i gruppen er tydelig. Han / Hun må også gi gruppen klare mål og klare regler som gruppen må følge. Treneren må også legge opp en tydelig vei for å nå målet som er satt av gruppen.

Utfordre gruppen

Alle disse trinnene bør også utfordre gruppen slik at de kan utvikle seg og når de blir presset, oppmuntre dem til å ta grep og gå videre med sine prestasjoner. Til slutt må en trener være i stand til å begynne og avslutte en gruppes arbeid. Treneren må skape gode forutsetninger for at gruppen skal lykkes ved å sikre at alle deltakere er på samme side og føler at de har et felles mål å oppnå. Men når det er tid for å være ferdig, må treneren sørge for at alle har lært av det de har gjort.

Team coach trening

Vi har mange års erfaring med trening i teamcoaching. Vår egenutviklede modell er en hjørnestein i mange av kursene våre. Fokus for utdanningene våre er praktiske og effektive verktøy. Når du trener kl teamcoachakademin du investerer i en utdanning som tilfører konkret merverdi til din kompetanseprofil og styrker konkurranseevnen din som selvstendig næringsdrivende, leder og ansatt. Vi skreddersyr ofte og gjerne opplæring til kundene våre.

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du er interessert i å ansette en lagtrener eller hvis du søker om en trener for teamcoaching.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

Hva gjør en teamtrener?

Synonymer for team

  • arbeidslag, team, gruppe, gjeng, mannskap; idrettslag, idrettslag

Wikipedia informasjon om Arbetslag

Arbetslag Ett arbetslag, arbetsgrupp eller team, är en gruppering människor, oftast inom en organisation, som samarbetar mot ett gemensamt mål eller resultat, och där deltagarna tar på sig olika uppgifter, antar olika roller. Belbin beskriver nio olika teamroller i sin forskning . Arbetslaget skiljer sig därmed från en social grupp där samvaron i sig kan vara lika viktig som resultat och som oftast saknar ett resultatbaserat mål. Förr uppfattades en arbetsorganisation som effektiv då ledningen förmådde styra och kontrollera sina anställda, ordergivning i ledarskapet var vanligt. Denna typ av organisationsstyrning har sedan 1970-talet allt mer kommit att ersättas av ett delegerat beslutsmandat med målstyrda arbetsgrupper, arbetslag. Den stora skillnaden mellan en målstyrd arbetsgrupp och en arbetsgrupp i traditionell bemärkelse ligger i stor utsträckning i gruppens egen förmåga eller möjlighet till aktivitet utifrån överenskomna operativa mål. För effektiva arbetslag visar forskning att det är viktigt med en tydlig och klar gemensam målbild, gruppmedlemmarna var klara över arbetsgruppens uppgift, syfte och mål. Också att medlemmarna har ett gemensamt ansvarstagande, de arbetade engagerat, var ömsesidigt stödjande och hade en klar vilja att hjälpas åt. Arbetslagets medlemmar kommunicerade med varandra på ett öppet, ärligt, förtroendefullt och intensivt sätt, man hade förmåga att fråga, lyssna och svara. Man inriktade sig på framtiden och man var förändringsvilliga. Man koncentrerade sig på att få uppgiften gjord och följde hela tiden resultatutfallet av verksamheten. Arbetslaget lyfte de individuella prestationerna över deras normalnivå och man hade få "långbänkar" samt att det var kort tid mellan tanke och handling.