Nordens største coaching-nettverk

Hva er kommunikativ ledelse? - Trenerforeningen

Hva er kommunikativ ledelse? - Trenerforeningen

Hva er kommunikativ ledelse? - Trenerforeningen

Kommunikativ ledelse handler selvfølgelig om kommunikasjon. Egentlig er det et gammelt uttrykk som ble til på syttitallet, men som har hatt en ganske lang vei å gå for å bli så populær som det er i dag.

Kommunikativ ledelse er en tilnærming mer enn en lederstil fordi det krever alles deltagelse og at selskapet stoler på personalets meninger og lytter til dem mer enn i tradisjonelle top-down organisasjoner. God kommunikasjon mellom ansatte, ledelse og interessenter er forutsetningen for at modellen - og for at selskapet skal lykkes.

Kommunikativ ledelse krever ledere med en fingertuppfølelse og "øre til skinnene". Det høres ut som klisjeer, men er utrolig viktig i sin betydning for kommunikativ ledelse å ha en sjanse til å jobbe. Sjefen er sjefen, men det smarte er at modellen skaper større følelser av deltakelse i alle parter. Ikke alle ledere har styrken og selvbevisstheten til å være en kommunikativ leder.

Ulempen med kommunikativ ledelse kan være at spørsmål og avgjørelser havner i lange benker, og at mange kokker lager suppen du lager tørr i smak. Her er det lederens jobb å bestemme hvilke saker som tjener på å kommunisere mer for å skape bare ett team - og hvilke saker som syr for mange meninger og tanker. Et annet problem å overvinne er å skape et miljø der alle er involvert, og at det er forskjellige måter å gjøre det på. Noen møtefagfolk elsker å snakke om ingenting. Noen mennesker har gode ideer, men kan være redd for å legge dem frem.

interesse forespørsel

Legg igjen forespørselen om interesse når du er interessert i kommunikativ ledelse.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

Forskningen er klar - lederskap er kommunikasjon!

Synonymer for kommunikasjon

  • kontakt, informasjonsoverføring, overføring, informasjonsutveksling, dialog

Wikipedia informasjon om kommunikasjon

Kommunikation Kommunikation består av många komplexa processer, som mycket förenklat ofta sammanfattas med endast själva överföringen, vidaresändningen, av information från en punkt till en annan. Ofta ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. Deltagarna har ofta någon slags överenskommelse om mål, orsak och form för kommunikationen. Kommunikation studeras bland annat inom området sociologi, lingvistik och medie- och kommunikationsvetenskap. När denna överföring sker via elektroniskt medium benämnes tekniska aspekter av denna elektronisk kommunikation. En enkel kommunikationsmodell är: Ett tankeinnehåll uttrycks exempelvis verbalt av en kommunikationsdeltagare. Det som uttrycks fungerar som en signal till en annan kommunikationsdeltagare som i sin tur gör om signalen till ett tankeinnehåll. Därefter kan den personen ge någon form av respons. För att kommunikation ska anses ha ägt rum så räcker det inte med att signalen, informationen eller budskapet, tagits emot utan det förutsätts att det har skett någon slags förändring, eller start av process, hos den mottagande deltagaren. Först då anses en gemensam, communis, delning ha påbörjats. Exempelvis så har ingen kommunikation skett så länge den vidaresända informationen i oförändrat tillstånd bara nått en hårddisk, en bokaffärs bokhylla eller den automatiska telefonsvararens lagringsmedium.