Nordens største coaching-nettverk

Effektiv karriereveiledning og karriereutvikling - Coach Association

Effektiv karriereveiledning og karriereutvikling - Coach Association

Effektiv karriereveiledning og karriereutvikling

Karriereutvikling

Karriereutvikling viktigere enn lønn. Ansatte har ofte dårlig kontroll over hvilke utviklingsmuligheter det er i selskapet, viser en ny undersøkelse fra LinkedIn.

Coaching karriereutvikling

Coaching Association tilbyr individuell karriereveiledning. Hvis bedriften din trenger å redusere arbeidsstokken eller foreta visse omprioriteringer, men ønsker å beholde ferdighetene den ansatte har, er det nødvendig med verktøy og støtte for å finne nye muligheter for karriereutvikling. Individuell karriereutvikling er en god måte å finne nye veier i arbeidslivet.

Sikkerhet, motivasjon og arbeidsglede på jobben er en forutsetning for at folk skal gjøre sitt absolutt beste og prestere på høyt nivå. Selskapet drar nytte av at alle ansatte og ledere presterer optimalt.

Coaching Association baserer sin støtte for karriereutvikling på å styrke sitt eget selvbilde for å skape trygghet i å komme videre med nye oppgaver eller på jakt etter en ny interessant jobb.

Personlig karriereutvikling

Å tilpasse en karriereutvikling til et individ er en prosess med forskjellige trinn.

For å få de beste resultatene for hver enkelt, tas et første skritt med personlige tester og kartlegging av personlighet, kompetanse og hvilke karrieremål som skal settes. Basert på resultatene blir det laget en personlig plan sammen med en kompetent sertifisert trener. Med respekt og omsorg blir deltakeren ledsaget av et individuelt vinnende konsept for karriereutvikling hvor det legges stor vekt på utarbeidelsen av CV og hvordan en intervjusituasjon håndteres på den beste måten. Det er viktig at deltakernes egne ønsker om hvordan prosessen skal settes opp blir tatt i betraktning og

at det er mulig å jobbe uavhengig mellom møtene med forskjellige oppgaver og tester.

Innhold i personlig karriereutvikling

Deltakeren får hjelp og støtte med:

  • for å kartlegge deres personlighet, ferdigheter og interesser
  • å etablere handlingsplaner for personlige karrieremål
  • å etablere to jobbsøkingsplaner
  • å trene for intervjusituasjoner

Etter de ulike trinnene i den personlige karriereutviklingen, skjer en oppfølging.

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du har behov for karriereutvikling eller hvis du søker om en karriereutviklingsutdanning.

Få mer informasjon via e-post eller telefon
Ikke bindende
Gratis

Forespørselen sendes til utvalgte partnere.

Wikipedia-informasjon om karriere

Karriere Karriere er en persons utvikling i arbeidslivet. Å lage en karriere kan bety forskjellige ting, for eksempel å takle mer spesialiserte og vanskelige oppgaver (funksjonell karriere) å takle flere og flere forskjellige typer oppgaver (utvide karrieren) Med karriere mener du ofte å komme deg videre på arbeidsplassen din og din posisjon for å nå høyere lønn og mer ansvar. Karrierer er ofte knyttet til utdanning og kompetanseheving. Å bytte jobb er en annen vanlig måte å komme videre i karrieren din.