Nordens største coaching-nettverk

Coaching og bruk av kraftige problemer - Coaching Association

Coaching og bruk av kraftige problemer - Coaching Association

Kraftige coach spørsmål

kraftige problemer til klienten

I coachingsamtaler kan du med fordel bruke metoden for å spørre kraftige problemer til klienten. Dette er effektive spørsmål som får klienten til å åpne seg og er villig til å fortelle mer. Disse spørsmålene kan ikke besvares med et enkelt ja eller nei, men lar klienten tenke ekstra og gå videre.

Hvordan fungerer kraftige spørsmål?

 • Ta ett spørsmål om gangen!
 • Still korte spørsmål, maksimalt syv ord
 • Still enkle spørsmål, som om et lite barn spurte dem
 • Bruk åpne spørsmål som ikke kan besvares med ett ja eller Nei
 • Velg spørsmål som begynner med "Hva ..." Ikke sant…."
 • Still spørsmål som får klienten til å begynne å utforske livene sine
 • Be klienten utvikle svaret sitt gjennom spørsmålet "Hvorfor"? eller hva"?
 • Still spørsmål som kommer fra nysgjerrighet

Unngå spørsmål som begynner med "Hvorfor ....?" Slike spørsmål gjør at klienten lett har en tendens til å forsvare seg selv og deres oppførsel i stedet for å begynne å undersøke hva som kan være årsaken til at han / hun ikke får det ønskede resultatet i livet. Treneren kan ha en klient som har som mål å begynne å trene og trene mer, og hvis treneren stiller spørsmålet "Hvorfor gjør du ikke det?" da er det veldig sannsynlig at klienten begynner å beskrive alle omstendighetene og hindringene som hindrer ham / henne i å komme i gang; Klienten føler seg anklaget. Hvis du i stedet spør ”Hva ville det være gi du skal begynne å trene? ” så klienten åpner for å fokusere på det positive som kommer med bedre kondisjon og en fit kropp.

Når du coacher, er det viktig å stille spørsmål ofte, og det er fremfor alt de kraftige spørsmål man strever. Kraftige spørsmål er vanligvis enkel og kort. Hvis du starter hvert spørsmål med hvor, når, hvordan, hvem, hvilke, hvilke, hva? - du får garantert en åpen spørsmål. Slike spørsmål gjør at klienten må tenke seg om og føle seg litt mer enn vanlig. Dette kan resultere i endrede tankemønstre og åpne nye perspektiver på klienten.

Åpne spørsmål fungerer altså utmerket, i motsetning til lukkede spørsmål der svaret vanligvis bare er ett ja eller Nei. Bruk gjerne ordlyden "Fortell meg mer!"

Unngå å forstyrre noen som snakker!

Det er også effektivt å bruke stillhet å vente på svar. Slik stillhet trenger ikke være ubehagelig så lenge treneren har i tankene at klienten trenger tid til å tenke ferdig og svarene kan være verdt å vente på. Hvis klienten svarer "Jeg vet ikke" dette betyr sannsynligvis at han / hun trenger mer tid til å tenke. Bruk stillheten flittig, så ser du at svarene kommer og ting kan begynne å skje!

Det er viktig at treneren bare setter ett spørsmål om gangen, dette for å unngå forvirring fra klientens side. Man må rolig avvente svaret selv om spørsmålet i utgangspunktet var feil formulert. La det første spørsmålet bli besvart før du stiller et helt nytt spørsmål.

Treneren kan bruke fantasien og empatien til å komme med egnede spørsmål å stille. Du kan aldri vite hvilken effekt et spørsmål har på mottakeren. Nedenfor er forslag til spørsmål som kan ha en effekt:

 • Hvilken dårlig vane vil du gjøre til en god vane?
 • Hvordan kan du øke gleden i livet ditt?
 • Hvilken endring ville du gjøre i arbeidslivet ditt - hvis du hadde mot?
 • Hvis du våkner i morgen og finner ut at spørsmålet du tenker på er løst - hvordan vil folk rundt deg oppdage endringen din?
 • Hvis jeg ser deg uforutsett om to år - hva vil du fortelle meg da?

Synonymer for kraftig

 • kraftig, sterk, effektiv, moden, resolutt